Çarşı / Üreticiler / Selmuka
Selmuka
DÜZCE / Türkiye
Niyetli Üretici
Niyetli Üretici
Kadın Üretici
Kadın Üretici
kategoriler
Tüm Ürünler (0)
Tüm Ürünler (0 ürün)
Hakkında

Nilüfer Kadın Kooperatifi Türkiye'de ilk kurulan (2002) kadın kooperatifi olarak 0-6 yaş çocuklara eğitim,kadınlar için sosyal ve ekonomik güçlendirme alanındaki faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve sürdürebilirlik potansiyelini arttırmayı amaclamaktadır."TOPRAKTAN SOFRAMIZA"projemiz ile yöresel ürünleri sağlıklı ve hijyen koşullarda Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretip pazara sunuyoruz ve elde ettiğimiz gelirler ile hem kadınlar hem çocuklar destekleniyor.www.niluferkadin.org

Selma Demirelli
Selmuka
Değerlendirme
Doğa Dostu
İnsan Dostu
Hizmet Kalitesi
Ürün Kalitesi
Hesaplılık
Güvenilirlik
Genel Değerlendirme
iletişim
Kurum Ünvanı
S.S Nilüfer Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi
Yetkili Kişi
Selma Demirelli
Beyan
Hangisi Sizi Daha İyi Tanımlar?
Kooperatif
İşletmenizi/Sizi daha iyi tanıyabilir miyiz?
İnsanların hayatında ,bir dokunuş ve bazen saniyeler le gelen felaketler bir dönüm noktası oluyor.İşte acı kayıplar ve 17 Ağustos depremi de benim hayatımda bir dönüm noktası oldu..Acılarımı çalışarak unutmak,yaşamıma devam etmek için arayışlar içindeyken ,Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı(1986 İstanbul,Beyoğlu)KEDV )nın deprem çalışmalarında saha koordinatörü olarak çalışmaya başladım.(2000 ocak da Kadın ve Çocuk merkezi kurduk).Bu çalışmayı 1250 prefabrik ve 888 çadırın olduğu Gümüşpınar yerleşim alanında yürüttüm.Bilindiği üzere,Düzce önce 1998 ‘de sel afeti sonrasında 17 ağustos ve 12 kasım depremleri nedeniyle,göçlere travmalara sahne olmuştu.Afetlerden en çok etkilenen kesimin başında kadınlar,çocuklar ve engellilerin yer aldığını gördüm.Eskiden var olan sorunlar afetler sonrasında daha belirginleşip arttı.Bu sorunların çözümüne yönelik,birçok ulusal ve uluslar arası kurumlar kadın ve çocuklara yönelik projeler üretmeye ve uygulamaya başladı. Toplumsal projelerdi ancak merkezlerin özelinde kalıyor ve gerçekte yerel ihtiyacını doğrusu ulaştığını düşünmüyordum.Bunun için valilikte ulusal ve uluslararası STK'lar ve ilgili kurumlar,yerel yönetimlerle birlikte 15 günde bir genel koordinasyon toplantıların sekretaryalığını yaptım.(UNİCEF ve Valilik tarafından seçilmiştim). Bu arada ,Düzce'de ve çevresinde kadınların afetlerde ve sorunlarda(toplumsal,çevresel,vs)bir araya geldiklerinde çok şeyler başardıklarını gördüm.Gündemi oluşturup kuruluşların projelerinin daha anlamlı olması ,doğru ulaşması ,ihtiyaca cevap vermesi adına tartışıyor ve raporlayıp valiliğe sunuyordum.Ancak bu çalışmalardan sonra herkesin birbirinden haberi olup,gerçek ihtiyaca cevabı kolaylaştı.Hizmet tekrarı olmaktan çıktı.Kadınların bir araya gelerek ,kendi sorunları etrafında örgütlenecekleri,her kadının eşit söz hakkına sahip olabileceği,sorunlarına çözüm üretebileceği ve tespit ettiği sorunlarını(eğitim,konut vs)yerel,ulusal ve uluslararası platformlara taşıyabileceği,kadının sosyalleşmesinin ve üretime katılmasının önündeki en önemli engellerden biri olan 0-6 yaş arası çocuklarının bakım ve eğitiminde söz sahibi olabilecekleri demokratik,şeffaf ve kurumsal kimlik kazandırmak adına kolektif bir yapıya ihtiyaç vardı.(nilüfer kadın koop.) Bu İhtiyaçtan yola çıkarak merkezi faaliyete geçiren ve işleten biz kadınlar olarak 2002 tarihinde KEDV in teknik desteğiyle, Toplulukların yeniden canlanmasında etkin rol almaları kurumsal kimlik kazandıklarında karar mekanizmalarını olumlu ve doğru anlamda etkileyeceklerine inandığım örgütlenmenin yasallaşması adına Nilüfer Koop.(anlamı su perileri) kurmaya karar verdik ve 2002 S.S KADIN,ÇEVRE,KÜLTÜR ve İŞLETME KOOPERATİFİ'ni kurduk.(Türkiye’de ilk kurulan kadın kooperatifiyiz.) Bu İhtiyaçtan yola çıkarak merkezi faaliyete geçiren ve işleten biz kadınlar olarak 2002 tarihinde KEDV in teknik desteğiyle, Toplulukların yeniden canlanmasında etkin rol almaları kurumsal kimlik kazandıklarında karar mekanizmalarını olumlu ve doğru anlamda etkileyeceklerine inandığım örgütlenmenin yasallaşması adına Nilüfer Koop.(anlamı su perileri) kurmaya karar verdik ve 2002 S.S KADIN,ÇEVRE,KÜLTÜR ve İŞLETME KOOPERATİFİ'ni kurduk.(Türkiye’de ilk kurulan kadın kooperatifiyiz.) Halen aktif olarak devam etmekteyim. Ayrıca ,dar gelirliler ve evsiz kadınlar için sadece kadınların üye olduğu kadın konut kooperatifini kurdum.İki kooperatif,Başak ve Burçak konut kooperatifleri.....2001. NİLÜFER KADIN KOOPERATİFi'miz, 0-6 yaş çocuk bakım ve eğitim hizmetleri, mahalle anneliği programı, kadınlara yönelik liderlik eğitimi,iş geliştirme projeleri, tasarruf grubu, kadınları mikro kredi imkanlarıyla buluşturup iş kurma, konut kooperatifi gibi çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca 7-15 yaş gurubu çocuklara etüd eğitimi, sportif ve sanatsal faaliyetler düzenlenmektedir.Kooperatifimiz çok çeşitli içerikli eğitim seminerleri ile geleceği aydınlık, güçlü kadın ve anneleri desteklemeyi, gelişim çağının en önemli olduğu 0-6 yaş grubu çocukların bakım ve eğitimi ile çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamayı amaç edinmiş ve bugüne kadar pek çok iş ve faaliyete imzasını atmış ;önemli sonuçlar almıştır. Bütün bu hizmetlerin yürütülmesinde de KEDV ile imzalanan devir ve iş birliği sözleşmesi çerçevesinde KEDV tarafından kooperatifimize eğitim ve danışmanlık sağlanmaktadır.
Yarattığınız değişimi, ekolojik ve/veya sosyal faydayı bizimle paylaşabilir misiniz?
Kadınların bir araya gelerek ,kendi sorunları etrafında örgütlenecekleri,her kadının eşit söz hakkına sahip olabileceği,sorunlarına çözüm üretebileceği ve tespit ettiği sorunlarını(eğitim,konut vs)yerel,ulusal ve uluslararası platformlara taşıyabileceği,kadının sosyalleşmesinin ve üretime katılmasının önündeki en önemli engellerden biri olan 0-6 yaş arası çocuklarının bakım ve eğitiminde söz sahibi olabilecekleri demokratik,şeffaf ve kurumsal kimlik kazandırmak adına kolektif bir yapıya ihtiyaç vardı.(nilüfer kadın koop.) Bu İhtiyaçtan yola çıkarak merkezi faaliyete geçiren ve işleten biz kadınlar olarak ,toplulukların yeniden canlanmasında etkin rol almaları kurumsal kimlik kazandıklarında karar mekanizmalarını olumlu ve doğru anlamda etkileyeceklerine inandığımız örgütlenmenin yasallaşması adına deprem sonrasında Düzce ilinde dezavantajlı gruplar, kadın ve çocukların barınma da dahil acil ihtiyaçlarının giderilmesi için KEDV teknik desteğinde kadınlarla 2002 tarihinde Nilüfer Kadın Kooperatifini(anlamı su perileri) kurduk. 1999 Depremi sonrasında sahada yürüttüğümüz çalışmalar kadınlar ve çocukların doğal afetlerden daha fazla etkilendiklerini göstermiş, bu durum Mart ayında karşı karşıya kaldığımız pandemi ile tekrar doğrulanmıştır. Ülkemizde ve dünyada ekonomik eşitsizlikler toplumsal cinsiyete dayalı olarak pekişmekte, kadınlar ve erkeklerin istihdama katılım oranları, istihdam edilme biçimleri (esnek ve güvencesiz çalışma) ve ücretleri arasında hala önemli oranda fark bulunmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından hazırlanan Dünya İstihdam ve Sosyal Durum 2017 Raporu’na göre dünyada kadın istihdam oranı erkek istihdam oranından %27 daha azdır, bu fark gelişmekte olan ülkelerde %31’e kadar çıkmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri verilerine göre ise ülkemizde bu fark %37 seviyesindedir. Ülkemizde kadınların sadece %28’i istihdama katılabilmektedir. Bir ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişmişlik seviyesini gösteren eğitim, siyaset, karar mekanizmalarına katılım gibi istatistikler de ülkemizde kadınlar için düşük kalmakta, toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle ortaya çıkan şiddet gibi birçok sorun da son zamanlarda artış göstermektedir. Kadınların istihdam, eğitim ve karar alma mekanizmalarına katılmalarının önünde engel teşkil eden faktörler arasında ülkemizde hala etkin olan ataerkil aile yapısı, kadınların daha yüksek oranlarda düşük ücretli işlerde veya kayıtdışı çalışmaları ve elbette kadınlar ve kız çocuklarının çocuk ve yaşlı bakımı, ev işleri gibi bakım emeğini büyük oranda üstlenmeleri bulunmaktadır. Kadınlar ücretsiz bakım emeği, düşük ve güvencesiz çalışma koşulları ve eşitsiz işbölümü şartları nedeni ile aile, eş veya devlet yardımları ve bakımına daha muhtaç olmakta, yoksulluk ve şiddet gibi tehlikelere de daha açık hale gelmektedirler. Düzce depremi sonrası sahada yakından şahit olduğumuz bu sorunlar ve tespitler Mart ayında karşı karşıya kaldığımız pandemi döneminde de ağırlaşmıştır. UNDP tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan rapor, salgın nedeniyle iş kayıplarının erkekler için daha fazla olmasına rağmen “kadınların daha büyük bir kısmının kırılgan bir konuma sürüklenerek iş ve gelir kaybı” yaşadıklarını belirtmektedir. Yine kadınların, “okulların kapanması, çocuk, yaşlı ve hasta bakım ihtiyaçlarının artması, piyasadan tedarik edilen tüketim maddelerine ve hizmetlere erişimde ortaya çıkan kısıtlar, hane-içi üretim ve bakım emeğinin” artışı nedeni ile işten ayrılma oranlarının daha yüksek olduğu, ev içinde ücretsiz bakım emeğini karşılayarak krizin yükünü de üstlenen temel aktörler oldukları gösterilmiştir. Bu sorunların ortadan kaldırılması, pandemi sonrası dönemde ekonomik ve toplumsal gelişimin hız kazanması ve sürdürülebilir bir yaşam için hem kamu kurumları hem de sivil toplum örgütlerinin orta ve uzun dönemde etkili olacak politika ve programlar geliştirmesi ve uygulaması gerektiği ortadadır. Bu açıdan ucuz ve nitelikli bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, bu hizmetleri sağlayan kurumların desteklenmesi, ev içinde işbölümü ve cinsiyet ilişkilerinin eşit kurulması hem kadınların ve çocukların güçlendirilmesine hedefine yönelik olarak hem de “ekonomik alanda yeni iş yaratma, işsizliği azaltma, eşitlikçi büyümeyi destekleme ve yoksulluğu azaltma kapasitesi” nedeniyle önerilmektedir. (UNDP Raporu, 2020 ve KEİG tarafından yayınlanan değerlendirme belgesi, 2020). Yine feminist ekonomistler tarafından yapılan bir çalışma “sadece okul öncesi çocuk eğitim ve bakım hizmetleri sektörüne…kamu harcamalarının arttırılması ile, 750 bin civarında yeni iş yaratılacağı, bu işlerin %73’üne kadınların istihdam edileceği, göreli yoksulluğun 1.5 yüzde puan düşeceğini” öngörmektedir. (İlkkaracan, Kim ve Kaya, 2015) Kısaca özetlemeye çalıştığımız bu sorunlara yönelik olarak Nilüfer Kadın Kooperatifi olarak Düzce ilinde faaliyet göstermekteyiz. 1999 depremi sonrası depremden etkilenen dar gelirli ve evsiz kadınların konut sahibi olmalarını amaçlayarak kurduğumuz Başak ve Burçak Kadın Konut Kooperatifleri ile 48 ailenin bu çaba sonrasında konut sahibi olmasını başardık. KEDV desteği ile kurduğumuz Kadın ve Çocuk Merkezi’nde ise kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı grupların ekonomik ve toplumsal olarak güçlenmelerini sağlamak amacı ile 1)kadınların kooperatifçilik veya girişimcilik yolu ile istihdama katılımlarını teşvik 2) kadınların düşük ücretli ve nitelikli çocuk bakım ve eğitim hizmeti ile istihdama katılımlarını teşvik 3) dezavantajlı gruplardan gelen çocuklara toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitlik ve özgürlük yaklaşımlarına dayalı nitelikli bakım ve eğitim hizmeti 4) eğitimler ve seminerler aracılığı ile hizmet verdiğimiz çocuklar, ebeveynleri ve diğer hedef gruplara toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi kazandırmak 5) Düzce’de ve Türkiye’nin diğer illerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri, kreş ve bakım evleri ve ilgili sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifine dayalı kalkınma ve gelişme konusunda savunuculuk çalışmaları yürütmekteyiz. özetlersek:1) kadınlara yönelik eğitim ve seminerlerimiz ve danışmanlık ve kooperatif mutfağımızın üye veya üye olmadan üretim yapmak isteyen tüm kadınlara açık tutarak kadınların kooperatifçilik veya girişimcilik yolu ile istihdama katılımlarını teşvik ediyoruz 2) kadınların düşük ücretli ve nitelikli çocuk bakım ve eğitim hizmeti ile istihdama katılımlarına destek sağlıyoruz 3) dezavantajlı gruplardan gelen çocuklara toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitlik ve özgürlük yaklaşımlarına dayalı nitelikli bakım ve eğitim hizmeti sağlıyoruz, böylece güçlendirme çalışmalarına katkı sunuyoruz 4) eğitimler ve seminerler aracılığı ile hizmet verdiğimiz çocuklar, ebeveynleri ve diğer hedef gruplara toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi kazandırmaya yönelik çalışıyoruz 5) Düzce’de ve Türkiye’nin diğer illerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri, kreş ve bakım evleri ve ilgili sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifine dayalı kalkınma ve gelişme konusunda savunuculuk ve lobicilik çalışmaları yürütüyoruz 6) kamu kurumları ve diğer STÖ’lerle işbirliği içinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve buna dayalı toplumsal ve ekonomik gelişmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çocuk bakım ve hizmetinin toplumsal ve ekonomik katkısının ne derece büyük olduğunu bir kez daha ortaya koyan pandemi dönemi, kurumumuzun alandaki etkisini de bir kez daha göstermiştir. Kooperatif olarak Düzce’de tekstil ve diğer çalışma alanlarındaki işçilerin çocuklarına hizmet vermekteyiz. COVİD-19 tedbirleri nedeniyle kurumlarımız kapalı olduğundan anneler çocuklarına bakmak için işten çıkmak durumunda kaldılar. Bu durumda onlar gelirlerini biz de öğrencilerimizi kaybettik. Pandemi krizi, orta ve uzun vadede istihdama katılan ve hane gelirine katkıda bulunan kadınların işlerini kaybetmesine, gelir dengelerinin bozulmasına, ailelerin ucuz ve güvenli bakım hizmetlerine erişimlerinin azalmasına ve her şeyden önemlisi çocuklarımızın güvenli ve özgüvenlerini geliştiren bakım ve eğitim hizmetlerinden mahrum kalmaları sorununun kalıcı hale gelmesine neden olacaktır. Ailelere erişilebilir ve nitelikli bakım hizmeti sunan, aynı zamanda kadın istihdamına ve hane halkı gelir seviyesinin yükseltilmesine katkı sunan kurumumuzun faaliyette olması bu anlamda oldukça önemli olmaktadır.
Hangi alanda faaliyet yürütüyorsunuz?
kooperatif bünyesinde tarımsal üretim faaliyetleri yürütme kararı aldık. Kooperatifimiz yerleşkesinde belirli bir alanda tarımsal üretim faaliyetleri sürdürerek dezavantajlı gruplar ve kuruluşumuz için gerekli geliri yaratma çalışmaları sürdürmekteyiz.Ambalaja dayanıklı ürün olan acuka –tarhana vb.gibi yöresel ürünü e-ticaret yoluyla pazara sunmak ..
Ürün ve/veya hizmetleriniz nelerdir?
Ürünlerimiz tamamen doğal olup geleneksel yöntemler ile katkı maddesi içermeden sağlıklı ve hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Ayrıca ürünlerimizi satın alarak ödemiş olduğunuz bedel hem kadın emeğini ve hem de okul öncesi eğitime önemli destek verecektir.Ürünlerimiz tamamen doğal olup geleneksel yöntemler ile katkı maddesi içermeden sağlıklı ve hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Ayrıca ürünlerimizi satın alarak ödemiş olduğunuz bedel hem kadın emeğini ve hem de okul öncesi eğitime önemli destek verecektir. ÜRÜNLERMİZİN ADI:SELMUKA BİBER SOSU ; SELMUKA KAHVALTILIK BİBER SOSU ; DOMATES SOSU;MENEMENLİK SOS;ÇITIR KABAK ,ZENEFİLLİ KURABİYE,KARAMELİZE FINDIK.
Good4Trust dükkanda kendi üretimleriniz haricinde ürün veya hizmet satmayı planlıyorsanız, bunları nereden temin edeceksiniz? Bu ürünler neler olacak?
Evet planlıyoruz.MALABAR ISPANAĞI;
Birlikte çalıştığınız üreticiler varsa onlarla kurduğunuz ilişkiyi detaylandırabilir misiniz?
birlikte çalışmaya başladığımız üretici öğrencim Ziraat Mühendisi Şenol Özmen ve yine iş ortağı Ziraat Mühendisi Berrin Semer ile sürdürebilir iş birliği planladık.
Kullandığınız hammaddeleri nerelerden tedarik ediyorsunuz? Bu hammaddeler ekolojik ve sosyal açıdan adil, duyarlı bir biçimde üretiliyor mu?
Hammaddelerimizi doğal üretim yapan üretici çiftçiden tarladan bazı hammaddelerimizi de kendi alanımızda doğla yöntemlerle üretiyoruz.(kişniş, ciprisa vb.otlar)
Üretim veya hizmet yeriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Kooperatifimiz bünyesindeki Nil Işığı Mutfağımızda tamamen doğal yöntemlerle hijyen ve pandemi koşullarında anneanne usulunde tamane yöresel tatlarda üretilmetedir.
Ürettiğiniz ürünlere ilişikin herhangi bir sertifikanız varsa belirtir misiniz?
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ 06.05.2013 TARİH VE TR-81-K-001508 SAYILI İZNİ İLE TÜRK GIDA KODEKSINE UYGUN OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR İÇERİSİNDE HERHANGİ BİR KORUYUCU YA DA RENKLENDİRİCİ KATKI MADDESİ İÇERMEZ
Ürün kategorileriniz nelerdir?
Gıda
Atık yönetimimiz doğa dostu (Üretiminizden ya da ürünlerinizin kullanımı sonrası çıkan atıklar nasıl değerlendiriliyor?)
KOMPOST YAPARAK KOOPERATIFIMIZIN BAHCESINDE KULLANIYORUZ
Yönetim ilkelerimiz paylaşımcı ve yatay
demokratik ortamda kollektif bilinç ve eşit söz hakkı ve şeffaflık ilkemiz
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek ve diğer tüm alanlardaki ayrımcılıkları engellemek için faaliyet yürütüyoruz
kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı grupların ekonomik ve toplumsal olarak güçlenmelerini sağlamak amacı ile 1)kadınların kooperatifçilik veya girişimcilik yolu ile istihdama katılımlarını teşvik 2) kadınların düşük ücretli ve nitelikli çocuk bakım ve eğitim hizmeti ile istihdama katılımlarını teşvik 3) dezavantajlı gruplardan gelen çocuklara toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitlik ve özgürlük yaklaşımlarına dayalı nitelikli bakım ve eğitim hizmeti 4) eğitimler ve seminerler aracılığı ile hizmet verdiğimiz çocuklar, ebeveynleri ve diğer hedef gruplara toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi kazandırmak 5) Düzce’de ve Türkiye’nin diğer illerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri, kreş ve bakım evleri ve ilgili sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifine dayalı kalkınma ve gelişme konusunda savunuculuk çalışmaları yürütmekteyiz.
Kadını güçlendiren bir yapımız var
Nilüfer Kadın Kooperatifi olarak, dezavantajlı ailelerin çocuklarına yönelik (Okul öncesi bakım/eğitim hizmetleri (0-6 yaş) ve 0-2 yaş çocuklara yönelik mahalle anneliği programlarımız ile) nitelikli eğitim ve bakım hizmeti sunmaktayız. Bu eğitim hizmeti toplumsal cinsiyet eşitliği, yaratıcılık, ayrımcılık karşıtlığı gibi değerlere dayanmakta, böylece 0-6 yaş grubu çocukların sağlıklı, eşitlikçi ve özgüvenli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaktadır. Dezavantajlı ailelere yönelik sunduğumuz erişilebilir ve nitelikli çocuk bakım hizmeti ile kadınlar ekonomik ve toplumsal hayata katılabilmekte, hane halkı gelirleri bu sayede arttırılabilmektedir. Sunduğumuz nitelikli bakım ve eğitim hizmeti hem erken yaşta çocuklar seviyesinde, ailelere yönelik sunduğumuz seminerler ve diğer faaliyetler ile aileler içinde toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini de yaygınlaştırmaya katkı sağlamaktadır. Aileler yönelik sunduğumuz toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuklara yönelik tacizi önleme ve etkili iletişim eğitimleri bu amaca yönelik faaliyetlerimiz arasındadır. Yine annelere yönelik düzenlediğimiz Mahalle Anneliği programı ve çeşitli seminerler ile kadınların güçlenmesini sağlamak, sorunlarla karşılaştıklarında birlikte çözüm üretmek için çalışmaktayız. Kooperatifimiz bünyesinde kadın istihdamı ve kadın girişimciliğini teşvik eden faaliyetler ile kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımlarını arttırmak, toplumsal statülerini yükseltmek ve tüm kadınlar arasında ayırım yapmaksızın dayanışma ortamı sağlamak için de çalışmaktayız. Bu amaca yönelik olarak “Liderlik ve Girişimcilik” eğitimleri sunduğumuz gibi, Nil Işığı isimli kooperatifimizin endüstriyel mutfağımızda hem üretim yapmakta hem de bu mutfağı üretim yapmak isteyen kadınlara açmaktayız, kadınlara ürünlerin hazırlanması ve pazara sunulması desteği de vermekteyiz. Bugüne kadar yürüttüğümüz faaliyetlerden toplam 385 anne, 3250 kadın ve en az 800 çocuk faydalanmış olup, bu konudaki çalışmalarımız mahallelinin ihtiyacı doğrultusunda Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı işbirliği ile devam etmektedir.
Kırılgan veya dezavantajlı grupları güçlendiren bir yapımız var
Nilüfer Kadın Kooperatifi, Düzce Merkez ve yeni yerleşim bölgesi olan Kalıcı Konutlar’da ve çevresindeki mahallelerde ikamet eden dar gelirli kadınlarla çocukların eğitim ve insani gelişim ihtiyaçlarını gidermeye ve bu grupların ekonomik ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamaya ve desteklemeye yönelik faaliyetler yürütmektedir. Bu anlamda öncelikli hedef kitlemiz Düzce’de yaşayan dezavantajlı gruplar, kadınlar ve çocuklardır. Yerleşkemizde sunduğumuz bakım ve eğitim hizmeti ile yuva öğrencisi çocuklarımız ve aileleri yaratmak istediğimiz dönüşümün hedef kitlesini oluşturmaktadır. Bu grupların dezavantajlı durumlarının ortadan kaldırılmasına yönelik kamu politikalarının geliştirilmesi için yürüttüğümüz savunuculuk faaliyetleri de kamu otoritelerini hedef kitle olarak tanımlamaktadır.
Gelirimizin belli oranıyla sosyal projeleri destekliyoruz
Kar amacı gütmüyoruz.Elde ettiğimiz gelirlerle hem kadınlar ,hem çocuklar destekleniyor. Kooperatifin bunyesindeki Nilüfer Kreş ve Gündüz Bakımevi okul öncesi eğitim desteklenmekteidr
Üretim veya hizmetlerinizde ekolojik ve sosyal açılardan daha duyarlı olmaya yönelik planlarınız varsa anlatır mısınız?
İstiridye Mantar Projesini düşünüyoruz..(hibe proje desteği araştırıyoruz) BU PANDEMİ DÖNEMİNDE DÜZCE’ DE YAŞAYAN VE AYRIMCILIĞA MARUZ KALAN DEZAVANTAJLI ROMAN KADINLARI MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ VASITASIYLA HEM AKTİF İŞ GÜCÜNE KAZANDIRILMASI HEM DE AİLELERİNİN EKONOMİK DURUMUNA TARIM YOLUYLA DESTEK OLABİLMELERİNE YÖNELİK EĞİTİMLERİN VE OLANAKLARIN SAĞLANMASI YOLUYLA DOMİNO ETKİSİ YARATABİLMEK:
Kaç kişilik bir işletmesiniz? Ortaklar, çalışanlar?
12 ORTAGIMIZ 6 ÇALIŞANIMIZ (sgk lı) AYRICA KOOPERATIFIMIZ GONULLULERIDE BULUNMAKTADIR
Kategoriler
Sırala
Varsayılan
Çok satanlar
Fiyata göre azalan
Fiyata göre artan
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için desteğini bekliyoruz.