İş Modeli
Good4Trust.org kar amacı gütmeyen bir sosyal girişimdir. Good4Trust.org markası Türkiye'de İyilik İletişim ve Yazılım Ticaret Ltd olarak kayıtlıdır. Hisselerin tamamı yatırım hissesidir ve bu nedenle şirket senedi gereği kar dağıtılmamaktadır. Bir artı gelir elde edilirse Good4Trust.org'a geri yatırılır. En yakın zamanda sosyal girişimlere özgü Social Enterprise Mark (http://www.socialenterprisemark.org.uk), fairbusiness (http://fairbusiness.org.uk/), B Corp (http://www.bcorporation.net/) gibi sertifikasyon sistemlerine üye olunacaktır. Good4Trust.org ekonomik sürdürülebilirliğini yani masraflarını ve varlığını türeticiler ve üreticiler arasındaki alışverişten aldığı çok küçük bir katkı payı ile sağlar. Good4Trust.org'un işleyiş prensiplerini bu makalede bulabilirsiniz.

Marka Tescil Belgesi
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için desteğini bekliyoruz.