Joon
ANKARA / Türkiye
Adil Üretici
Adil Üretici
Kadın Üretici
Kadın Üretici
kategoriler
Tüm Ürünler (0)
Tüm Ürünler (0 ürün)
Hakkında

Joon, geçim kaynakları sınırlı olan üretici grupları için bir kapasite geliştirme platformu. Hedefimiz, kendi dışında gelişen sebeplerden ötürü geçimini sağlayamayan ve toplumsal yaşama katılamayan, temel üretim becerisine sahip; kadın, engelli, göçmen vb. bireylerin ve grupların topluma sosyal ve ekonomik katılımlarını kolaylaştırmak.

Duygu Vatan
Joon
Değerlendirme
Doğa Dostu
İnsan Dostu
Hizmet Kalitesi
Ürün Kalitesi
Hesaplılık
Güvenilirlik
Genel Değerlendirme
iletişim
Kurum Ünvanı
Duygu Vatan
Yetkili Kişi
Duygu Vatan
Beyan
Ürün ve/veya hizmetleriniz nelerdir?
Joon, zanaatı tasarımla buluşturan, dezavantajlı üreticilere yeni açılımlar sağlayan bir sosyal girişim. 2016 yılından bu yana, dezavantajlı grupların el sanatları üretimi ile sosyo-ekonomik bağımsızlıklarının iyileştirilmesi ve üretilen bu ürünler aracılığıyla toplumsal farkındalığın artırılması için çalışıyoruz. Tasarımı sosyal etkiye yönlendirme odağında, geleneksel el sanatları üretimini modern tasarımlar ile yorumluyor ve bu süreçte hem sivil toplum kuruluşları hem de teknoloji firmaları ile stratejik ortaklıklar içinde çalışıyoruz. Şu ana kadar olan süreçte mülteciler ve kadın kooperatifleri ile gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarımızda, daha fazla insanın hayatına dokunmayı hedefliyoruz.
Üretim veya hizmet yeriniz hakkında bilgi verir misiniz?
JJoon, temelinde insan odaklı tasarımı barındıran bir yapıdan oluşur. Tasarımın üretimdeki katma değer yaratma süreçlerini, dezavantajlı üreticilerin kapasitelerini geliştirmek ve mevcut yetkinliklerini daha geniş kitlelerce tanınır hale getirmek için kullanır. Kooperatifler, sivil toplum örgütleri, bireyler ve diğer sivil inisiyatifler ile iş birliği halinde üreticilere ulaşılır. Üreticilerle birlikte geliştirilecek olan ürünler, Joon ekibi tarafından, üreticinin potansiyel ve limitleri anlaşıldıktan sonra, onların becerilerine uygun olarak tasarlanır ve yukarda bahsi geçen üreticiler tarafından üretilir. Bu yolla, daha geniş kitlelere ulaşma imkanı bulan üreticilere kaynak yaratılırken, üretilen ürünlere tasarım yolu ile günlük kullanım değeri kazandırılarak, üreticilerin sürdürülebilir üretim pratiklerini kavramaları sağlanır.
İşletmenizin ortak ve çalışanları hakkında bilgi verir misiniz? Kaç kişilik bir işletmesiniz?
Joon 2 kurucu ortak ve 4 tam zamanlı gönüllü çalışandan oluşmaktadır. Duygu Vatan (Operasyon Yöneticisi) Duygu Vatan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme lisans ve Ürün tasarımı yan dal mezunudur. Şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde sosyal değişim için tasarım odağında toplum için bilim ve teknoloji çalışmaları üzerine yüksek lisansını yapmaktadır. Topluluk oluşturma ve marka yönetimi alanlarında tecrübeli olan Duygu, DesignerMeetup organizasyon ekibinde çeşitli etkinlikler organize ederek, farklı disiplinleri tasarım ve inovasyon temalı konularda bir araya getirmiştir. Aynı zamanda kendine ait tasarım markası Luka ile sokak hayvanlarına destek olan bir kar amacı gütmeyen organizasyonun sahibidir. Joon’un kurucu ortaklarından biri olan Duygu, organizasyonun genel işleyişinden, pazarlama ve satış aktivitelerinden sorumludur. Azra Tuğçe Süngü (Üretim Koordinatörü): Joon ekibi kurucu üyelerinden olan Azra Tuğçe Süngü, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunu olup, aynı bölümde yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Ankara’da ve İzmir’de tasarım odaklı ortak çalışma ve sosyal çözüm geliştirme çalıştayları yürütmüştür. Farklı girişim hızlandırma programlarında deneyimi bulunmaktadır ve 4 seneyi aşkın süredir Ankara girişimcilik ekosisteminde aktif yer almaktadır. Topluluk oluşturma ve yönetimi, yalın ürün geliştirme ve marka tasarımı alanlarında deneyimi bulunmaktadır İrem Sanoğlu (Ürün Tasarımcısı): Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü mezunu İrem Sanoğlu, farklı üretim alanlarındaki deneyimlerinin ışığında model yapımı ve zanaat üretimi konusundaki becerileri ile öne çıkmaktadır. ODTÜ Tasarım topluluğundaki aktif çalışmaları süresince, ürün ve konsept tasarımı konularının, tasarım dışı disiplinlerle ortak çalışma süreçlerinde kullanımı üzerinde çeşitli çalışmalar yapmıştır. Mezuniyetinden bu yana Joon ’da ürün tasarımcısı olarak gönüllü çalışmaktadır. Tuğçe Işık (Pazarlama Sorumlusu): Tuğçe Işık, ODTÜ İşletme Bölümü mezunu olup, insan kaynakları ve disiplinler arası ortak çalışma alanlarında deneyimi bulunmaktadır. Joon ekibinin gönüllü üyesi olarak zanaatkarların üretimlerinin tanıtılması ve bu alanda farkındalık oluşturulmasına yönelik sosyal medya yönetimi ve fiziksel ve dijital pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir. Cansu Tüzüner (Görsel iletişim Yöneticisi): Hacettepe Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü mezunu olan Cansu Tüzüner’in video yapımı, profesyonel fotoğrafçılık ve içerik yönetimi alanlarında deneyimi bulunmaktadır. Joon ekibinin gönüllü üyesi olarak proje görsel içeriklerinin hazırlanması alanında deneyimi bulunmaktadır. Ürün geliştirme süreçlerinin video dokümantasyonu ve görsel tanıtım materyallerinin hazırlanmasından sorumludur. Ege Nurdan Çakaloz (Ürün Tasarımcısı): Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü mezunu olan Ege, endüstriyel ürün tasarımı deneyiminin yanı sıra, toplum için kamu ve özel sektör iş birliğinde tasarımın yeri üzerine çalışmalar yürütmüş, aynı zamanda dezavantajlı çocukların topluma kazandırılmasını hedefleyen Ankara Gönüllü Takımı’nda gönüllüsü olarak aktif çalışmıştır. ODTÜ Tasarım topluluğunda, insan odaklı tasarım çalıştayları yürütücülüğünü de yapmış olan Ege; sinema, sanat ve psikoloji alanlarına da ilgi duymaktadır. Mezuniyetinden bu yana Joon ‘da ürün ve sistem tasarımı alanlarında gönüllü olarak çalışmaktadır.
Paketlememiz kısmen veya tamamen doğa dostu
Paketlerimizde plastik kullanımı yerine geri dönüşümlü ambalaj ve ambalajların yeni bir ürüne dönüşmesini hedefleyen bir tasarım yaklaşımı benimsiyoruz.
Çevresel açıdan bir fark yaratmıyor olabiliriz. Güçlü olan sosyal yanımız.
Çevresel alandaki duyarlılığımız, kıt kaynaklarımız bakımından henüz sınırlı olsa da, Joon’un vizyonu içerisinde ilerleyen dönemlerde mutlaka yer almasını arzuladığımız bir alandır. Bunun yanı sıra Joon, dezavantajlı konumdaki pek çok birey ve grubun üreterek topluma ve ekonomiye kazandırılmasına öncü oluyor. Tüm tasarım ve ürün geliştirme süreçleri açık kaynaklı bir yapıya dönüştürme hedefinde, farklı bölgelerde kolaylıkla modellenebilir bir model yaratarak, etkimizi arttıracağımıza inanıyoruz.
Ürün veya hizmetimizin kendisi sosyal olarak bir fark yaratmayı hedefliyor
Ürettiğimiz ürünlerin tasarım süreçlerinden üretim süreçlerine kadar üreticilerimizin hikayelerinden ilham alıyor ve onların hayatlarına yer veriyoruz. Müşterilerimize, sahip oldukları ürünlerin üreticilerini tanımaları gerektiğini sorgulatarak, emek sömürüsüne karşı duruyoruz ve bu düşünceyi satılan her bir ürünle yaymayı hedefliyoruz.
Çalışma ortamımız / koşullarımız nispeten iyi ve adil.
Şu anda ekip olarak Ted üniversitesi sosyal inovasyon merkezi tarafından destekleniyor ve buradaki çalışma alanını kullanıyoruz. Üreticilerimizin de aynı koşullarda çalışmasını sağlayacak gerekli yapıları onlara öncelikli olarak onlara temin ediyoruz.
Yönetim ilkelerimiz paylaşımcı ve yatay
Kurum içinde dikey bir örgütlenmenin aksine, bireylerin inisiyatif alabildikleri, diledikleri alanda çalışma özgürlüklerinin olduğu bir yapıda yaratıcı düşünce ortamını destekliyoruz.
Kadını güçlendiren bir yapımız var
Geliştirdiğimiz koleksiyonlarımızda, kadın üreticilerin aktif bir şekilde yer almasına özen gösteriyoruz. Örneğin ikinci koleksiyonumuz olan Anadolu'nu Renkleri koleksiyonumuz, bütünüyle kadın emeği ile oluşturulmuş bir koleksiyon.
Kırılgan veya dezavantajlı grupları güçlendiren bir yapımız var
J Joon'un temel ilkesi, dezavantajlı grupların tasarım yolu ile üretime kazandırılmasını sağlamaktır. Bu durumdaki insanların en büyük iki sıkıntısı olan yetersiz geçim kaynağı ve toplumun dışına itilme sorunlarını çözmek adına hem üreticilerimizin hikayelerine ürünlerimizin tasarım ve satış süreçlerinde yer vererek, bizlere uzak olan bu hayatlar ile tanışma imkanı sağlıyor, hem de bu grupların becerilerine uygun ürünler geliştirerek, onların ürettiklerinden geçim kaynağı oluşturmalarına olanak sağlıyoruz.
Gelirimizi belli oranda sosyal projelere veriyoruz
Joon'da elde edilen gelirinin tamamını mevcut koleksiyonların üreticilerinin kapasitelerinin gelişimine ve yeni üretici grupları ile çalışmaya aktarmaktadır. Şeffaflık adına yaptığımız çalışmalarımız sonucu maliyetlerimizi firmamız çalışanlarının istihdam giderleri, iş birliği yaptığımız dezavantajlı grupların işçilik giderleri, ham madde ve lojistik giderleri olarak özetlersek, bu giderlerimiz operasyonel giderler %27, ham madde %20, işçilik %41 ve lojistik maliyetimizi %12 olarak özetleyebiliriz.
Kategoriler
Sırala
Varsayılan
Çok satanlar
Fiyata göre azalan
Fiyata göre artan
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için desteğini bekliyoruz.