Takım

Profesyonel veya gönüllü olarak Good4Trust topluluğuna haftada en az 7 saat katkı veren türeticiler

Kurucu ve Kışkırtıcı
Çekirdek Çember Yöneticisi
Kurumsal Çember
Baykuş
Çekirdek Çember
Kurumsal Çember Yöneticisi
Yazılım Babası
Çekirdek Çember
Yazılım ve Tasarım Çemberi Yöneticisi
Çekirdek Çember
Üretici İlişkileri Çemberi Yöneticisi
Çekirdek Çember
İletişim Çemberi
Uluslararasılaşma Çemberi Yöneticisi
Çekirdek Çember
Yazılım ve Tasarım Çemberi
Üretici İlişkileri Çemberi
Kurumsal Çember
Çekirdek Çember
Yazılım ve Tasarım Çemberi
Çekirdek Çember
Türetici İlişkileri Çemberi Yöneticisi
Çekirdek Çember
İletişim Çemberi Yöneticisi
Çekirdek Çember
Yazılım ve Tasarım Çemberi
İletişim Çemberi
İzmit Çarşısı Çemberi
İletişim Çemberi
Çekirdek Çember
Kurumsal Çember
Kurumsal İşbirlikleri Yöneticisi
Yönetim Çemberi
Alan Oluşturma Çemberi Yöneticisi
Çekirdek Çember
Tedarik Ağı Çemberi Yöneticisi
Yönetim Çemberi
Çekirdek Çember
İletişim Çemberi
Çekirdek Çember
İletişim Çemberi
Tedarik Ağı Çemberi
İletişim Çemberi
Tedarik Ağı Çemberi
Yönetim Çemberi
Tedarik Ağı Çemberi
Yönetim Çemberi
Merkez Çarşısı Çemberi
İletişim Çemberi
Çekirdek Çember
Yatırım Çemberi Yöneticisi

Danışmanlar

Yazılım ve Teknoloji
Yazılım ve Teknoloji
Kaynak Geliştirme
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik

Geçmişte Katkı Sağlayanlar

Tasarım Babası
Örgütsel Gelişim
Üretici İlişkileri
Örgütsel Gelişim
Strateji ve İş Geliştirme
Düzenli Destekçi Programı
Üretici İlişkileri
Örgütsel Gelişim
Kurumsal Çember
Örgütsel Gelişim
İletişim
Sosyal Medya ve İçerik Çemberi
İletişim
Stratejik Danışmanlık
Yazılım ve Tasarım Çemberi
İletişim
Almanya Genişlemesi
Üretici İlişkileri Çemberi
Yazılım Çemberi
Üretici İlişkileri Çemberi
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için desteğini bekliyoruz.