Hakkımızda

Mevcut yaşam şeklimizin tükettiği dünyayı tekrar yaşanabilir kılmak için, ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim yapan üreticilerle, ihtiyaçlarını onlardan karşılayan alıcıların bir araya geldiği bir topluluğuz.

Good4Trust olarak kâr amacı gütmeyen bir sosyal girişimiz. Çıkarlar için tüketilen doğal ve insani varlıkları koruyor; hem insan hem de doğa sağlığının iyileşmesine birlikte katkıda bulunuyoruz.

Yerel üreticiler üretimi doğa ile işbirliği içinde, zehirsiz, atıksız, temiz enerji ile, adil çalışma koşullarında yapıyor, alıcılar da tercihleri ve katılımları ile ihtiyaçlarını belirtiyor, yönetimde yer alıyor ve sistemin dönüşmesini sağlıyor. Özlemini duyduğumuz, gerçek bir toplulukta birlikte görev alıyoruz.

Bu topluluğun gerçek bir uyum yakalayabilmesi için “altın kural” olarak tanımlanan evrensel değerleri kabul ediyoruz.

Nedir “altın kural”?

Kişi veya Kurum;

  • Canlılara ve doğaya kendisine davranılmasını istediği gibi davranır,
  • Canlılara ve doğaya kendisine davranılmasını istemediği şekilde davranmaz,
  • Kendisi için ne isterse canlılar ve doğa için onu ister,
  • Karşısındakinin ne istediğini anlar, ona göre davranır.

Altın Kural’ın temel güvenceleri nelerdir?

Güven - Yapılan her eylemin altın kurala uygun olduğuna inanmak ve ona uygun davranabilmek,
Şeffaflık - Bu sistemin en vazgeçilmez unsuru bilgiyi tüm açıklığı ile paylaşmak,
Adalet - Hiçbir varlığa zarar vermemek ve bütün haklara saygılı olabilmek,
Barış - İyi niyetle, iyilikle ve şiddetsiz hareket edebilmek.

Good4Trust.org ne öneriyor?

İnsanların barış içinde bir dünyada, doğa ile uyumlu ve sosyal açıdan adil yaşayabilecekleri bir ekonomik sistemin kurulabileceğine inanıyoruz. Bunun için Good4Trust.org, ekolojik ve sosyal açıdan adil üreticiler ile ihtiyaçlarını onlardan karşılamayı önceliklendirecek alıcıların yeni bir ekonomik sistem oluşturabileceklerini savunuyor. Bu sisteme “Türetim Ekonomisi” bu sistemdeki alıcılara da “Türetici” diyor. Ancak bu iyileştirici ve katılımcı sistem sadece alışveriş üstüne oturmuyor. Türeticiler hem üretim süreçlerine katkı sunuyor, hem de yönetime katılabiliyorlar. Türeticiler, topluluk olarak, sahip oldukları yüksek alım güçleri ile üreticilerin üretim süreçlerini dönüştürebiliyorlar. Ayrıca aralarından seçtikleri 7 konseyi üyesi ile, üreticilerin kabul süreçleri ve politika belirlemede görev alırlar. Böylece özlemini duyduğumuz gerçek bir topluluk olma yolunda bütün paydaşlar etkin görev alabiliyorlar.

Good4Trust.org bunu nasıl uyguluyor?

Ekolojik ve sosyal açıdan adil üreticilerin pek çok kategorideki ürünlerini, farkındalık sahibi, iyiliğe, insana ve doğaya önem veren “türeticiler”le buluşturuyor.

Üyeliğe dayalı bu sistemin “türetici” olarak tanımladığı alıcıları, doğaya ve insana zarar vermeyen, ihtiyacı olan mal ve hizmetleri satın alarak bu ekonominin döngüsünü sağlıyorlar.

Bu arada sistem içindeki üreticiler de birbirlerinden satın almalar yaparak Good4Trust.org’un bir döngüsel ekonomi oluşturmasını sağlıyorlar.

Good4Trust.org nasıl bir oluşum?

Kâr amacı gütmeyen Good4Trust.org 2014 yılında Dr. Uygar Özesmi tarafından bir sosyal girişim olarak kuruldu. Özgün yazılımı ve üyeliğe dayalı ekonomik sistem önerisi ile Dünya’da bir ilki oluşturdu. İyiliklerin paylaşılmasını teşvik eden yapısı sadece alışverişe değil benzer düşüncede insanların yan yana gelerek bir topluluk oluşturmasına imkan sağladı.

SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ?

  • Good4Trust’a üye olarak, arkadaşlarınızı ve ailenizi davet ederek sağlıklı, iyi ve adil olabilir, dönüşümün bir parçası olabilirsiniz.
  • Çarşı’mızı ziyaret ederek, alanında uzman türeticilerden oluşan 7’ler konseyimizin onayladığı üreticilerin doğal, temiz ve adil olarak ürettikleri ürünleri-hizmetleri tanıyabilir, onların ilham veren hikayelerini okuyabilirsiniz.
  • Sosyal ve ekolojik açıdan adil bir dünya için çözümler üreten sosyal girişimciler ile tanışabilirsiniz, eğitimlerine katılabilirsiniz.
  • Eğer okuduklarınızı beğenirseniz alışverişlerinizi ihtiyacınız olan ürün ve hizmetleri Good4Trust.org’dan karşılayabilir, kendinizde ve çevrenizde gördüğünüz iyilikleri platform üzerinden paylaşabilir, daha iyi bir dünyanın yapı taşlarına katkınızı koyabilirsiniz. Böylece size benzeyen, sizinle aynı değerleri paylaşan insanlar tanıyabilir, yeni ve umut dolu bir gelecek hayal edebilirsiniz.


Good4Trust.org Sözlük

Türetici: Türetici başkalarına kendisine davranılmasını istediği gibi davranan (altın kural) böylece eylemleriyle toplum ve gezegen için değer yaratan kişidir. Sosyal ve ekolojik açıdan adil üretimleri doğrudan destekler. Türeticiler, topluluk olarak üreticiler ile birlikte ürünleri, hizmetleri ve onların standartlarını belirler. Türeticiler üreticilerin ürün ve hizmetlerini satın alarak onların toplum ve gezegen için değer yaratmasını sağlar. Türetici Üreticiler ile ilişkide aktif olarak rol alır. Tüketici ise ilişkide çoğu zaman pasiftir. Bu yüzden tüketici koruma derneklerine gereksinim doğmuştur. Tüketicilerin davranışları sadece fiyat ve üreticilerin reklam ve pazarlama faaliyetleri ile belirlenirken, Türetici aktif olarak üreticinin davranışlarını toplum ve gezegen yararına bilinçli olarak etkiler ve destekler.

Üretici: Üreticiler hammaddeleri yani girdileri, topluma ve gezegene değer katacak, onu iyileştirecek ürünlerden seçerler. Bu üreticiler aynı zamanda, Good4Trust.org ilkeleri çerçevesinde çalışanlarının haklarını gözetir, adil ve hakkaniyetli bir iş ortamı sağlarlar. Bireysel veya toplu olarak, özel veya tüzel kişilik olarak çalışan bu üreticiler, tedarik ağları içinde, diğer üreticilerin birer türeticisidir.

Türetim ekonomisi: Türetim ekonomisi bir göl ya da orman gibi verimli, gezegeni destekleyen ve iyileştiren bir ekonomik ekosistemdir. Doğaya ve topluma minimum negatif veya mümkünse pozitif etki eden, makro ölçekli döngüsel bir ekonomidir. Bu ekonomik sistemde döngüsel tedarik ağları içeriye giren sermayenin, dışarıya sızıntısını en aza indirir. Sinerjik ve döngüsel ilişkiler, bu ekosistemde atığa, ekoloji üzerinde olumsuz etkilere ve sosyal sömürüye izin vermez.

7'ler Konseyi: Bu konsey, Good4Trust.org içinde en faal olan türeticiler arasından, yine faal türeticiler tarafından, sıralı eşitlik ilkesi ile seçilir. Konsey, Good4Trust.org’a hangi üreticilerin kabul edilip hangilerinin çıkarılacağına karar verir ve Good4Trust.org’un genel yönetim politikalarını belirler.

Sosyal Girişim: Kar amacı değil toplumsal ve ekolojik fayda amacı güden ticari işletmelerdir. Bir ürün veya hizmet üretirken elde ettikleri karın %50’den fazlasını tekrar sosyal ve ekolojik faydaya yatırırlar.

Daha fazla bilgi için

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için desteğini bekliyoruz.