Safa Kaya
Safa Kaya
Tohum
Tohum
0 Damla
İstanbul üniversitesinde işletme okuyorum.
2019 yılında türetici oldu.
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için desteğini bekliyoruz.