Çarşı / Üreticiler / EKOIQ
EKOIQ
İSTANBUL / Türkiye
Adil Üretici
Adil Üretici
kategoriler
Tüm Ürünler (0)
Tüm Ürünler (0 ürün)
Hakkında

Dünya, tarihinin en büyük çevresel kriziyle karşı karşıya. Çalışma ve üretim biçimlerimizin, gündelik yaşam kültürümüzün ve tüketim kalıplarımızın sürdürülebilir olmadığını ve böyle devam edersek doğanın hassas dengelerinin bir daha düzelmemek üzere tamamen bozulacağını ne yazık ki kabul etmek zorundayız.

İnsanoğlu ve kızı bugün büyük bir kararın eşiğinde: Ya değişecek ya da mavi gezegendeki serüveni hiç arzu edilmeyen bir sona doğru ilerleyecek.

Düşünme yeteneğiyle kendisini diğer canlılardan ayırt eden insana, bu karar anında yeni bir zekâ biçimi gerekli: Ekolojik Zekâ. Dünya üzerinde yaşamlar kurarken, kentler oluşturup kültürler inşa ederken kullandığı zekâsını, bugün yeni bir uygarlık için kullanmak zorunda.

Ocak 2010-Ağustos 2013 döneminde BZD Yayıncılık; 33. sayıya ulaştığı Kasım 2013 itibarıyla da EKOLOGOS Sürdürülebilirlik Yönetim ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yayımlanan EKOIQ, iş dünyasından STK’lara, bilim insanlarından çocuklara kadar tüm bireylerin bir parçası olması gereken bu değişimin Türkiye’deki iletişim araçlarından biri olmayı hedefliyor.

MyClimate ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, karbon salımlarını denkleştirerek Türkiyenin ilk karbon nötr dergisi olmayı başaran EKOIQ, Kasım 2013’le başlayan yeni döneminde ise karbon nötrlemeyi Climate Volunteers’la sürdürüyor.

Barış Doğru
EKOIQ
Değerlendirme
Doğa Dostu
İnsan Dostu
Hizmet Kalitesi
Ürün Kalitesi
Hesaplılık
Güvenilirlik
Genel Değerlendirme
iletişim
Kurum Ünvanı
EKOLOGOS Sürdürülebilirlik Yönetim ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Yetkili Kişi
Barış Doğru
Beyan
Ürün ve/veya hizmetleriniz nelerdir?
2010 yılından beri yayınlanan, sürdürülebilrilik odaklı EKOIQ dergisinin yayıncılığını yapıyoruz. EKOIQ dışında, Türkiye Etik ve İtibar Derneği'nin dergisi Inmagazine'ı ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Günder'in dergisini ve çeşitli kurumlar için sürdürülebilirlik ekseninde rapor, araştırma ve rehberler de hazırlıyoruz. Bu konuda ihtiyaç duyan kurumlara danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Temel odak noktamız, sürdürülebilir bir dünya için gerekli olan bilginin üretilmesi ve paylaşımı. Bu doğrultuda, temel çalışma alanımızın dışında ve doğruluğuna inanmadığımız hiçbir bilgiyi üretmemek ve dağıtımına, yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmamak temel değerlerimiz. Bu kapsamda EKOIQ dergisi haricinde, yenilenebilir enerjiden organik gıdaya, insan haklarından türetici haklarına, temiz üretimden sivil haklara kadar, "iyinin" yanında gördüğümüz tüm alanlarda bilgi-iletişim-eylem üçgeninde çalışmalar yürütüyoruz.
Üretim veya hizmet yeriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Kadıköy'deki ofisimizi, avukat dostlarımızla paylaşıyoruz. Ofis paylaşımı, hem giderleri ve dışsallıklarımızı azaltıyor; hem de işbirliği olanaklarını çoğaltıyor.
İşletmenizin ortak ve çalışanları hakkında bilgi verir misiniz? Kaç kişilik bir işletmesiniz?
İşletmenin mülkiyeti benim üzerimde. Dört kişi çalışıyoruz. Bunlardan biri tamamen home ofis. Ancak baştan beni planımız çalışanların sahip olduğu bir şirkete dönüşmek. Bunu zaman içinde sağlamaya çalışacağız.
Ürün veya hizmetimizin kendisi çevresel açıdan bir fark yaratmayı hedefliyor.
Ürettiğimiz her bilginin, ülkenin ve gezegenin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet etmesi bizim için olmazsa olmaz. Bu kapsamda değerlendirilemeyecek hiçbir ürün için emek sarf etmiyoruz. Sonuç olarak basılı ürünler üretiyoruz. Hemen her basılı yayın için, mümkün olan en sürdürülebilir kağıt, baskı malzemesi ve baskı tekniklerini kullanmaya büyük önem veriyoruz.
Kullandığımız hammadde, malzemeler (dolayısı ile tedarikçilerimiz de) kısmen veya tamamen doğa dostu
Temel hammaddemiz kağıt ve baskı malzemeleri. Bu konuda özel bir titizlik gösteriyoruz. EKOIQ'nun kağıdı, mali ve tedarik sorunları yüzünden FSC sertifikalı değil ama harcanan tüm karbon emsiyonları resmi olarak nötrleniyor. Climate Voluneers bize bu konuda sponsorluk yapıyor. Ayrıca geri dönüştürülmesi imkansız kuşe kağıtlar yerine kitap kağıdı kullanıyoruz. Ayrıca bu çok daha haifi olan kağıt, lojistik anlamda da daha çevre dostu. EKOIQ dışındaki hazırladığımız yayınların büyük bir bölümü FSC sertifikalı ve geri dönüştürülmüş kağıtlara ve yine FSC sertifikası ile belgelendirilmiş matbaalarda basılıyor. Bu konuda çalıştığımız matbaaları geliştirmek, dönüştürmek gibi bir yaklaşımımız var. Ticari sebeplerle kapanan bir önceki paydaşımız olan matbaa, EKOIQ ile birlikte bu konuyu öğrenip Türkiye'de ilk sertifikasyonu alan kurumlardan biriydi. Şimdi de yine sertifikalı olan bir matbaayla çalışıyoruz. FSC sertifikalı kağıtları tedarik ettiğimiz uluslararası kağıt firması ile bu konuda sürekli görüşüyor, bu konuda gelişimlerine ve farkındalığın artmasına destek olmaya çalışıyoruz.
Üretim / hizmet sürecimiz doğa dostu ögeler barındırıyor
Matbaa dışında çalıştığmız ofiste atıkların ayrıştırılması, ofis içi kağıt ve printer baskı kullanımının azaltılması konularında titizlik gösteriyoruz.
Atık yönetimimiz kısmen veya tamamen doğa dostu
Ofis içinde çıkan tüm atıklar ayrıştırılıyor ve belediyenin geri dönüşüm toplama birimlerine teslim ediliyor.
Ürünün kullanım sonrası bertarafı (değerlendirilmesi) kısmen veya tamamen doğa dostu
Elimizde kalan dergileri mümkün olduğunca, eğitim kurumlarına dağıtmaya çalışıyoruz. Böylece atığa dönüşmeden önce bir kez daha kullanımını sağlamaya gayret gösteriyoruz.
Ürün veya hizmetimizin kendisi sosyal olarak bir fark yaratmayı hedefliyor
Ürettiğimiz bilginin kendisi sosyal ve çevresel bir fark yaratmak üzerine olduğu için, bu konuda önemli bir işlev gördüğünü söyleyebiliriz. kendimizi çevre konuları ile sınırlamayıp, sürdürülebilirlik yaklaşım ve felsefesinin ayrılmaz bir parçası olan sosyal etki üzerine de bilgi üretmeye emek sarf ediyoruz. Bu konularda çalışan siviy toplum kuruluşlarınınz ve projelerinin tanıtımı bizim için son derece önemli.
Çalışma ortamımız / koşullarımız nispeten iyi ve adil.
Bütün çalışanlarımız sigortalı. Bunun dışında, kar amacı gütmeyen bir şirket Türkiye'de resmi olarak mümkün değil ancak biz mümkün olduğunca, yıl sonunda eğer bir kar elde edilmişse bunu adil bir şekilde bölüştürmeye çalışıyoruz. Bir başka önemli nokta, bize dışardan yazı yazan, çizen, fotoğraf çeken tüm arkadaşların teliflerinin son derece titiz bir şekilde ödenmesi. Yüksek telifler olmamakla birlikte, özellikle freelance çalışmalarla yaşamaya çalışan dostlarımız için iyi bir destek olduğumuzu düşünüyoruz. Türkiye'de telif ödemelerinin son derece sorunlu olduğu bilinir. Aylarca ödenmeyen telifler sözkonusudur. Bu konuda özel bir titizlikle davranıyoruz. İlkönce çalışanların ve dışardan hizmet verenlerin emeklerinin karşılığının ödenmesi bizim için olmazsa olmaz bir şarttır. Son dönemde işsiz kalan gazeteci ve akademisyenlerle bu tip çalışmalar yapmak için çalışmalarımız sürüyor.
Adil bir ücretlendirme ve sosyal haklar (özel sigorta, çalışan destek sandığı, tatiller, izinler, esnek zaman uygulaması vs) ilkelerimiz var.
Hemen hiç fazla mesai yapmamaya özel bir gayret gösteriyoruz. Onun dışında iş temposunun düşük olduğu zamanlarda evden çalışma ya da yıllık izin dışında izin kullanma/dinlenme neredeyse herkesin kendi inisiyatifinde. Birlikte çalışma kültürü ve adil çalışma ortamı, esnek çalışma saatlerini kendiliğinden getiriyor.
Kurum içi çalışanlarımızı yapılandıran / güçlendiren uygulamalarımız var
İşletmemizde, eğitim programları ve sertifikasyonlarına katılım her zaman özendirilir. Kişisel gelişimin, yapılan işin niteliğini de geliştirdiğine inandığımız için, bu tamamen bireylerin kendi inisiyatifindedir.
Yönetim ilkelerimiz paylaşımcı ve yatay
Yazılı kurumsal-yönetim ilkelerimiz yok ancak alınacak kararlarda ve planlamalarda mümkün olduğunca katılımcı olmaya özen gösteriyoruz.
Kadını güçlendiren bir yapımız var
İşletmede çalışanların dörtte üçü kadın. Özel bir çaba göstermemize gerek kalmadan, çalışma ortamının toplumsal cinsiyeti gözeten bir nitelik taşıdığını rahatça söyleyebiliriz.
Gelirimizi belli oranda sosyal projelere veriyoruz
2014 yılında bir crowdfunding çalışmasından destek topladık. Son derece zor bir mali durumdayken aldığımız bu destek bizim için çok önemliydi. Bu yardımı, "askıda" aldığımızı, yani kendi ayaklarımız üzerinde durur durmaz başka projelere aktarmaya niyetli olduğumuzu duyurduk ve bir kısmını da aktardık. Şimdi geri kalan payı aktaracağız. Ve sonrasında da her yıl belirli bir miktarı sosyal projelere aktarmaya devam etmeyi planlıyoruz.
Sosyal sorumluluk projelerimiz var
Küçük bir işletme olarak belirli bir sosyal sorumluluk projemiz yok. Ancak yaptığımız her işin içine bu anlayışı yedirmeye çalışıyoruz. Elimizde kalan sayıları köy okullarıra, okul kütüphanelerine gönderiyoruz. Ayrıca dergi gönderilerimizin büyük bir bölümü (yaklaşık %80'i) zaten ücretsiz göderim. Bu listede, her düzeyde dezavantajlı kurumları ve kişileri özel olarak gözetiyoruz. Bir başka önemli yaklaşımımız, özellikle üniversite öğrencileriyle olan bağlarımız. Yapacakları etkinliklerde, araştırma projelerinde düzenli olarak bilgi aktarımı ve destekler yapıyoruz. Onların (ve TEMA; REC, AKUT ve diğer sivil toplum örgütlerinin) tüm etkinliklerinin reklam ve tanıtımlarını ücretsiz olarak basıyoruz. Etkinlik çalışmalarında danışmanlık ve bilgi aktarımı da önemli sosyal çalışma ve etkilerimiz arasında.
Kategoriler
Sırala
Varsayılan
Çok satanlar
Fiyata göre azalan
Fiyata göre artan
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için desteğini bekliyoruz.