Çarşı / Üreticiler / Ekofil Yayınları
Ekofil Yayınları
ÇANAKKALE / Türkiye
Adil Üretici
Adil Üretici
Kadın Üretici
Kadın Üretici
Hakkında

Ekofil Nedir?

Ekofil, topluluk destekli bir yayıncılık modeli tasarlamak, uygulamak ve geliştirmek için bir araya gelmiş, gezegenin ve insanlığın selametini önemseyen yazar, çizer, çevirmen, editör ve okurlardan oluşan bir girişim. Ekofil Yunanca oiko (ev) ve phile (sever) kelimelerinden türetilmiş bir terim. “Ev” ile kastedilen, şimdilik tek evimiz olan dünya gezegeni. Ekofil, evimiz ve üzerindeki tüm varlıkların iyiliğini gözettiği müddetçe her konu ve alanda yayın yapmayı amaçlıyor.

Hikâyemiz

Topluluğumuzun tohumlarını 2017 yılı yaz aylarında sosyal medyadan yapılan bir “Topluluk Destekli Yayıncılık”* girişimi çağrısıyla attık. Çağrıya yanıt veren 80 kişi arasında bir süre devam eden yazışmaların ardından İstanbul’da kolaylaştırıcılar eşliğinde bir toplantı yaptık ve bir “Niyetler Metni” ortaya çıkardık. İkinci toplantımızı Nisan 2018’de Çanakkale’de yaptıktan sonra, bu niyetleri hayata geçirmek üzere görev almaya gönüllü daha küçük bir ekip oluşturduk. Farklı şehir ve köylerde yaşayan bu “Mutfak Ekibi”yle 2018 yılından beri kurumsal ve mali yapı, karar alma mekanizmaları, katılım biçimleri, yayın tercihleri, görsel dil vb. konularda düşünüyor, tartışıyor, araştırma yapıyor, topluluğumuza da danışarak ilerliyoruz. İlk kitabımız “Balkonlarda ve Küçük Bahçelerde Tohum Alma ve Saklama El Kitabı”nı 2019 yılında, ikinci kitabımız “Saklı Orman”ı 2020 yılında, ilk resimli kitabımız “Büyüdüğüm Yer”i 2021 yılında, tamamen topluluk desteğiyle yayımladık. 2022 yılına “Yeryüzünde Bir Mevsim”, “Faruk ile Toygun” ve “Balarısını Kurtarmak”ın ön sipariş süreçleriyle başladık.

Ne yapmak istiyoruz?

- Bütüne faydalı olmak: Hem insanın hem de bir bütün olarak gezegenin ihtiyaçlarını ve esenliğini gözeten, hayatın her alanına bu bakış açısıyla değinen kitaplar ve diğer basılı/dijital yayınlar üretmek.

- Katılımcı bir model tasarlamak: Yayın seçimi, finansman, üretim ve dağıtım gibi çeşitli aşamalarda okur ile üreticiler arasında doğrudan ilişki kurmak ve dayanışma yöntemleri geliştirmek.

- Özenli yayıncılık yapmak: Yayın seçimi ve üretiminde topluluğun fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarını ve yayınların niteliğini ön planda tutmak.

- Adil olmak: Yayın üretiminde çalışanların gelirini azami, diğer masrafları ve ekolojik ayak izimizi ise asgari düzeyde tutmak.

- Alan açmak: Topluluğun kendi maddi kaynaklarının yine topluluğun ihtiyaçlarına ve bu ihtiyaçları gözeterek üretenlere yönlendirilmesine vesile olmak.

- Yatay örgütlenmek: Çalışma ve karar alma süreçlerinde yataylık, şeffaflık ve esneklik ilkelerini hayata geçirmek.

Ne üretiyoruz?

Dünyayı ve insanı gözetme teması etrafında,

- Gıda üretimi, el sanatları, mimari, topluluk oluşturma, biyoçeşitlilik ve canlı hakları gibi konularda yerel, özgün bilgi ve deneyimler aktaran eserler;

- Ekoloji literatüründe iz bırakmış ya da yeni ufuklar açan eserlerin çevirileri

- Yerli veya çeviri edebi eserler;

- Her yaştan çocukların merakını uyandıracak, heyecanlarını yansıtacak, duygu dünyalarına iyi gelecek kitaplar ve bizzat çocuklar tarafından yazılıp çizilmiş çalışmalar;   

- Bütünlük/birlik algısına odaklanmış klasik ve modern maneviyat/felsefe eserleri,

üretmeyi şimdilik öncelikli alanlarımız olarak belirledik. Bu alanları oldukça kapsamlı tutmaya çalıştıysak da samanla topluluğumuzun ve gezegenimizin ihtiyaç duyduğunu veya bütüne iyi geleceğini düşündüğümüz konularda yayın alanlarımızı genişletmeye hazırız. Dolayısıyla topluluğumuzdan gelecek öneriler bizim için çok değerli.

Nasıl üretiyoruz?

- EKOFİL’e katkı koymak ve EKOFİL’den faydalanmak isteyen herkesin üye olacağı, şimdilik internet üzerinden temas kurduğumuz bir topluluk oluşturduk. Web sitemizde yayınlanan formu doldurduğunuzda siz de bu topluluğun üyesi oluyorsunuz.

- Üyeler ister kendi aralarında iletişim kurabilecekler e-posta grubuna isterlerse sadece bizden haber alabilecekleri duyuru listesine üye olabiliyor. Üyelerimizle formda verdikleri bilgiler ışığında ihtiyaç doğdukça iletişime geçiyor, çalışma gruplarımıza davet ediyor, kitap önerileri ve projelerini değerlendirmeye alıyor, çalışmalarımızla ilgili düzenli olarak bilgi veriyor ve geri bildirim alıyoruz. İçerik, yayın, dağıtım, tanıtım vb. çalışmalarımıza verilen katkılar destek veren üyemiz ile birlikte değerlendirilerek gönüllü ya da ücretli olabiliyor. Kısa zamanda ücretlendirilebilir profesyonel tüm emeğin adil bir şekilde karşılığını bulacağı noktaya ulaşmayı amaçlıyoruz.

- Üyelerimizden gelen geribildirim ve önerileri ilkelerimiz, teknik koşullar, maddi ve manevi imkanlarımız ve ihtiyaçlar doğrultusunda, olabildiğince şeffaf bir şekilde değerlendiriyor ve somutlaştırdığımız projeleri topluluk desteğine sunuyoruz. Kitabımızın üretim ve dağıtım maliyetinin yüzde 25’ini daha önceki yayınlarımızın gelirlerinden biz karşılıyor, kalanını ön sipariş ve askıda kitap seçenekleriyle topluluktan talep ediyoruz. 

- Yayımlanan kitapların ve EKOFİL topluluğunun sosyal medya ve diğer medya kanallarında tanıtımını elbirliğiyle yaparak topluluğumuzu kişisel bağlantılarımız üzerinden nitelikli bir şekilde genişletiyoruz.

- Kitapların dağıtımını topluluk üyeleri ve dost mekânların desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Topluluğun sağlayacağı tanıtım ve lojistik desteği bu modelin işleyişi için hayati önem taşıyor. EKOFİL, bir yandan topluluk içi ilişkileri pekiştirirken bir yandan da “piyasa”da yer bulmakta zorlanan yayınların kaliteli şekilde, aracıların müdahalesini devre dışı bırakarak daha adil fiyatlarla okuyucuya ulaştırılmasına olanak tanımak istiyor.

- Kitapların basımı sonrasında elde edilecek gelirin bir kısmını bir sonraki projemiz için cansuyu yapıyoruz. Kalan geliri ve topluluğumuzdan gelen düzenli ya da tek seferlik armağanları ise EKOFİL’in işleyişi ve sürdürülebilirliği için kullanıyor, daha elverişli çalışma şartları yaratıyoruz. Örneğin ilk kitaplarımızın gelirini EKOFİL’in tüzel kişiliğini oluşturmak için kullanacağız.

- Bu modelin topluluk üyeleri tarafından değerlendirilmesine, güncellenmesine, değişen ve gelişen koşullara uyumlanmaya, doğadaki her şey gibi evrilmeye ve yenilenmeye daima açığız.

Fonlama Modelimiz

Topluluk Destekli Yayıncılık (TDY), tüm dünyada gittikçe yaygınlaşan Topluluk Destekli Tarım modelinden ilhamla adlandırdığımız, kitle fonlama, ön sipariş, katılımcı planlama, armağan ekonomisi, interaktif üretim gibi fikir ve deneyimlerden beslenen bir model. TDY yoluyla okurların aktif desteği ile kitap yayımlama fikrini geliştirerek ve sürdürülebilir hale getirme yönünde bir çaba sergilemeyi hedefledik.

Topluluk desteğinin birden çok ayağı bulunuyor ve maddi destek, yani fonlama bunlardan sadece bir tanesi. Ekofil, yayınlarını hazırlamak ve yayımlamak için gereken finansmanı topluluğun destekleriyle sağlamayı amaçlıyor. Geliştirilmeye açık olarak kurguladığımız modelimizde kitaplarımızın ön hazırlıkları tamamlandıktan ve bütçeleri çıkarıldıktan sonra topluluğa ön sipariş çağrısı yapılıyor. Bu sayede kitabın üretim maliyetlerinin kitap basılmadan önce karşılanması amaçlanıyor. Maliyeti karşılanan kitap basıldıktan sonra kalan kopyaların satışı ile bir sonraki kitabın ön hazırlıkları için bir miktar “maya” ve EKOFİL modelinin sürdürülebilir işleyişi için belirli bir oranda kaynak yaratılması öngörülüyor.

İlk kitabımız Tohum Alma ve Saklama El Kitabı’nın maliyetlerini karşılamak için bu modeli kullandık ve sizin desteklerinizle ikinci kitabımızın yurtdışı telif giderleri ile Ekofil’in iç işleyişi için bir miktar kaynak yarattık. Desteklerinizle hem bu modeli sürdürülebilir kılacağımıza hem de birlikte geliştirerek verimliliğini artıracağımıza inanıyoruz. Hiçbir maddi katkı yapmasanız da topluluğumuzu genişletmek ve daha çok kişiye ulaşmak için duyurularımızı paylaşarak verdiğiniz desteği de çok önemsiyoruz.

*Topluluk Destekli Yayıncılık ne demek?

Topluluk Destekli Yayıncılık (TDY), tüm dünyada gittikçe yaygınlaşan Topluluk Destekli Tarım modelinden ilhamla adlandırdığımız, kitle fonlama, ön satış, katılımcı planlama ve armağan ekonomisi gibi fikirlerden de beslenen bir model. Daha önce Türkiye’de benzer düşüncelerle, kendine has denemeler şeklinde üretilen Tohumun Rüyası (Nalan Özdemir Erem), Yeniye Doğru (Emre Ertegün), Kalplerimizin Bildiği Daha Güzel Dünya (Charles Eisenstein) gibi kitapların deneyiminden de güç alarak, okurların aktif desteği ile kitap yayımlama fikrini geliştirme ve sürdürülebilir hale getirme yönünde bir çaba.

Aşina olmayanlar için Topluluk Destekli Tarım modeli kabaca şöyle işliyor: Temiz, “doğal” gıda üreticileri ile üretim sürecine katılma arzusundaki tüketiciler (yani “türeticiler”) bir topluluk oluşturuyor. Ne üretileceğine olabildiğince türeticinin ihtiyaçları doğrultusunda karar veriliyor. Türeticiler ise temiz gıda üretecek insanlara emeklerinin karşılığını ödemeyi taahhüt ediyor, hatta ihtiyaç varsa (genelde abonelik yöntemiyle) üretimden önce bu ihtiyaçlar karşılanıyor. Yapılması gereken maddi yatırım ve alınan risk paylaşılıyor, üretim sürecinin tamamı gözlemlenebiliyor, uygun aşamalarda, gönüllü ya da karşılıklı olarak topluluktaki herkes rol alabiliyor ve ürün topluluk tarafından dağıtılıyor. Sağlıklı gıda üretimi etrafında buluşan bu insanları ekonomik getiriler değil gerçek insani ilişkiler ve dayanışma ruhu bir arada tutuyor. Dahası bu çerçevede oluşan topluluklar dayanışmayı farklı boyutlara taşıyıp enerji, ulaşım, eğitim gibi başka ihtiyaçlarını da birlikte karşılamaya başlayabiliyor.

Topluluklar oluşturup konvansiyonel tarıma alternatif oluşturabiliyorsak neden konvansiyonel yayıncılığın alternatifini oluşturamayalım?

Yayıncılıkta yaşadığımız sorunlar tarım sektöründeki sorunlara bir hayli benziyor: üretenler sömürülüyor, işçileştiriliyor ve üretimden uzaklaşmaya başlıyor, aracılar gittikçe tekelleşerek tüketiciye neyin ulaştırılacağına karar veriyor, sağlıklı ve besleyici olandan ziyade maliyeti düşük, albenili ama kalitesiz ürünler öne çıkıyor, dolayısıyla faydalı ve kaliteli ürüne erişmek gittikçe zorlaşıyor ve bu sürecin ekolojik ayakizi gittikçe artıyor.

Bu çerçevede Ekofil üretici (yazar, çizer, çevirmen, editör, tasarımcı vb.) ile türeticinin (okur) doğrudan ilişki ve dayanışma içinde olduğu, üretim süreçlerine katıldığı ve her anlamda destek verdiği bir üretim modeli ile insani ilişkilere dayalı bir topluluk oluşturarak, ticari kaygıları azaltıp yayınların niteliğini ön planda tutmayı, hem yayın üretenlerin hem okurların hem de tüm gezegenin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarını gözetmeyi amaçlıyor. Ekofil Topluluk Destekli Yayıncılık modeli, ekoloji alanında daha fazla kaliteli yayın okumak isteyen topluluğun, bu alanda yayın üretmek isteyenleri mali, lojistik ve görünürlük itibariyle desteklemesini, üretim sürecinin okurdan gelecek her türlü katkıya açık olmasını ve gerçekleştirilen faaliyetlerde şeffaflığı öngörerek zamanla topluluk üyelerine de yayın yapma olanağı sunmayı hedefliyor.

Bize Katılın

Yayınların “topluluğumuzun ve gezegenimizin neye ihtiyacı var” diye düşünülerek seçildiği, okurların sürece katkı ve katılımlarını önemseyen bir yayıncılık modeli sizi de heyecanlandırıyor mu? Dünyayı seven ve bu konuda kitaplar okumak/üretmek isteyen, kendisi için üretenleri maddi ve manevi olarak desteklemeye gönüllü bir topluluk olmak ister misiniz?

Ekofil mutfak ekibi (Hira Doğrul, İlknur Urkun, Bülent Korkmaz, Şebnem Ekici, Alper Can Kılıç)
Ekofil Yayınları
Değerlendirme
Doğa Dostu
İnsan Dostu
Hizmet Kalitesi
Ürün Kalitesi
Hesaplılık
Güvenilirlik
Genel Değerlendirme
iletişim
Kurum Ünvanı
Hira Doğrul
Yetkili Kişi
Ekofil mutfak ekibi (Hira Doğrul, İlknur Urkun, Bülent Korkmaz, Şebnem Ekici, Alper Can Kılıç)
Beyan
Hangisi Sizi Daha İyi Tanımlar?
Sosyal Girişim
İşletmenizi/Sizi daha iyi tanıyabilir miyiz?
Ekolojinin her türlü alanında kitap yayınlamak üzere kurulduk. Topluluk destekli bir yapımız var; ekoloji odağında kurduğumuz topluluktan yazar, çevirmen, editör, tasarımcı olan kişilerden öne çıkan kişilerle yayıncılık yapıyoruz. Sermayemiz yok, tamamen topluluğun maddi desteğiyle, kitapları "ön satışla" satarak işleri yürütüyoruz. Dağıtım ağlarına ve büyük kitapçılara girmiyoruz; topluluktan destek veren mekânlar üzerinden dağıtım ve satış yapıyoruz. Adil ücretlendirme, özenli çalışma, piyasa dışı çalışmaları öne çıkarma, hiyerarşik olmadan yatay yapılanma, şiddetsiz iletişim yoluyla ilişki kurma ilkeleri doğrultusunda kuram, deneme, inceleme, rehber, çocuk kitabı, edebiyat ve sanat kitapları üzerinde çalışıyoruz.
Yarattığınız değişimi, ekolojik ve/veya sosyal faydayı bizimle paylaşabilir misiniz?
Ekoloji alanının bütün yelpazesini kapsayacak bir yayıncılık anlayışıyla ekoloji anlayışını yayma gayretindeyiz. Yaban hayatın korunması, insan ihtiyaçlarının ekolojik yollarla karşılanması ve alternatif yaşam biçimlerini tanıtan eserler yayınlayarak toplumda ekolojik ve adil hayata olan dönüşüme katkı sağlamak istiyoruz. Topluluk dayanışmasının ve alternatif ekonominin işleyen bir modelini, örneğini oluşturmak üzere yola çıktık. Topluluk üyelerine yaratıcı, özgür ve adil yeni iş alanları açmaya çalışıyoruz. Askıda kitap uygulamamızla dezavantajlı gruplara kitap gönderiyoruz.
Hangi alanda faaliyet yürütüyorsunuz?
Yayıncılık
Ürün ve/veya hizmetleriniz nelerdir?
Kitap
Good4Trust dükkanda kendi üretimleriniz haricinde ürün veya hizmet satmayı planlıyorsanız, bunları nereden temin edeceksiniz? Bu ürünler neler olacak?
Planlamıyoruz
Birlikte çalıştığınız üreticiler varsa onlarla kurduğunuz ilişkiyi detaylandırabilir misiniz?
Topluluğumuz üyelerinin ekolojiyle ilgili çalışmalarını yayına hazır hale getirip yayımlıyoruz. Ayrıca topluluğumuzdan çizer, grafiker, editör, çevirmen, ressam gibi kişilere adil ücretlendirme yaklaşımıyla iş yaratıyoruz.
Kullandığınız hammaddeleri nerelerden tedarik ediyorsunuz? Bu hammaddeler ekolojik ve sosyal açıdan adil, duyarlı bir biçimde üretiliyor mu?
Maddi açıdan daha iyi bir konuma geldiğimizde "ekolojik kâğıt" kullanımına geçeceğiz.
Üretim veya hizmet yeriniz hakkında bilgi verir misiniz?
sanırım soru bize yönelik değil
Ürettiğiniz ürünlere ilişikin herhangi bir sertifikanız varsa belirtir misiniz?
yok
Ürün kategorileriniz nelerdir?
Sanat Ve Yayınlar
Paketlememiz doğa dostu
Paketlerimizi (kargo şirketlerinin kabul sınırları dahilinde) olabildiğince plastik kullanmadan, karton ve atık malzemelerle hazırlıyoruz
Yukarıdakilerden farklı bir konuda ekolojik olarak fark yaratıyoruz
Gıda, mimari, enerji, temizlik gibi konularda yayıncılık yaparak gündelik yaşamda ekolojik uygulamaları tanıtıyoruz. Kitap takası etkinlikleri düzenleyerek kütüphanelerde atıl duran kitapları dolaşıma sokuyoruz.
Yönetim ilkelerimiz paylaşımcı ve yatay
Hiçbir hiyerarşi içermeyen, yatay bir örgütlenme modelimiz var. Şeffaf ve açığız. Oy birliği ve mutlak uzlaşım ilkeleri doğrultusunda karar alıyoruz. Şiddetsizlik İletişimi ve Sosyokrasi çalışıyor ve uyguluyoruz.
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek ve diğer tüm alanlardaki ayrımcılıkları engellemek için faaliyet yürütüyoruz
Toplumsal cinsiyet eşitliğine uymama bir eseri basmayı reddederken başvurduğumuz ilkelerden biridir. Bütün kitaplarımızda ve özellikle çocuk kitaplarımızda toplumsal cinsiyet eşitliğini pekiştiren dil ve ifadelere yöneliyor, yazarlarımızı bu konuda eğitiyoruz.
Kadını güçlendiren bir yapımız var
Ekibimiz kadın ağırlıklıdır, ekipteki erkekler toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda özellikle duyarlı kişilerden oluşuyor. Ekip çalışmalarında erkeklerden yana en ufak bir üstenci tutuma hiçbir tolerans gösterilmiyor.
Kırılgan veya dezavantajlı grupları güçlendiren bir yapımız var
Askıda kitap uygulamamızla hapishanelere, kasaba ve köylere, dezavantajlı gruplara ve özellikle de çocuklara ücretsiz kitap ulaştırıyoruz.
Gelirimizin belli oranıyla sosyal projeleri destekliyoruz
Topluluk üyelerinin eserlerini yine topluluk desteğiyle yayınlıyoruz.
Sosyal sorumluluk projelerimiz var
Derneğimiz kanalıyla ekoloji alanında, yaban hayatı koruma ve tanıtma üzerine çalışan grupların kendilerini ve yaptıkları işleri tanıtabileceği yayınlar yapmaya soyunduk.
Adil bir ücretlendirme ve sosyal haklar (özel sigorta, çalışan destek sandığı, tatiller, izinler, esnek zaman uygulaması vs) ilkemiz var
Bütün çalışmalarda adil ücretlendirme politikası uyguluyoruz, piyasa ücretlendirmelerinden farklı, emeğin hakkını verecek, olabildiğince çalışanın belirlediği ücretlendirmeler yapıyoruz.
Üretim veya hizmetlerinizde ekolojik ve sosyal açılardan daha duyarlı olmaya yönelik planlarınız varsa anlatır mısınız?
Paketlemede kargo şirketleriyle görüşerek plastiği tamamen kaldırma uğraşındayız. İnsanları birlikte toplu kitap almaya teşvik ederek daha az nakliye ayak izi yaratmaya çalışıyoruz. Maddi olarak rahatladığımız anda ekolojik kâğıta geçeceğiz. Sosyal alanda topluluk üyelerinin kitap dışındaki projelerde de birlikte çalışmasına alan açma gayretindeyiz.
Kaç kişilik bir işletmesiniz? Ortaklar, çalışanlar?
Tüzel kişilik olarak dernek kurmayı planlasak da pandemi nedeniyle genel kurulların iptal edilmesi nedeniyle şahıs şirketi kurmak durumunda kaldık. Şu an 5 kişiyiz, şirketin sahibi mecburen içimizden biri oldu ama herkes eşit konumdadır. Pandemi kuralları kalkınca derneğimizi kurduk, şimdi de derneğin iktisadi işletmesini kurmak üzere çalışmalara başladık.
Sırala
Varsayılan
Çok satanlar
Fiyata göre azalan
Fiyata göre artan
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için desteğini bekliyoruz.