Çarşı / Üreticiler / YD Yaşam Dostu Ürünler
YD Yaşam Dostu Ürünler
KOCAELİ / Türkiye
Adil Üretici
Adil Üretici
Tüm Ürünler (40 ürün)
Hakkında

İZMİT, Yaşam Dostu Ürün Grubu'na Hoş Geldiniz.

Kısa tanımlar ;

GRUBUN MİSYONU

Yaşam Dostu Ürün Grubu, Güvenilir ve Adil gıda üretimini esas alarak tüketicilere endüstriyel ürünler yerine sağlıklı gıdaları tüketmeleri için imkan sunmaktadır. Yerel üretimin sürdülebilirliğinin sağlanması için Tüketici ile yerel Üreticinin buluşturulmasını ve güvenilir tohumun temin edilerek nesilden nesile aktarılmasını amaçlamaktadır.    

Ekmek yapımı ve diğer doğal ürünler :

 Genetiği değiştirilmemiş (ata tohum, 2n=14 ve 28 kromozom) eski Uzun Saplı Buğdayları tarlalarımızda yetiştiriyor, Taş değirmende öğüterek elde ettiğimiz, elenmemiş (kabuk ve rüşeym-embriyo dahil) Unlarımızla, kabartıcı dahil hiçbir ilave katkı kullanmadan, Ekşi mayalı ekmek yapıyor ve geleneksel küçük Üretici köy ürünlerinin ise bir kısmını üretiyor, bir kısmını ilk elden tedarik ediyoruz.

Amacımız : Gıda ürünlerinin DOĞADAN İNSANA ulaştırılmasında sağlıklı bir örgütlenmenin hayata geçirilmesidir.

Ayrıntılar ;

BİZ KİMİZ !

YAŞAM DOSTU GIDA DAYANIŞMA, ÜRETİM VE PAYLAŞIM GRUPLARI Sağlığını düşünen tüketiciler olarak, küçük üreticiler tarafından Doğal, Katkısız, kimyasal Gübresiz, Geleneksel ve Yerel yöntemlerle üretilen ARTİZAN (mutfakta doğallığın en ön planda tutulduğu yemek yapma kültürü) Tarım ve Hayvancılık ürünlerini ve üreticilerini destekleleyen ve bu ürünlerin küçük tüketicilerle paylaşımına katkıda bulunmayı Düstur (genel kural, ilke) edinmiş, ortak değer ve amaçlar etrafında birleşmiş, emek veren gönüllüler topluluğudur...

Temel bir amacımız da "patent yasaları" ve "sertrifika" yöntemleriyle yok edilmek üzere olan yerel gıda ve tohumlarımızın korunup serbestçe üretiminin ve dolaşımının sağlanması, tarımsal biyoçeşitliliğimizin korunması ve geliştirilmesidir. Sağlıklı, Güvenli ve Adil gıdaya ulaşmanın garantörü; küçük Üretici ile küçük Tüketicinin tanışması ve karşılıklı güven temelinde örgütlenmesidir.

Biz tüketiciler beslenme ve gıdaya ulaşma alışkanlıklarımızı sorgulamalıyız ve gerçek, Yaşam dostu, Katkısız, GDO'suz, Geleneksel ve Doğal yöntemlerle üretilmiş tarım ve hayvancılık ürünlerini tedarik etmek üzere yerel gruplar oluşturarak marketlerin ve AVMlerin tasallutundan ve insafsızlığından kurtulmak için alternatif tedarik ve paylaşım örgütlenmelerini yaşama geçirmeliyiz.

Bu bağlamda tüm tüketicilerin duyarlılığı ve gayretleri bir tercih değil YAŞAMSAL BİR ZARURETTİR. Gruplarımız marketçilik yapmamaktadır. Amacımız, buradan kâr edip sermaye biriktirmek ve para kazanıp zengin olmak değil, yeni Hizmetler ve Kaynaklar sağlamaktır.

DESTEKLEDİĞİMİZ GELENEKSEL TARIM, ENDÜSTRİYEL VEYA SON ZAMANLARDA KAPİTALİZMİN YENİ OYUNU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ORGANİK (doğal koşullarda, ancak, bilinenin aksine sertifikalı tohum ve buna bağlı ilaç ve gübre ile..) TARIMA KARŞI, İNSANLIĞA VE GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLAN YENİ NESİLLERE ARMAĞAN EDECEĞİMİZ HAYATİ BİR SOSYAL PROJEDİR.

Endüstriyel tarım kimyasal gübreye dayalıdır. Toprağı ve topraktaki nemi muhafaza ederek kuraklığa karşı sigorta görevi gören organik maddeler kimyasal gübreleme yapılan toprakta azalmaktadır. Yoğun sulamaya dayalı olan endüstriyel tarım ürünlerinin kuraklığa karşı direnci düşüktür. Fosil yakıta dayalı endüstriyel tarım sera etkisi dikkate alındığında iklim değişikliğine olumsuz etki yapmaktadır.

Tüketici olarak endüstriyel tarıma karşı bir alternatif olan geleneksel tarım ürünlerinin desteklenmesi zorunludur. Sağlıklı beslenmek için; GDO'dan uzak, endüstriyel tarım ürünleri yerine geleneksel yöntemlerle üretilen ürünlerin tüketilmesi Yaşam Dostu Ürün Dayanışma Üretim ve Paylaşım Grubu olarak tüketicilere bir seçenek olarak sunulmuştur. Geleneksel tarım ürünleri yerel, nesilden nesile geçen atalık tohumlara dayalıdır ve çeşitliliği barındırır.

Endüstriyel gıda petrole dayalı, atık ve kirlilik yaratan, monokültürü esas alan sürdürülemez bir sistem sunduğu halde; geleneksel tarım ürünlerinde biyoçeşitliliği ve besin değeri yüksek, kimyasal gübrenin ve böcek ilacının kullanılmadığı, atık ve kirlilikten uzak çevreci ve sürdürülebilir bir üretim ve tüketim modelini bizlere sunmaktadır.

Bu sistem içinde ne yazık ki ticaret yapmak zorunda kalsak bile bilinçli ve insan için ticaret yapmalıyız. Doğa ve toplum için ilkemizden asla taviz vermemeliyiz. Her yerel grubun bir deposu, paylaşım merkezi ve paylaşım-dağıtım aracı/araçları olabilir. Merkezin ve deponun vergi, kira, elektrik, su, işgücü gibi temel masrafları ile taşıt(lar)ın yakıt ve yıpranma giderleri karşılanır, bir sonraki tedarik ve üretim için birikim sağlanırsa, bu kamu kurumu yaşamaya devam eder. Başkaca bir beklentimiz de olmamalı.

Talepler kapasiteyi aşarsa benzer yeni grupların oluşturulması gerekir. Bunun için de ilk gruptan arkadaşların bilgi, tecrübe ve işgücü desteğinden yararlanılır. Bunu; arının oğul vermesi örneğine benzetebiliriz. Amacımız; tüm kenti, tüm büyük kentleri ya da Türkiye'yi "doyurmak" ya da belli bir bölgedeki pazarı ele geçirmek ve oradaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere genişlemek ve büyümek olmamalı. Ana hedeflerimizden biri de yerinde üretim-yerinde tüketim ilkesi olmalıdır. Kapasitemizi belirleyen; ürün kalitemizi ve ilkelerimizi koruyacak kadar üretim-tedarik gücümüz ve denetim kabiliyetimizdir ...

 

Ürün arka plan resmi olarak kullanılan eserin hikayesi :

 Sümer Uygarlığının "Ur" antik kentinde (Irak'ın Güneyi) kraliyet mezarlığında 1920 yılında bulunmuştur. Yaklaşık 4500 yaşında olan bu eser “Ur Bayrağı” ya da orijinal adıyla "Standart Of Ur" olarak biliniyor. Lahitlerin birinde üzeri deniz kabuklarıyla işlenmiş, kırmızı kireç ve lacivert taşlarıyla renklendirilmiş birçok figürlerle işli, sedef kakmalı, ikizkenar yamuk şeklinde bir kutudur. Kutunun her iki yüzündeki figürler, zift macun üzerine kırmızı mercan ve lapistes taşı kullanılarak yapılmıştır. Her iki yüzde de üç'er şerit vardır. Kral hariç, insan resimlerinin hepsi birbirinin aynıdır. En büyük tasvir edilen kraldır. En altta köleler, en üstte ise kral resmedilmiştir.

Fosil halindeki bir adamın omzuna dayalı bir şekilde bulunduğu için hanedan sancağı olduğu düşünülmüştür. Şu anda Londra "British Museum"da bulunmaktadır. Üzerindeki görsel betimlemelerin içerdiği ana temalardan hareketle;

Kutunun "BARIŞ"ı temsil eden ön yüzünde (Bizim arka planımız), solda kral, Barış zamanına özgü şölen, Tarım ve Hayvancılık gibi faaliyetlere başkanlık ederken görülmektedir. "SAVAŞ"ı simgeleyen arka yüzünde ise Kral'ın sağda görüldüğü bir savaş sahnesi resmedilmektedir.

Ancak, her iki yüzde de kral, gerek boyutları gerekse konumu bakımından "primus inter pares" (eşitler arasında en birinci) olarak resmedilmiştir. Bu bakımdan bu tasvir ile kralın tanrısal olarak resmedildiği, Babil ve Asur dönemi kraliyet tasvirleri arasında çarpıcı bir fark vardır."

Mehmet Tevfik Kerkeser
YD Yaşam Dostu Ürünler
Değerlendirme
Doğa Dostu
İnsan Dostu
Hizmet Kalitesi
Ürün Kalitesi
Hesaplılık
Güvenilirlik
Genel Değerlendirme
iletişim
Kurum Ünvanı
Mahir Aras
Yetkili Kişi
Mehmet Tevfik Kerkeser
Beyan
Hangisi Sizi Daha İyi Tanımlar?
Sosyal Girişim
İşletmenizi/Sizi daha iyi tanıyabilir miyiz?
Balıkesir, Kütahya ve İstanbul'dan sonra şu anda dört üye ile faaliyete geçen İzmit Yaşam Dostu Ürünler Üretim, Dağıtım ve Paylaşım grubuyuz.
Yarattığınız değişimi, ekolojik ve/veya sosyal faydayı bizimle paylaşabilir misiniz?
Yaşam Dostu Ürün Grubu, Güvenilir ve Adil gıda üretimini esas alarak tüketicilere endüstriyel ürünler yerine sağlıklı gıdaları tüketmeleri için imkan sunmaktadır. Yerel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için Tüketici ile yerel Üreticinin buluşturulmasını ve güvenilir tohumun temin edilerek nesilden nesile aktarılmasını amaçlamaktadır.
Hangi alanda faaliyet yürütüyorsunuz?
Tarım ve/veya Gıda
Ürün ve/veya hizmetleriniz nelerdir?
Genetiği değiştirilmemiş (ata tohum, 2n=14 ve/veya 28 kromozom) eski Uzun Saplı Buğdayların Kütahya yaylalarındaki kendi tarlalarımızda tamamen Doğal ve Geleneksel ekim yöntemleriyle (Nadas münavebeli ekim vs.), hiçbir zirai ilaç ve Suni Kimyasal Gübre kullanılmadan yetiştirilip, hasat edilerek, Taş değirmende “Tam un” mantığında (Kepek ve Rüşeym dahil) öğütülmesi sonucu, hiçbir ilave kimyasal katkı ve/veya karışım eklenmeden, KATKISIZ olarak üretilen Un, Bulgur, Tam ekmek, Tahıllar, Baklagiller, zeytinyağı (Dalında alınarak, tarafımızdan sıktırılan) gibi ürünlerdir.
Good4Trust dükkanda kendi üretimleriniz haricinde ürün veya hizmet satmayı planlıyorsanız, bunları nereden temin edeceksiniz? Bu ürünler neler olacak?
Ot yiyen hayvanların sütünden elde edilmiş ve doğrudan yıllardır irtibatta olduğumuz Kütahyanın köylülerinden temin edilen koyun, keçi, inek peynirleri, tereyağı, Erişte, kuru/yaş sebze ve meyveler.
Birlikte çalıştığınız üreticiler varsa onlarla kurduğunuz ilişkiyi detaylandırabilir misiniz?
Kendi ürünlerimiz dışındaki ürünleri her hafta (p.tesi ve salı), doğrudan Kütahya ilçelerindeki (Simav, Demirci, Gediz vs.) köylüleri ziyaret ederek hazırladıkları en taze ürünleri ödemesini yaparak bizzat elden alıp, bunları İzmitte, Doğukışla-Perşembe, Derince/Yarımca-Cuma, D.dere/Yuvam-C.tesi, Y.kaptan-Pazar günleri pazarlarda, kendi ürünlerimizle birlikte tüketiciye ulaştırmaktayız.
Kullandığınız hammaddeleri nerelerden tedarik ediyorsunuz? Bu hammaddeler ekolojik ve sosyal açıdan adil, duyarlı bir biçimde üretiliyor mu?
Ürün aldığımız köylüler yıllardır bizim çalışma yöntemlerimizi benimseyen tedarikçilerdir. Kullandıkları yöntem, hammadde, duyarlık ve adil yaklaşımları yıllardır karşılıklı güven ile sabittir. Ayrıca, ürünleri alırken bizzat tarafımızdan ve belli dönemlerde üretim yerleri, tarlaları yine tarafımızdan denetlenen üreticilerdir.
Üretim veya hizmet yeriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Kütahya ve ilçeleri.
Ürettiğiniz ürünlere ilişikin herhangi bir sertifikanız varsa belirtir misiniz?
Bizim elimizde yok. Ancak, İstanbul, Marmaris, Bodrum gibi şehirlerdeki organik pazarlarda bizden ürün temin eden kişilerin yaptırdığı analiz ve tahlillerden iyi sonuçlar vermektedir.
Tarımsal Üretim Yapıyor Musunuz?
evet
Ne tür tohum ve fide kullanıyorsunuz?
Doğal yerli Ata tohumlar (Siyez-2n=14 ve Karakılçık, Bezosta, Sünter, Gerek, Sarıbaşak, Karabuğday vs. 2n=28 kromozom, Yerli kara Arpa, Yulaf, Çavdar, Yerli kum mercimeği-2n=14, Yerli fasulye-2n=22, Yerli nohut=16 kromozom)
Tohumlarınızı nereden temin ediyorsunuz?
Kendimize ait. Her yıl ürünlerimizin hasatından ayırdığımız tohumluklardan temin ediyoruz.
Kimyasal (böcek öldürücü ilaç, ot öldürücü ilaç, mantar öldürücü ilaç, fenni gübre, vs) girdi kullanıyor musunuz?
İlkelerimize aykırı olup, üretim zayisi göze alınarak KESİNLİKLE kullanılmamaktadır.
Zararlılarla mücadele yöntemleriniz neler?
Geleneksel tarımda kullanılan çeşitlendirme, münavebeli ekim, nadas ve hedef saptırma yöntemleri kullanıyoruz. Kendimiz veya ürün aldığımız tedarikçilerimizle alınacak hasat üzerinden anlaşma sağlıyoruz. Yani, tedarikçiye ödemeyi elde edilen hasat üzerinden değil, kendi normalde nasıl ekim yapıyorsa Hibrit tohum, Zirai İlaç ve suni gübre ile elde ettiği hasat ne kadar olacak ise (örneğin 350 kg) ürün bedeli olarak onu ödüyor, ancak gerçekte ne ürün alındıysa (örneğin 250 kg) o miktarı kabul ediyoruz.
Sulama yapıyorsanız nasıl yapıyorsunuz? İyileştirmek mümkün mü?
Asgari sulama yapılıyor. Örneğin buğday, bazı domates çeşitleri için yapılmıyor veya doğrudan köklere yapılan damlama sulama yöntemi kullanılıyor.
İşlenmiş ürün üretiyor musunuz?
hayır
Paketlememiz doğa dostu
En sade, sağlıklı ve dayanıklı yöntemler tercih ediyoruz.
Atık yönetimimiz doğa dostu (Üretiminizden ya da ürünlerinizin kullanımı sonrası çıkan atıklar nasıl değerlendiriliyor?)
Atık ürünümüz yok, ancak olan, ürünler tamamıyla doğal olduğundan kullanım sonrası atıklar da doğa dostu oluyor.
Ürün dağıtım zincirimiz doğa dostu
Üretim esnasında da, ürünleri tüketiciye bizzat kendimiz ulaştırdığımız için de çevreye herhangi bir zarar vermiyor, atığa sebep olmuyoruz.
Ürünün kullanım sonrası bertarafı (değerlendirilmesi) doğa dostu
Ürünler tamamıyla doğal olduğundan kullanım sonrası da doğa dostu olmaktadır (Aldığınız 1 kg un, kuru veya yaş meyve, kestane veya ekmeği tükettikten sonra elinizde bir PP-polipropilen-no: 5 torba kalır, tek doğa dostu plastiktir veya 850-1000 gr keçiboynuzu pekmezi veya kudret narı alırsınız, tükettikten sonra elinizde bir cam kavanoz kalır bunu da mutfağınızda kullanabilirsiniz).
Yukarıdakilerden farklı bir konuda ekolojik olarak fark yaratıyoruz
Ekim, üretim, yarı mamul, tüm aşamalarda tamamen doğal, ekolojik çevreyi koruyan, destekleyen, eko sistemin devamını sağlayan geleneksel yöntemler kullanılmaktadır.
Ekolojik açıdan bir fark yaratmıyor olabiliriz. Güçlü yanımızın sosyal yanımız.
Zaten, temel amacımız sağlıklı gıda temin etmek ve doğal ekolojik çevreyi geri kazanmaktır. Kurduğumuz grup, aynı amaçları destekleyen gruplara verdiğimiz destek, eğitimler, bilgilendirmeler ve doğa dostu ürün tüketimini yaygınlaştırmak adına verdiğimiz çaba ile aynı zamanda sosyal destek de sağlıyoruz.
Yönetim ilkelerimiz paylaşımcı ve yatay
Yalın, adil ve şeffaf bir yönetimi benimsiyor ve uyguluyoruz.
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek ve diğer tüm alanlardaki ayrımcılıkları engellemek için faaliyet yürütüyoruz
Bu konuda herhangi bir ayrım yapmamakla beraber, tedarik tercihimizde ağırlıklı olarak köylü kadınlar yer almaktadır.
Kadını güçlendiren bir yapımız var
Tedarikçilerimizin çoğu köylü kadınlar, onlara iş imkanı sağlıyoruz.
Kırılgan veya dezavantajlı grupları güçlendiren bir yapımız var
Aynı amaçları benimseyen diğer gruplarla yardımlaşma ve dayanışma içindeyiz.
Gelirimizin belli oranıyla sosyal projeleri destekliyoruz
Gelirin büyük bir oranı çalışmaların yaygınlaştırılması, yeni hizmet ve çalışmalar adına kaynak yaratma ve nihai hedef olan yaşam ve doğa dostu ürünleri, bunların üretimi için yaşam dostu eko sistemi desteklemeği ve tamamen bu ürünleri üreten çiftlikleri kurarak yaygınlaştırılması için kullanılmaktadır.
Sosyal sorumluluk projelerimiz var
Gruplarımızın temel kuruluş amacı yukarıda açıkladığım çalışmaları dürdürmek, geliştirmek için ülkemiz ve insanlık adına yapılması gereken artı değerleri ve sosyal katkı sağlamaktır.
Adil bir ücretlendirme ve sosyal haklar (özel sigorta, çalışan destek sandığı, tatiller, izinler, esnek zaman uygulaması vs) ilkemiz var
Adil yaklaşım temel ilkemiz, ancak temelde gönüllülük esasıyla çalışıyoruz.
Sosyal açıdan bir fark yaratmıyor olabiliriz. Güçlü yanımız çevresel yanımız.
Sağlıklı yaşam, beslenme ve ekolojik çevre adına bilgilendiriyor, aynı amaca hizmet eden diğer gruplarla yardımlaşıyoruz. Hem sosyal, hem çevresel fark yaratmaktayız.
Yukarıdakilerden farklı bir konuda fark yaratıyorum
Küçük çiftçi, köylü, esnafa iş olanağı temin ediyoruz.
Üretim veya hizmetlerinizde ekolojik ve sosyal açılardan daha duyarlı olmaya yönelik planlarınız varsa anlatır mısınız?
Zaten en baştaki çıkış noktamız Ekolojik ve Sosyal çevre için hizmet etmektir. Kazanımlarımızla yukarıda ifade ettiğim gibi bu amaca yönelik planları devreye alma çabası içindeyiz.
Kaç kişilik bir işletmesiniz? Ortaklar, çalışanlar?
Şu an itibarıyla İzmitte 2 ortak ve birkaç gönüllü destek veren bir ekibiz. İlave sorular için verilen cevaplar ; - Gönüllülerinizle olan ilişkinizi açıklar mısınız? Çalışma şartları nedir? Bizimle aynı düşünceleri paylaşan bu konuda gönül vermiş biri Lojistik uzmanı, diğeri KOU hukuk danışmanı avukat dostlarımdır. Çalışmamız içerisinde desteğe ihtiyacımız olduğunda danıştığımız, destek aldığımız arkadaşlarımdır. - Ürülerini aldığınız üreticiler hakkında "tarafımızdan denetlenen üreticilerdir" demişsiniz, denetleme kriterleriniz ve yöntemleriniz nelerdir? Bu konuda deneyimi olan kişi, ortağım Mahir ARAS aslen Tenik lise, Takım tezgahları ve makine öğretmeni olup, bu hareketin kurucularından biri olarak emekliliği sonrası sağlıklı gıda arayışı içerisinde 10 yıl boyunca köyleri dolaşarak ata tohumları toplamış ve kendi gayretiyle bunları hem kendi, hem de Kütahyada birlikte çalıştığı köylülerle yaygınlaştırmaya çalışan kişidir. Bu tedarikçi köylülerle ilişkiler en başta Doğal, Sağlıklı, Geleneksel, Organik ve Ekolojik tarım işbirliği ile kurulmuş, ürün tedariği sırasında her hafta işyerleri ve yıl içerisinde belli dönemlerde tarlaları, Mahir bey tarafından prensiplere uygun üretim yaptıkları (ilaçsız, suni gübresiz, uygun sulama vs.) teyit edilmek üzere gözlenmektedir. - Ürünlerini satacağınız köylülerle olan ilişkinizi detaylıca anlatır mısınız? Ödemesini önden yaptığınız ürünleri siz mi satıyorsunuz? Bizim satış hacmimiz doğal olarak küçüktür, haftada 100 ad ekmek, 20-30 kg un, veya 50-80 kg kestane vs. olduğundan ilişkiler yukarıda anlattığım şekilde, ticaret ise genelde ürün teslim alındığında ödemesi peşin olarak yapılır veya nasıl anlaşılmışsa bazen satıştan sonra ya da satış tamamlandıktan sonra yapılır. Zira, ~18 yıldır işbirliği içerisinde bulunulduğundan hiçbir durumda sorun yaşanmaz. - Ürün teslimatı nasıl gerçekleşiyor, köylüler mi ürünü yolluyor veya siz depolayıp gönderim mi yapıyorsunuz? Ürünler bizim ise Kütahyada tarladan, taş değirmen veya fırından ya da köylüden ise Gediz, Demirci, Simav gibi köylerden her hafta p.tesi-çarşamba günü arası Mahir bey tarafından bizzat kendi ticari aracıyla temin edilir, İzmite gelir ve perşembe-pazar günleri arasında pazarlarda satılır. - "bizden ürün temin eden kişilerin yaptırdığı analiz ve tahlillerden iyi sonuçlar vermektedir." demişsiniz. Söz konusu analiz ve tahliller nelerdir? Pestisit, bakteri vs. Gönderdiğimiz kişiler aynı amaca hizmet eden farklı şehirlerde yaşayan, genellikle zamanında Yaşam dostu grupları içinde yer alan ve daha ziyade organik pazarlarda satış yapan kişiler. Biliyorsunuz bu pazarlara ürünler numune analizi sonrası kabul ediliyor. Örneğin, sitenizdeki Eppek firmasının un ve ceviz tedarikleri bizim tarafımızdan yapılmaktadır. - Paketlemede kullanılan malzeme nedir? Ürünler taze olarak, raf ömrü endişesi olmadan doğrudan tüketiciye ulaştırıldığı için en yalın, pratik, sağlıklı amaca uygun paketlemeyi yapmaya gayret ediyoruz. 5 numara ile (polipropilen) doğa dostu tek plastik poşet, kese kağıdı, cam şişe, kavanoz ve bez çuvallar kullanmaktayız. Umarım verdiğim bilgiler aydınlatıcı olmuştur. Dilerseniz ortağım Mahir beyin İzmitte olduğu günlerden birinde ofisinize uğrayarak yüz yüze de görüşebiliriz.
Kategoriler
Sırala
Varsayılan
Çok satanlar
Fiyata göre azalan
Fiyata göre artan
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için desteğini bekliyoruz.