Çarşı / Üreticiler / INOGAR
INOGAR
İSTANBUL / Türkiye
Azimli Üretici
Azimli Üretici
Tüm Ürünler (2 ürün)
Hakkında

INOGAR Kooperatifi, tüm hayatların eşit değere sahip olduğu inancıyla eşitsizliği azaltmak için çalışmaktadır. 

Inogar Kooperatifi’nin misyonu yaşam boyu öğrenmeye ilham vermek, bilgiyi ilerletmek, dezavantajlı grupları, yaşamları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına yardımcı olarak güçlendirmektir.

Inogar Kooperatifi’nin amacı, sosyal değişim ve ekonomik bağımsızlık için kaynakları organize etmektir.

Mehmet Sarıca
INOGAR
Değerlendirme
Doğa Dostu
İnsan Dostu
Hizmet Kalitesi
Ürün Kalitesi
Hesaplılık
Güvenilirlik
Genel Değerlendirme
iletişim
Kurum Ünvanı
Sınırlı Sorumlu İnogar Sosyal Kalkınma Yardımlaşma İnovasyon ve Proje Danışmanlığı İşletme Kooperatifi
Yetkili Kişi
Mehmet Sarıca
Beyan
Hangisi Sizi Daha İyi Tanımlar?
Kooperatif
İşletmenizi/Sizi daha iyi tanıyabilir miyiz?
Kooperatifin amacı; eğitim, gençlik, spor, çevre alanlarında çalışmalar yaparak Türkiye’nin ve dünyanın mevcut olan ve gelecekte karşılaşabileceği temel sorunlarına çözüm üretmek. Bu amaçla; daha az fırsata ve dezavantajlı geçmişe sahip çocukların ve gençlerin eğitime erişimini kolaylaştıracak faaliyetleri öncelikli olarak yapmak; toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemek; ülkemizdeki ve dünyadaki tarihi ve kültürel mirasları herkesin ortak mirası kabul ederek yaşatılması ve korunması için eğitim çalışmaları yapmak ve böylece ortaklarının ve dezavantajlı kişilerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağlamaktadır.
Yarattığınız değişimi, ekolojik ve/veya sosyal faydayı bizimle paylaşabilir misiniz?
INOGAR Kooperatifi'nin motivasyonu tüm hayatlara eşit oranda değer katmaktır. Bu amaçla kooperatifimizin temelinde; yaşam boyu eğitime önem vermek, yeni fırsatları işlevsel hale getirirek sosyal amaçlı ve ekonomik kullanım için araçlar organize etmektir. Bu kapsamda 2018 yılında başladığı faaliyetlerine kuluçka ve girişimcilik programlarının yürütülmesini sağlamış ve sosyal kooperatifçilik alanında eğitimler vererek çeşitli faaliyetler yürütmüştür. 2020 yılında hayata geçirilen Arts Map projesi ile tüm dünyadaki kültür sanat aktörleri için birbirlerinden güç aldıkları ve bu sayede kültürel ve sanatsal kalkınma destek verilen sürdürülebilir imkanlar yaratmak amacıyla bir kültür sanat haritası inşa edilmiştir. 2021 yılında ise daha adil bir dünya için Türkiye genelinde başta sosyal girişimciler ve sosyal ekonomi paydaşları olmak üzere adil ticaret kavramını aktarmak ve bu konuda farkındalık yaratmak için adil ticaret eğitimleri hazırlamış ve bu eğitimleri 7 ilde eş zamanlı verdiği eğitimlerle 1500 üzerinde girişimcinin farkındalığını artırmıştır. Ayrıca pandemi döneminde Google’dan aldığı destekle sahne sanatçıları için pandemi döneminde dijital kültür destek güçlendirme programı Sahne 2.0 ile de 8000 üzerinde sahne sanatçısına dijital dönüşüm eğitimleri vermiş ve güçlendirilmesine destek olmuştur. Adil ticaret, kültür ve sanat alanında yapılan desteklerin yanı sıra geliştirilen projelerden en sonuncusu da Save The Children iş birliğinde hayata geçirilen Gençler icin Adil Gelecek Projesi ile Esenyurt’ta yer alan göçmen ve Türkiyeli gençlerin mesleki yeterlilik kazanıp iş olanaklarına erişimi hedeflenmektedir.
Hangi alanda faaliyet yürütüyorsunuz?
Adil Ticaret, Kültür, Sanat ve Yaratıcı Endüstriler, Mülteciler, Eğitim, Danışmanlık
Ürün ve/veya hizmetleriniz nelerdir?
Adil Ticaret Üyelik Destek Paketi, İş Planı Sunumu Eğitimi, Gıda Girişimciliği Eğitimi, Sosyal Girişimcilik Eğitimi, Sosyal Kooperatifçilik Eğitimi, Dijital Güçlendirme Paketi, Kültür ve Sanat Girişimcilik Programı
Good4Trust dükkanda kendi üretimleriniz haricinde ürün veya hizmet satmayı planlıyorsanız, bunları nereden temin edeceksiniz? Bu ürünler neler olacak?
Adil Ticaret Üyelik Destek Paketi, İş Planı Sunumu Eğitimi, Gıda Girişimciliği Eğitimi, Sosyal Girişimcilik Eğitimi, Sosyal Kooperatifçilik Eğitimi, Dijital Güçlendirme Paketi, Kültür ve Sanat Girişimcilik Programı
Birlikte çalıştığınız üreticiler varsa onlarla kurduğunuz ilişkiyi detaylandırabilir misiniz?
INOGAR'ın misyonu ve faaliyet alanı gereği birçok sosyal kooperatifle ve sosyal girişimle yakın çalışmalar yürütmektedir. Bu açıdan Begojeans destek verdiği sosyal ve adil girişimlerin başında yer almaktadır.
Kullandığınız hammaddeleri nerelerden tedarik ediyorsunuz? Bu hammaddeler ekolojik ve sosyal açıdan adil, duyarlı bir biçimde üretiliyor mu?
Biz bir ürün satmadığımız için herhangi bir hammaddemiz bulunmamaktadır.Ancak verilen hizmetlerde SKA'nın 17 ilkesi ve Adil Ticaret'in de 10 temel ilkesi yer almaktadır.
Üretim veya hizmet yeriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Hizmet yerimiz İstanbul Ataşehir'de yer alan DasDas Gösteri Merkezi içerisinde ve Mersin'de 2 ana ofis olarak yer almaktayız.
Ürettiğiniz ürünlere ilişikin herhangi bir sertifikanız varsa belirtir misiniz?
Fair Trade (Adil Ticaret) Sertifikamız bulunmaktadır.
Ürün kategorileriniz nelerdir?
Adil Ticaret
Paketlememiz doğa dostu
Kullandığımız eğitimlerde ürünlerin paketlemesi, roll uplar, broşür ve çantalar hep doğa dostu materyallerle sağlanıyor.
Yukarıdakilerden farklı bir konuda ekolojik olarak fark yaratıyoruz
Bir üretim sistemimiz olmadığı için hizmetlerimizin bu ilkelere uygun olmasını sağlıyor, yine aynı ilkeleri gözeten kurumlarla iş birlikleri geliştiriyoruz.
Ekolojik açıdan bir fark yaratmıyor olabiliriz. Güçlü yanımızın sosyal yanımız.
Bu konuda da aslında ekolojik açıdan da doğrudan bir fark yarattığımızı kesin bir dille söyleyemesek de sosyal açıdan ekolojik tüm çalışmaları destekliyor ve bu ekolojik değerleri göz önüne alarak projeler yürütüyoruz.
Üretim veya hizmetlerinizde ekolojik ve sosyal açılardan daha duyarlı olmaya yönelik planlarınız varsa anlatır mısınız?
Doğrudan bir üretim bandı üzerinde çalışmıyoruz ancak kurduğumuz tüm hizmetlerimizde bütün faaliyetlerimizi ekolojik ve sosyal açılardan konuları merkeze alıyoruz. Çevreye saygılı, sürdürülebilir , sosyal fayda yarattığımız işleri yürütüyor. Kalkınma için çalışırken bunun yarattığı faydayı da örnek olması açısından yaymaya devam ediyoruz.
Kaç kişilik bir işletmesiniz? Ortaklar, çalışanlar?
Ortaklar: 16 Çalışan Sayısı: 18
Sertifikalar
Kategoriler
Sırala
Varsayılan
Çok satanlar
Fiyata göre azalan
Fiyata göre artan
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için desteğini bekliyoruz.