Çarşı / Üreticiler / Güneşköy
Güneşköy
ANKARA / Türkiye
Adil Üretici
Adil Üretici
Meyve ve Sebze (3 ürün)
Doğal Soğan 1 Kg
Dükkan Geçici Olarak Satışa Kapalı
Doğal Kale (1 Bağ)
Dükkan Geçici Olarak Satışa Kapalı
Doğal Kıvırcık (1 Adet)
Dükkan Geçici Olarak Satışa Kapalı
Hakkında

Güneşköy Kooperatifi, 21 Eylül 2000 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Güneşköy’ün Kırıkkale’nin, Yahşihan ilçesine bağlı olan Hisarköy’de 75 dekar arazisi bulunur ve üyelerle birlikte gönüllülerinin destekleriyle çalışmalarını sürdürür. Güneşköy Avrupa Ekoköyler Ağı (GEN-Europe) üyesidir. Kar amacı gütmez. Kırsal kesimde doğa ile uyumlu,sürdürülebilir yaşam deneyimleri geliştirmeyi ve bunları paylaşmayı hedefler:

Güneşköy’ün çalışma alanları:

Ekolojik tarım yapar ve yaygınlaştırır; yerli tohum kullanır,paylaşılmasını sağlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması için çalışır.  Doğa ile uyumlu, ekolojik mimari tasarımlar yapar ve bunları uygular. Ekolojik ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine çabalar. Bozulan doğal yapıların tekrar tesis edilmesi ve dengenin yeniden kurulması için çalışır. Geri kazanım sistemleri geliştirerek kaynakların verimli kullanımını hedefler.

GİDYO– Gençler İklime Dayanıklı Yaşamı Oluşturuyor

Güneşköy Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin (Güneşköy) Anadolu Meraları, MA Eğitim Tasarım Danışmanlık desteğinde yürüttüğü Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (GEF) Küçük Destek Programı (SGP)çerçevesinde desteklenen ‘’Gençler İklime Dayanıklı Yaşamı Oluşturuyor’’ projesi, gençlerin kırsalda var olan fırsatları görmelerini sağlayarak iklim değişikliğine dayanıklı bir yaşamı oluşturmalarını hedefleyen 15 aylık bir projedir. Projenin nihai hedefi, şehirde ve kırsalda sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularına ilgi duyan gençlerin deneyimlerini artırmalarına katkı sağlayarak, kır-kent arasında bağlantı kurabilecek bir sivil inisiyatif yapısının oluşturulmasını sağlamaktır.

Proje Hakkında

Neden

İklim krizine karşı özellikle genç nüfusun çevreye karşı artan bilinçleri göz ardı edilemez  boyutlarda olsa dahi bu ilgilerini genellikle meslek tercihlerine yansıtamamakta ve edindikleri duyarlılığı profesyonel hayatlarında kullanamamaktadırlar.

Hedef


Projenin nihai hedefi, şehirde ve kırsalda sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularına ilgi duyan gençlerin deneyimlerini arttırmalarına katkı sağlamak, bir yandan da kır-kent arasında bağlantıları kuvvetlendirebilecek yeni bir sivil insiyatif yapısının oluşturulmasını sağlamaktır.

Nasıl

Tüm Güneşköy bileşenleri olarak inanıyoruz ki, deneyimlemek öğrenmenin en etkili yoludur. Projeye gönülden bağlı olacak gençlerin katılımı sağlayarak sürdürülebilir bir grubun oluşturulması ve bu ekibin Güneşköy’ün pratiklerini deneyimlerken bir yandan da civar köylerle iletişim kurmasını sağlamak.

 

İbrahim KIŞLA
Güneşköy
Değerlendirme
Doğa Dostu
İnsan Dostu
Hizmet Kalitesi
Ürün Kalitesi
Hesaplılık
Güvenilirlik
Genel Değerlendirme
iletişim
Kurum Ünvanı
S.S.Güneşköy Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi
Yetkili Kişi
İbrahim KIŞLA
Beyan
Ürün ve/veya hizmetleriniz nelerdir?
!!NOT: BAŞVURU SAYFASINA FOTOĞRAF YÜKLEMEKTE SORUN YAŞIYORUZ, BU SEBEPLE FOTOĞRAFLARA ULAŞABİLMENİZ İÇİN BAZI LİNKLERİ BURAYA EKLİYORUZ. İNSTAGRAM: guneskoy_ekokoy BLOG VE BİLGİ: www.guneskoy.org.tr Güneşköy yaklaşık 13 senedir Topluluk Destekli Tarım (TDT) faaliyetini Ankara ili sınırı içerisinde gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, yaklaşık 75 aileye, 20 hafta boyunca taze sebzeler sunulmaktadır. Bu sebzelerin çeşitleri ve miktarları hava koşullarına göre değişmektedir ve üretim sırasında tohumdan hasada her aşamada ekolojik yöntemler kullanılmaktadır. Güneşköy’ün arazisi devletten alındıktan sonra kimyasal içerikli herhangi bir ilaç ya da gübre kullanılmamıştır. Arazi öncesinde de mera olarak kullanıldığı için araziye herhangi bir kimyasal kirlilik bilindiği kadarıyla – ölçümlerin ışığında- bulaşmamıştır. Sıradan bir TDT sezonu için çalışmalar mart ayında başlamaktadır. Çoğunluklu gönüllü öğrencilerin desteğiyle tohumlar bu dönemde GünSera içinde fideye çevrilmektedir. Bu aşamada havaların da uygun olmasıyla birlikte arazide yine gönüllü destekleriyle düzenlemeler yapılmaktadır. Daha sonra mayıs ayında fideler dışarıda bulunan teraslanmış araziye, yaklaşık 13 dönümlük alana dikilmektedir. Daha sonra ilk hasadın yapılacağı haziran sonuna kadar arazide ortaya çıkan yabani otlarla mücadele için yoğun bir gönüllü desteği de alınarak çalışmalar yapılmaktadır. İlerleyen süreçte maddi katkılarıyla bize destek olan senelik TDT üyelerimize ürünlerini ulaştırmak için haftada iki kere olacak şekilde hasat ve dağıtım yapılmaktadır. Bu sürecin doğa dostu bir yöntemle ilerlemesi için dağıtımlar önceden destekçilerle beraber belirlenen 8 ayrı noktaya yapılmaktadır. Tüm bu üretim ve dağıtım süreci ODTÜ’den ve Kırıkkale Üniversitesi’nden birçok gönüllünün desteğiyle yapılmaktadır. Güneşköy’ün yıllardır ana gelir kaynağı olan bu projenin temel amaçları şunlardır: - Ekolojik tarım yapmak ve yaygınlaştırmak - Üretici ve tüketici arasında ilişki kurulmasını sağlamak - Civarda bulunan üreticilere örnek oluşturmak - Kırsala göçü teşvik edebilmek adına ekonomik bir örnek oluşturmak - Ekonomik ve sosyal açıdan adil bir ortam yaratmak ve bunu teşvik etmek Solucan gübresi Güneşköy’ün diğer ana ürünlerinden biridir. Yaklaşık dört yıldır bu üretim kimya tahsili almış olan Adnan Hazar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu üretim sırasında, civarda bulunan işletmelerden çay, kahve ve diğer ekolojik artıklar haftalık olarak alınarak gübreye dönüşümleri sağlanmaktadır. Oldukça zorlu bir üretim süreci olan solucan gübresi çoğunlukla Güneşköy’ün arazisinde kullanılmaktadır. Fazlalık ürünler ise yılın her dönemi talebe göre satışa çıkarılmaktadır.
Üretim veya hizmet yeriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Güneşköy Kooperatifi, 21 Eylül 2000 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Kırıkkale’nin, Yahşihan ilçesine bağlı olan Hisarköy’de Güneşköy’ün 75 dekar arazisi bulunur. Ana üretim alanı bu arazidir ve yılın 9 ayı aktif bir biçimde bu arazide üretim yapılır. Uygulama arazisinde farklı yapılar bulunmaktadır. Bunlardan ilki deneysel bir çalışma olan ve Tarım Bakanlığı'nın hibesiyle inşa edilen GünSera yapısıdır. Detaylı bilgi için: https://www.guneskoy.org.tr/doga/gunsera-sistemi. Bu yapı yaz sezonunun başlangıcında fideleme ve küçük çapta üretim için kullanılır. Bunun dışında toplantı ve eğitim için bir adet mandala ve yine küçük çapta üretim ve fideleme için bir adet sera bulunmaktadır. Bunlara ek olarak toplu ziyaretlerde kullanılmak üzere 2 adet gölgelik bulunmaktadır. Ayrıca, üretim yerinde solucan gübresi üretimi için özel olarak tasarlanmış bir de çadır bulunmaktadır. 2014 yılında Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı dolayısıyla Güneşköy'ün arazisinden 10 dönümlük bir alan, devlet tarafından zorunlu istimlağa tabi tutulmuştur. Bu zorunlu istimlağa rağmen şirket ile ortak bir zeminde buluşularak Güneşköy'ün gelişimine katkı sağlayacak ortaklıklar yapılmıştır.
İşletmenizin ortak ve çalışanları hakkında bilgi verir misiniz? Kaç kişilik bir işletmesiniz?
S.S. Güneşköy Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin resmi olarak 9 üyesi bulunmaktadır ve bu üyelerin büyük bir bölümü ODTÜ öğretim görevlisi olarak farklı bölümlerde çalışmaktadır. Fakat 2014 yılındaki zorunlu istimlaktan sonra grup ikiye ayrılarak aktif ve pasif üyeler olarak bölünmüştür. Aktif olarak 3 kalıcı üye Güneşköy’de faaliyet göstermektedir; sürekli üyeler dışında Güneşköy’ün yürütücü ekibinde kooperatif üyesi olmayan 3 kişi daha bulunmaktadır. Sürekli üyeler; Ali Gökmen, Claire Özel, Fikret Şimşek. Kooperatif dışından yönetimde yer alanlar; Adnan Hazar, İnci Gökmen, İbrahim Kışla. Güneşköy’de bütün bir sene boyunca – yaklaşık on yıldır – Celal Taştan adlı çiftçimiz faaliyet göstermektedir. Celal Taştan tarlanın bütün düzeninden sorumlu olmakla birlikte yaz döneminde buna ek olarak mevsimlik olarak çalışan işçilerden sorumludur. Ayrıca bu sene yaklaşık 15 ay boyunca devam edecek bir UNDP GEF(SGP) Projesi (Gençler İklime Dayanıklı Yaşamı Oluşturuyor – GİDYO) desteği sayesinde yaklaşık 20 kişilik bir Güneşköy Gençlik İnisiyatifi oluşturulmuştur. Bu ekip, Güneşköy’ün rutin faaliyetlerine destek olmanın yanında, ekolojik iş girişimleri yaratmak için Güneşköy’ün imkanlarından yararlanmaktadır. Tüm bunlara ek olarak Güneşköy, gönüllülerinin desteğine ve ziyaretine açıktır. Bu sebeble bir dönem içinde onlarca insanın emeğiyle kollektif bir biçimde üretim gerçekleştirilmektedir ve çoğu iş gönüllülük usulüyle halledilmektedir.
Ürün veya hizmetimizin kendisi çevresel açıdan bir fark yaratmayı hedefliyor.
Güneşköy’ün temel hizmeti olan TDT, sabit bir ekonomi yaratmanın dışında çevre konusunda da bir bilinç yaratmayı hedefler. Bu hedefler civar köylüler ve destekçiler için farklılıklar göstermektedir. Civar köyde yaşayanlar için doğa dostu tarımın sabit bir gelirle birlikte mümkün olduğu göstererek teşvik etmek bir hedefimizken; destekçiler için ise üretimin zor bir süreç olduğunu göstererek tüketim alışkanlıkları üzerine tekrar düşünmelerini sağlamak ve tüketim alışkanlıklarını mevsimlere göre düzenlemelerini sağlamak da diğer hedefimizdir.
Üretim / hizmet mekanımız kısmen veya tamamen doğa dostu
Üretim mekanımız kısmen doğa dostudur. Aramizde bulunan mandala binası tamamen doğal malzemeler (tatlı kireç, saman balyası, kerpiç) kullanılarak yapılmıştır ve yaklaşık 60 gönüllü, 6 ay boyunca yapının oluşturulmasında yoğun bir emek vermiştir. Bu yapı hem ısıtma hem de soğutma söz konusu olduğunda ekolojiktir ve dışarıdan enerji girişine oldukça az ihtiyaç duyar. Bunun yanında yaşam alanı olarak da kullanıdığımız GünSera’yı mandala gibi tamamen doğal malzemeler kullanarak yapmayı hedeflemiş olsak dahi binanın sağlıklı bir şekilde ayakta kalması ve yaşayacak insanlar adına tehlike oluşturmaması için belli bir oranda beton kullanılmıştır. Fakat uzun bir süre GünSera anahattan elektrik almadan, kendine yeter bir yapı olarak sürdürülmeye çalışılmıştır. Güneşköy’deki sebze üretiminin tamamen organik olarak gerçekleştirilmesi hedeflenir ve çevrede bulunan diğer arazilerin de kimyasal kullanımlarını en aza indirmeyi ya da tamamen sonlandırmalarını teşvik ederek arazinin tamamen temiz kalması hedeflenir. Ayrıca, topraktan maksimum verimi almak yerine toprağın ve üretim alanının sağlıklı bir biçimde gelişmesini sağlamak için ekim rotasyonu yapılır. Bu planlama süreci arazi konusunda grubun içinden en deneyimli olanların öncülüğünde yapılır.
Kullandığımız hammadde, malzemeler (dolayısı ile tedarikçilerimiz de) kısmen veya tamamen doğa dostu
Kullandığımız maddeler ekonomik imkanlarımızın elverdiği ölçüde doğaldır. Özellikle uzun süredir Güneşköy’ün kendi ürettiği tohumların dışındaki tohumların satın alınması söz konusu olduğunda organik tedarikçilerden alışveriş yapılmaktadır. Arazide ve solucan gübresi yapımında kullanılacak sığır gübresi de kimyasal ilaç kullanmayan (sinek ilacı) çiftçilerden tedarik edilmektedir. Ayrıca zararlılarla mücadele gerektiğinde organik ilaçlar ve tedarikçiler tercih edilmektedir.
Akılcı su kullanımı uygulamalarımız var
Sebze üretiminde civar köylere örnek olması amaçlanarak 2006 yılında damla sulama sistemine geçilmiştir. Bu süreden sonra üretimde yalnızca kuyudan çekilen su, damla sulama sistemiyle kullanılmaktadır. Ayrıca GünSera’da yağmur hasadı yapabilmek için bir sistem kurulmuştur ve bu su depolanarak kurak dönemlerde üretim sürecinde kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak Güneşköy’e ziyaret ve gönüllü çalışmaya gelen kişilerin su tüketimlerini düşürmek adına arazinin belirli noktalarına 3 adet kompost (susuz tuvalet) inşa edilmiştir. Ayrcıa toplu ziyaretlerde yemek sonrası yoğun su tüketimini engellemek için bulaşıkların 3 büyük kazan, kapta sabit suda yıkanması gibi gelenekler oluşturulmuştur.
Üretim / hizmet sürecimiz doğa dostu ögeler barındırıyor
Güneşköy’deki tarım süreci pestisit, herbisit gibi her türlü kimyasaldan tamamen kaçınılarak yapıldığından ötürü, doğrudan toprağı ve dolaylı olarak havayı, suyu kirletmemektedir. Zararlılarla mücadelede kullanılan yöntemler de karbon salınımını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Doğal materyallerle, elle hazırlanan ilaçların kullanılması veya kimi zararlı böceklerin el yordamıyla toplanarak tavuklar için birer besin kaynağı haline getirilmesi bunlara verilecek örneklerin yalnızca birkaçıdır. Üretimde kullandığımız solucan gübreleri için temin ettiğimiz çay posaları bu atığın doğrudan ve amaçsızca çöpe gitmesini engellemekte, bununla birlikte bu ürünün muadilini edinmek için satın alacağımız endüstriyel materyalin tekrar üretimini teşvik etmesinin doğurduğu karbon emisyonunu azaltmaktadır. Güneşköy’de halihazırda çalışanların yanı sıra rutin faaliyetlere yardım etmek için giden proje grubu, dışarıdan destekçi gibi kimselerin de kişisel vasıtalarıyla ya da taksiyle ulaşımını değil belirlenen saat ve günlerde topluca gitmesini teşvik ederek yakıt tüketimini ve dolayısıyla karbon emisyonunu en aza indirmeyi hedeflemektedir. Güneşköy, arazisinde bulunan kompost tuvalet vb. yapılarla da, tekrar kullanılabilir ve dönüştürülebilir olan her şeyi de bu sürece dahil ederek olabildiğince az atık üretmektedir. Ürünlerin toplanmasının ardından tüm katılımcıların toplamda katedeceği yolu en aza indirecek şekilde belirlenen muhtelif dağıtım noktalarına, haftanın muayyen günlerinde bırakılması da salınımı en aza indiren bir diğer faktördür.
Paketlememiz kısmen veya tamamen doğa dostu
Paketleme sürecinde kese kağıtları kullanılmaktadır ve dolayısıyla plastikten tamamen arındırılmıştır. Bu kese kağıtlarının da destekçilerden belirli sürelerde bize geri gelmesini sağlamak adına, oluşturulan gruplarda duyurular yapılmaktadır ve bu sayede paketlerin birçok sefer kullanılması hedeflenmektedir. Yıpranan kağıt torbalar da kompost yapımı sürecinde kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak salça ve turşu dağıtımlarında cam kullanımı azaltmak adına destekçilerimizden ve duyuru gruplarımızdan evlerinde kullanmadıkları boş kovanozlar ve yumurta kutuları talep edilmektedir. Bunların tekrar kullanımlarını teşvik ederek karbon ayak izimizi olabildiğince düşük tutmak ana hedeflerimizden biridir.
Atık yönetimimiz kısmen veya tamamen doğa dostu
Atık yönetimi konusunda Güneşköy’de bazı basit uygulamalar yapılmaktadır. Güneşköy’de 3 adet kompost tuvalet bulunmaktadır ve beşeri atıkların sebep olduğu su kullanımını düşürmek adına bunların kullanımı teşvik edilmektedir. Ayrıca organik atıkların tavuklara, solucanlara ya da kompost yapımına gidebilmesi için mutfakta ayrıştırma kovaları bulunmaktadır. Dönüştürülemeyen atıkların ise üretim alanından Elmadağ Belediyesi’nin atık sistemine gönderilmesi sağlanmaktadır.
Ürün dağıtım zincirimiz kısmen veya tamamen doğa dostu
Dağıtım başlamadan önce dönemin destekçileri olacak kişilerle iletişime geçerek ve onların isteklerini de göz önünde bulundurarak bütün dağıtımı en kısa şekilde tamamlayabileceğimiz bir rota oluşturmaya çalışıyoruz. Ayrıca destekçilerimizden evlerine yakın noktaları seçmelerini sağlayarak karbon ayak izlerini azaltmalarını teşvik ediyoruz. Buna ek olarak, destekçilerimize sebzelerine kapılarına kadar ulaştırmak yerine belirlenen noktalardan almalarını sağlayarak uzun bir rotada dağıtım yükümlülüğünü azaltmaya çalışıyoruz.
Ürün veya hizmetimizin kendisi sosyal olarak bir fark yaratmayı hedefliyor
Topluluk Destekli Tarım (TDT) ile üretici ve tüketici arasındaki kopmuş olan bağı yeniden tesis etmek adına oldukça faydalı bir proje. Destekçilerimiz istediği zaman gelip tarım yapılan koşulları görme imkanına ve aynı zamanda Hisarköy’ü de görme şansına sahipler. Bunun yanında, GİDYO Projesi ile kır ile kent arasında bir bağ kurmayı hedefliyoruz. Projenin potansiyel çıktılarından biri, özellikle, gençlerin köyde – kırsalda da imkanlar, fırsatlar olduğunu görmesi. Buradan mülhem, yeni neslin cemiyet hayatı bakımından şehirlere bağımlı olmadığını görmek ve göstermek de sosyal olarak Türkiye’nin son zamanlarda görmeye pek alışık olmadığı şeylerden.
Kar amacı gütmeyen bir işletmeyiz
S.S. Güneşköy Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi Tüzüğü’nde de belirtildiği üzere Güneşköy kâr gütmez ve üyelerine kâr dağıtmaz. Bu sebeple yaklaşık 13 yıldır temel ekonomik kaynağı Topluluk Destekli Tarım Projesi’nin senelik destekçileridir. Destekçilerimiz Güneşköy’ün sürdürülebilmesi ve sağlıklı, organik, ekolojik tarım yapıp onlara ulaştırabilmesi için yıllık olarak yaklaşık 1,500 TL ödeme yaparlar. Bu yapılan ödemeler, sürekli çalışan Celal Taştan’ın senelik maaşını ve diğer giderleri karşılamak için kullanılır. Senelik kâr durumuna geçildiği takdirde bu maddi çıktı Güneşköy’ün altyapısını geliştirmek için kullanılır ya da yeni hazırlanan projelerin hazırlıkları çerçevesinde kullanılır. Diğer bir gelir kaynağı ise UNDP, GEF (SGP) ve Erasmus+ projeleridir. Bu projeler çerçevesinde iki kişi istihdam edilmektedir ve ödemeler proje bütçelerinden yapılmaktadır.
Çalışma ortamımız / koşullarımız nispeten iyi ve adil.
Proje ve etkinlikler kapsamında gelen öğrenciler ve gönüllü olarak katılan destekçilerimizle vs. işlere yardımcı olunmasını sağlıyoruz. Hafta sonlarıda ise müsait olanlarımızla gidip yer yer yatılı kalarak yer yer de günübirlik gidip, yapılması gereken işlerin ucundan tutuyoruz. Bu hem aramızda bir dayanışma, muhabbet ve hoşgörü oluşturuyor hem de sürecin bir parçası gibi hissederek daha bir şevkle işlere asılmamızı sağlıyor.
Adil bir ücretlendirme ve sosyal haklar (özel sigorta, çalışan destek sandığı, tatiller, izinler, esnek zaman uygulaması vs) ilkelerimiz var.
Sürekli çalışanımız Celal Taştan’ın senelik ve haftalık izinlerini standart koşulların üstünde ve insani şartlarda tutmaya özen gösteriyoruz. TDT ile Güneşköy’ün kasasına giren paranın kaydadeğer bir kısmını çalışanlarımıza, Celal Taştan ve mevsimlik işçi(ler), vererek elimizden geldiğince adil bir ücret dağılımı yapmaya çalışıyoruz. Mevsimlik işçiler de dahil olmak üzere sigorta konusunda en yüksek derecede hassasız. Çalışanlar izne ihtiyaç duyduğunda asla katı bir perspektiften bakmıyoruz. Şayet çalışanlarımız izindeyken Güneşköy’de ivedi işler varsa hızlıca bir araya gelip, emek eksiğini kompanse ediyoruz.
Yönetim ilkelerimiz paylaşımcı ve yatay
Dünyanın muhtelif yerlerinde de uygulamasına başlanan ‘sosyokrasi’yi, Güneşköy’e de olabildiğince etkili biçimde adapte etme gayreti içindeyiz. Organizasyonel halkalara bölünüp, karar alma mekanizmasını en hızlı biçimde işletirken; bir yandan da herhangi bir karar alıcının diğerine üstünlüğü olmamasına azami dikkat gösteriyoruz.
Kadını güçlendiren bir yapımız var
Evvela etkinliklerimizde, projelerimizde katılımcıları kadın ve erkek olarak eşit sayıda tutmaya çalışıyoruz. Bunun yanında Güneşköy sınırları içinde herhangi bir ayrımcılığa; ırk, cinsiyet vs. kesinlikle tolerans göstermiyoruz. Bununla birlikte, görevlerimizi paylaşarak yaptığımız işlerde de; toplumda yaygın olarak erkeklerin yaptığı – yapması gerektiği algısı olan vazifeleri de cinsiyet gözetmeksizin eşit biçimde paylaşıyoruz. Daha açık anlatmak gerekirse, çekiçle uğraşılacaksa, çivi çakılacaksa ‘bunu erkekler yapmalı’ veya yemek yapılacaksa ‘bunu kadınlar yapmalı’ demiyor; olabildiğince müsavi paylaştırmaya ihtimam gösteriyoruz. Yanı sıra, daha önce Güneşköy’de tarım sürecinde bize yardımcı olan 2 kadın arkadaşımıza da bu işlerin nasıl yapıldığını, pazar süreçlerini göstererek Ankara’daki organik pazarlarda, bireysel olarak işlerini yürütmelerine de önayak olmuş durumdayız. Kadın – erkek eşitliğine önem veren organizasyonlarla da güçlü işbirliğini önceleyerek, bu konudaki sosyal bilinci de artırmak Güneşköy’ün başlıca hedeflerinden. Bu bilincin Hisarköy’den başlayarak civar köylere yayılması da muhakkak arzulanan bir durum.
Gelirimizi belli oranda sosyal projelere veriyoruz
Güneşköy Kooperatifi’nin hâlihazırda kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olması hasebiyle büyük miktarda gelir elde ettiğini söylemek güç. Ama şu anda süren GİDYO Projesi’ne Güneşköy tarafından ayni ve nakdi katkı yapılmaktadır. Güneşköy’ün tüm olanakları, proje dahilindeki kamplar sırasında ve haricinde tüm katılımcılara açıktır. Güneşköy, bu proje için yalnızca ekolojik bir çıktı beklememekte, bilakis sosyal ayağına daha çok ihtimam göstermektedir. Kırsal ile bağ kurulmasına ve bunun gençler üzerinden yapılmasına büyük kıymet vermektedir. Bu da ekolojinin ve ekonominin sosyal ayağını ne kadar önemsediğinin göstergesidir.
Kategoriler
Sırala
Varsayılan
Çok satanlar
Fiyata göre azalan
Fiyata göre artan
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için desteğini bekliyoruz.