Gizlilik Sözleşmesi

Good4Trust.org Gizlilik Sözleşmesi

(1) Giriş

Bu Sözleşme Good4Trust.org'a (bundan sonra G4T olarak adlandırılacaktır) ait Good4Trust.org adlı web sitesinin (bundan sonra “Web Sitesi” olarak adlandırılacaktır) gizlilik koşullarını belirler; Web Sitesine üye herkes (bundan sonra “Üye” olarak adlandırılacaktır), üye olmakla bu koşulları tümüyle ve eksiksiz kabul etmiş olur. Bu Sözleşme koşullarını kabul etmeyenlerin Web Sitesini kullanmamaları gerekir. 

Bu koşullar Üye olmadığı halde aylık bültene abone olarak G4T’a destek verenler için de geçerlidir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamındaki konular hakkında ayrıntılı bilgi almak için Veri Politikası’na bakabilirsiniz.

(2) Toplanan Bilgiler

Web Sitesinde aşağıdaki türden kişisel bilgileri toplanarak saklanabilir:

(a) Üyenin Web Sitesini ziyaret etmek için kullandığı cihaz, ziyaret ayrıntıları ve Web Sitesini kullanması hakkında bilgiler (bunlara IP adresi, coğrafi konum, kullanılan tarayıcı tipi ve sürümü, işletim sistemi, Web Sitesine ulaşılan kaynak sayfa, ziyaret uzunluğu, ziyaret edilen sayfalar, ziyaret sırasındaki gezinme sırası dâhildir);

(b) bu web sitesinin içinde veya onunla ilişkili olarak Üye ile G4T aramızda gerçekleşen, Üyenin satın alabileceği hizmet ve ürünlerle ilgili olanlar da dâhil olmak üzere tüm işlemler ile ilgili bilgiler;

(c) Web Sitesine kayıt olurken Üye tarafınızdan sağlanan tüm bilgiler;

(d) Web Sitesindeki hizmetlere, e-posta bildirimlerine ve haber bültenlerine abone olurken Üye tarafınızdan sağlanan tüm bilgiler;

(e) Üye tarafınızdan gönüllü olarak G4T’ye sağlanan diğer her türlü bilgi.

(2) Çerezler 

Çerez, bir web sunucu tarafından bir web tarayıcıya gönderilen ve web tarayıcı tarafından saklanan ve bir belirleyici (bir dizi sayı veya harf) içeren bir dosyadır. Bu belirleyici, web tarayıcı tarafından o web sunucudan bir sayfa istendiğinde bu istek ile web sunucuya gönderilir. Böylece web sunucu web tarayıcının yaptığı işlemleri izleyebilir.

Web Sitesi hem “oturum çerezleri” hem de “kalıcı çerezler” kullanabilir. Oturum çerezleri oturum sona erdiğinde cihazdan silinir. Kalıcı çerezler ise silinene veya geçerlilik tarihleri sona erene kadar cihazda kalır.

G4T Web Sitesinin kullanımını izleyebilmek için Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, kullanıcıların cihazlarında saklanan çerezleri kullanarak web sitemizin kullanımı hakkında istatiksel ve diğer bilgileri üretmektedir. Web Sitesi ile ilgili elde edilen bu bilgi kullanılarak Web Sitesinin kullanımı hakkında raporlar üretilmektedir. Google bu bilgileri kendi gizlilik politikasına uygun olarak saklamaktadır. Bu belgeye şu adresten ulaşabilirsiniz. http://www.google.com/privacypolicy.html.

Üye tarayıcısının ayarlarını kullanarak çerezler ile ilgili tercihlerini yapabilir, çerezlerin cihazında saklanmasını engelleyebilir.

(3) Kişisel Bilgilerin Kullanılması

G4T’ye Web Sitesi üzerinden ulaşan kişisel bilgiler bu Gizlilik Sözleşmesinde ve Web Sitesinin başka yerlerinde belirtilen amaçlar için kullanılır. 

Üyenin kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

(a) Web Sitesinin yönetimi için;

(b) Web Sitesini kişiselleştirerek Üyenin gezinme deneyimini iyileştirmek için;

(c) Web Sitesinde yer alan hizmetlerden Üyenin yararlanmasını sağlamak için;

(d) Üyeye genel ürün ve hizmet duyuruları göndermek için;

(e) Üyenin almayı talep ettiği e-posta iletilerini göndermek için;

(f) Üyeye haber bültenleri ve ilgi alanına girdiğini düşünülen üretici üyelerin sundukları ürün ve hizmetleri içeren e-postalar göndermek için (Üye bu e-postaları almaktan, kendilerinde belirtilen yöntemleri izleyerek vazgeçebilir);

(g) üçüncü kişiler ile herhangi bir Üyenin hiçbir kişisel bilgisini içermeyecek şekilde Web Sitesi ile ilgili istatistikleri paylaşmak için;

(h) Web Sitesi ile ilgili Üye tarafınızdan veya Üye hakkında yapılan şikâyetleri değerlendirebilmek için;

(i) Web Sitesinin güvenli olarak kalabilmesi için;

(j) Web Sitesinin kullanım kural ve koşullarına uygun olarak kullanıldığını denetlemek için (buraya Web Sitesinin sağladığı mesaj aracını kullanarak gönderilen kişisel mesajlar da dâhildir).

Üye tarafından G4T’ye yayımlanmak ve paylaşılmak üzere verilen ve yayımlanarak paylaşılan bilgiler dışındaki her türlü bilgi bu politika çerçevesinde gizli tutulur.

(4) Bilgilerin Paylaşılması

Üyenin kişisel bilgilerini, ancak bu Gizlilik Sözleşmesinde belirtilen amaçlar uygun olarak G4T çalışanları, yetkilileri ve diğer üçüncü şahıslar ile paylaşabiliriz.

G4T buna ek olarak Üyenin kişisel bilgilerini aşağıdaki koşullarda üçüncü şahıslar ile paylaşabilir: 

(a) kanunen paylaşmakta zorunlu olunan durumlarda;

(b) yürütülmekte olan veya yürütülecek hukuki işlemler için;

(c) kendi yasal haklarını korumak için.

G4T bu Gizlilik Sözleşmesinde belirtilen koşullar dışında Üyenin kişisel bilgilerini üçüncü şahıslar ile paylaşmaz. 

(5) Uluslararası Veri Aktarımı

G4T topladığı, sakladığı ve işlediği bilgiler, bu bilgileri bu Gizlilik Sözleşmesine uygun olarak kullanabilmek için faaliyette bulunduğu herhangi bir ülkede barındırılabileceği gibi bu ülkeler arasında transfer de edilebilir. 

Buna ek olarak yayımlanmak ve paylaşılmak üzere Üye tarafından G4T’ye verilen kişisel bilgiler internette yayımlanacak ve tüm dünyadan erişilebilir olacaktır. G4T bu bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından kötüye kullanılmasından sorumlu değildir.

Üye kişisel bilgilerinin bu tür transferlere tabi olabileceğini kabul eder.

(6) Kişisel Bilgilerin Güvenliği

G4T Üyenin kişisel bilgilerinin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını ve değiştirilmesini önlemek için makul her türlü teknik ve idari önlemi alır. 

Üyenin sağladığı tüm kişisel bilgiler G4T tarafından güvenli (şifreleme ve güvenlik duvarı ile korunan) sunucularda barındırılır. 

İnternet üzerinden bilgi gönderiminin güvenli olmadığını ve bu bağlamda G4T’nin de internet üzerinden gönderilen bilgilerin güvenliğini sağlayamayacağını Üye kabul eder. 

Web Sitesine girişte kullandığı kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerin güvenliğinden Üye sorumludur. G4T, Web Sitesine giriş dışında Üyeye şifresini hiçbir şekilde sormaz.

(7) Sözleşme Değişiklikleri

G4T bu Gizlilik Sözleşmesini zaman zaman güncelleyebilir ve yeni sürümünü web sitemizin ilgili bölümüne koyabilir. Üye bu bölümü ziyaret ederek Sözleşme değişikliklerini izleyebilir. 

Ayrıca Üyeye Sözleşme değişiklikleri e-posta ile de bildirilebilir. 

(8) Üçüncü Web Siteleri

Web Sitesi üçüncü web sitelerine bağlantılar içermektedir. Biz üçüncü web sitelerinin Gizlilik Sözleşme koşullarından G4T sorumlu tutulamaz.

(9) İletişim

Üye, kişisel bilgilerinin saklanması veya bu Gizlilik Sözleşmesi ile ilgili sorularını mail@good4trust.org adresine bir e-posta ile gönderebilir.

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için desteğini bekliyoruz.