Çarşı / Üreticiler / Yekpare
Yekpare
İSTANBUL / Türkiye
Niyetli Üretici
Niyetli Üretici
Kadın Üretici
Kadın Üretici
Hakkında

Yekpare, sağlıklı ve kapsayıcı topluluklar için sosyal ve yaratıcı ekonomi yoluyla sosyal girişimciliğin desteklenmesi, güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için çalışır.

Sosyal girişimler ürün ve hizmetleriyle sosyal değişim için üretir, toplulukları güçlendirir ve kapsayıcı değer zincirleri yaratır.

Kapsayıcı değer zincirleri için sosyal tedarik hareketine katılın #SosyalGirişimdenAl

Merve Kavas
Yekpare
Değerlendirme
Doğa Dostu
İnsan Dostu
Hizmet Kalitesi
Ürün Kalitesi
Hesaplılık
Güvenilirlik
Genel Değerlendirme
iletişim
Kurum Ünvanı
Yekpare Danışmanlık ve Sosyal İnovasyon Ltd. Şti.
Yetkili Kişi
Merve Kavas
Beyan
Hangisi Sizi Daha İyi Tanımlar?
Sosyal Girişim
İşletmenizi/Sizi daha iyi tanıyabilir miyiz?
Yekpare, sosyal ve dayanışma ekonomisi ile sürdürülebilir kalkınma için çalışan, ana amacı sosyal, çevresel ve kültürel meselelere çözümler geliştirmek olan sosyal ekonomi uygulayıcılarının (sivil toplum kuruluşları ve iktisadi işletmeleri, kâr amacı gütmeyen kooperatifler, sosyal girişimler) - Birlikte öğrenebileceği, işbirliği ve dayanışma pratikleri geliştirebileceği topluluğa erişimi; - Faaliyetlerinin sosyal etkisini ve verimliliğini artırarak sürdürülebilir çalışmalar yapmalarına katkı sağlayacak nitelikli bilginin üretilmesi, finansal ve finansal olmayan desteklerle ve pazara erişim desteklerinin geliştirilmesi ve eriştirilmesini amaçlar. - Sosyal ekonomi ve sosyal girişimcilik alanının gelişimi için üniversite araştırma ve uygulama merkezleri, ilgili özel sektör kurumları, ilgili kamu kurumları ve bakanlıklar, yerel yönetim kurumları, hibe veren kuruluşlar, etki yatırımı ve finans kuruluşlarının alana dair bilgi edinebilmesi, etkili faaliyetler (eğitimler, hibe destekleri, proje ve programlar) uygulamayabilmesini amaçlar ve bu doğrultuda işbirliği içinde çalışır.
Yarattığınız değişimi, ekolojik ve/veya sosyal faydayı bizimle paylaşabilir misiniz?
Sağlıklı ve kapsayıcı topluluklar için sosyal ekonominin ve sosyal girişimciliğin desteklenmesi, güçlendirilmesi ve geliştirilmesi yoluyla kalkınma, ekonomik ve adalet için çalışıyor; bu doğrultuda savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve program geliştirme çalışmaları yürütüyoruz.
Hangi alanda faaliyet yürütüyorsunuz?
Araştırma, Program Geliştirme ve Eğitim Hizmetleri, Danışmanlık
Ürün ve/veya hizmetleriniz nelerdir?
- Eğitim ve atölyeler - Grup programları - Danışmanlık - Araştırma
Good4Trust dükkanda kendi üretimleriniz haricinde ürün veya hizmet satmayı planlıyorsanız, bunları nereden temin edeceksiniz? Bu ürünler neler olacak?
Planlamıyoruz.
Birlikte çalıştığınız üreticiler varsa onlarla kurduğunuz ilişkiyi detaylandırabilir misiniz?
Sosyal girişim topluluğumuz; Postane Dükkan aracılığıyla bağlantımızın olduğu üreticiler ve paydaşlarımızın programları aracılığıyla desteklediği sosyal girişimler.
Kullandığınız hammaddeleri nerelerden tedarik ediyorsunuz? Bu hammaddeler ekolojik ve sosyal açıdan adil, duyarlı bir biçimde üretiliyor mu?
-
Üretim veya hizmet yeriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Hizmetlerimizi çevrimiçi ve fiziksel sağlıyoruz. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerine hizmet sağlayabiliyoruz.
Ürettiğiniz ürünlere ilişikin herhangi bir sertifikanız varsa belirtir misiniz?
-
Ürün kategorileriniz nelerdir?
Hizmetler
Yukarıdakilerden farklı bir konuda ekolojik olarak fark yaratıyoruz
- Yurtiçi ve yurt dışı iş seyahatlerimizi mümkün olduğunca az tutmaya özen gösteriyoruz. Mümkün olduğu kadar çevrimiçi toplantılar ve buluşmalar yapıyoruz. - Fiziksel buluşmalarımızı sosyal tedarik ilkeleriyle tasarlıyoruz. Etkinlik mekanı, catering gibi hizmetleri diğer sosyal girişimlerden tedarik ediyoruz. - Ayrı bir ofis alanı yerine ortak, paylaşımcı, dayanışma odaklı ortak çalışma alanlarını tercih ediyoruz. - Dijital ayak izimizi düşük tutmaya özen gösteriyoruz. Websitemizin Hosting'i Green Web Foundation'ın sisteminde 'green hosting verified' edildi. Buna dair bilgiyi daha fazla kurumu da teşvik etmek amacıyla websitemizin alt bar kısmına ekledik. -Partnerlerimizin, paydaşlarımızın ekolojik & sosyal adalet için yol alması için zaman ayırıyoruz ve öğrenim aktarımı yapıyoruz.
Ekolojik açıdan bir fark yaratmıyor olabiliriz. Güçlü yanımızın sosyal yanımız.
-İş yerlerinin adil koşullarda tasarlanması ve 'bakım odaklı' dönüşümü için bilgi üretiyoruz ve savunuculuk yapıyoruz. Detaylı bilgi için: https://www.yekpare.org/post/caringworkspaces
Yönetim ilkelerimiz paylaşımcı ve yatay
Küçük bir ekibimiz olduğu için tüm kararları haftalık toplantılarda birlikte alıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız ve stajyerlerimiz çalıştıkları konuda karar alır ve uygular ; iş takibini kendisi yapar ; olumlu - olumsuz konuları 1-1 görüşmelerde aktarır ; çalıştıkları konuyu yapabilmesi için gereken yönlendirmeyi, bilgiyi ve ilgili araçları alır.
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek ve diğer tüm alanlardaki ayrımcılıkları engellemek için faaliyet yürütüyoruz
Hem kendi toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarımızı geliştirmek hem de diğer sosyal girişimlerin geliştirebilmesi için 2022'de bir atölye çalışması yaptık. Bunun ardından gelen talepleri de ekiplerin bu konuda profesyonel destek alabileceği yerlere yönlendirdik.
Kadını güçlendiren bir yapımız var
Türkiye'de sosyal girişimlerde yer alan kurucu, yönetici ve lider pozisyonlarını yaklaşık %60'a yakınına kadınlar öncülük ediyor. Sektördeki kadınların ve kadınların öncülük ettiği ekiplerin kaynaklara, desteklere, bilgiye ve uygun fırsatlara erişimi için çalışıyoruz.
Kırılgan veya dezavantajlı grupları güçlendiren bir yapımız var
Doğrudan etkimizin olduğu gruplar: Kırılgan ve dezavantajlı grupların dahil olduğu sosyal girişimleri destekliyoruz. Dolaylı etkimizin olduğu gruplar: Kırılgan ve dezavantajlı grupları destekleyen sosyal girişimleri destekliyoruz.
Sosyal sorumluluk projelerimiz var
Ana faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin tümünü sosyal fayda odaklı ve kar amacı gütmeden yürütüyoruz.
Adil bir ücretlendirme ve sosyal haklar (özel sigorta, çalışan destek sandığı, tatiller, izinler, esnek zaman uygulaması vs) ilkemiz var
Stajyerler dahil olmak üzere tüm çalışanlar için adil ve eşit ücretlendirme ve haklar politikası yürütüyoruz.
Üretim veya hizmetlerinizde ekolojik ve sosyal açılardan daha duyarlı olmaya yönelik planlarınız varsa anlatır mısınız?
Hizmetlerimizin önemli bir kısmını sosyal girişimler ve ekosistem için pro-bono olarak ücretsiz sağlıyoruz. Ücretlendirmede de sliding scale (ölçekli) bir yaklaşımımız var, kurumun sosyal etki yaratma amacı, bütçesi ve faaliyetin etkisine göre yönlendiriyoruz.
Kaç kişilik bir işletmesiniz? Ortaklar, çalışanlar?
1 Tam zamanlı, 2 Yarı Zamanlı Stajyer 5 Yönetim Kurulu / Yürütme Kurulu (Gönüllü)
Kategoriler
Sırala
Varsayılan
Çok satanlar
Fiyata göre azalan
Fiyata göre artan
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için desteğini bekliyoruz.