Çarşı / Üreticiler / Eğlenceli Bilim
Eğlenceli Bilim
İZMİR / Türkiye
Adil Üretici
Adil Üretici
Tüm Ürünler (4 ürün)
Hakkında

2010 yılında Türkiye’deki çocukların uygulamalı bilim alanında gelişimlerine destek olmak için programlar geliştirmek üzere kurulmuş bir sosyal girişimiz. 11 yılda 200’ün üzerinde okul, 30’un üzerinde STK ve belediye iş birliği ile 220.000 çocuğa ulaşmayı başardık.

Türkiye’de çalışmalarıyla en fazla çocuk sayısına ulaşan Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) dört ana eğitim programında biri olan Fen Eğlenerek Öğren Programı içeriklerini Eğlenceli Bilim ekibi olarak geliştirdik. TEGV ve Bernard Van Leer Vakfı iş birliği ile gerçekleşen Adana Mevsimlik Tarım İşçisi Çocukları Projesi içeriklerini de Eğlenceli Bilim tarafından geliştirildi ve uygulandı. “Eğlenceli Bilim Ege Köylerinde” Projesini ESİAD (Ege Sanayicileri ve İş insanları Derneği) iş birliği ile içinde yürütülen bu proje kapsamında dört yıl boyunca 1,700 çocuğa ulaştık.

Tüm projelerde amacımız 4-14 yaş arası çocuklarımızın;

bilimsel okur yazarlıklarını desteklemek, doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak; kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak; sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey olmalarını desteklemek.

Bilim her yerdedir ve bilimle hayat eğlencelidir!” mottosu ile yürüttüğümüz çalışmalarımızla artık çocukların ‘evde iken’ bilimin heyecan dolu dünyasını keşfetmeye devam etmeleri için Kasım 2020’de “Evde Bilim” Deney Setlerimizi velilerimizle buluşturmaya başladık. Bu setlerle amacımız, okul öncesinden 6. sınıfın sonuna kadar (4-12 yaş) tüm yaş seviyesindeki çocukların bilimi evlerinde, günlük yaşam alanlarında keşfetmelerine destek olmak. Eğlenceli Bilim bilimin heyecanlı yolculuğunu Türkiye’deki tüm çocuklara ulaştırmayı hedefliyor.

Yunus Erduran
Eğlenceli Bilim
Değerlendirme
Doğa Dostu
İnsan Dostu
Hizmet Kalitesi
Ürün Kalitesi
Hesaplılık
Güvenilirlik
Genel Değerlendirme
iletişim
Kurum Ünvanı
Ark Eğitim Hizmetleri Araç Gereçleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Yetkili Kişi
Yunus Erduran
Beyan
Hangisi Sizi Daha İyi Tanımlar?
Sosyal Girişim
İşletmenizi/Sizi daha iyi tanıyabilir miyiz?
Eğlenceli Bilim 2010 yılında Türkiye’deki çocukların uygulamalı fen bilimi alanında gelişimlerine destek olmak için programlar geliştirmek üzere kurulmuş bir sosyal girişim. 11 yılda farklı okullar, STK’lar, belediyeler, şirketler ve aileler ile birlikte çalışarak 220,000 çocuğa ulaşmayı başardı. Amacımız 4-14 yaş arası çocuklarımızın; • bilimsel okur yazarlıklarını desteklemek, • doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak; • kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak; • sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey olmalarını desteklemek.
Yarattığınız değişimi, ekolojik ve/veya sosyal faydayı bizimle paylaşabilir misiniz?
Çocukların bilim okuryazarlıklarını geliştirmek temel amacımızdır. Bilimsel okuryazarlık sadece bilimi öğretmen değil aynı zamanda düşünme becerilerinin ve sosyal duyuşsal öğrenmenin desteklenmesini sağlamaktadır. Eğlenceli Bilim programlarının çocuklara ulaşmasında öğretmenler ve aileler de ana paydaşlarımızdır. Programların çocuklarla beraber uygulanmasını sağlayan bu aktörlerin de bilimsel okuryazarlıklarının gelişmesine destek sağlıyoruz.
Hangi alanda faaliyet yürütüyorsunuz?
Eğitim
Ürün ve/veya hizmetleriniz nelerdir?
Çocukların olduğu her yere bilimin heyecan dolu dünyasını ulaştırabilmek istiyoruz. Evrensel bir dil olan ve çocukların merak duygularını, yaratıcılıklarını, soru sorma ve sorgulama becerilerini hayata geçiren ‘bilim’i tüm çocukların yaşamlarına katmalarını istiyoruz. Good4Trust platformundaki Evde Bilim deney setlerimiz de çocukların evlerinde güvenle ve heyecanla bilimi yaşamalarına olanak tanıyan ürünlerimiz yer alıyor. Deney setlerimiz iki alt üründen oluşuyor: deney kutuları ve dijital portal. Deney malzemelerinin bulunduğu deney kutularını evlere ulaştırıyor, dijital portaldaki konu anlatımlı deney videolarını izleyerek, çocuklar deneyleri tek başlarına ya da aileleri ile beraber uygulayabiliyor. Dijital portaldaki veli bilgi notları ile veliler bilgileniyor, e-deney defteri ve sözcük oyunları gibi içeriklerle de çocukların öğrenmeleri pekişiyor.
Good4Trust dükkanda kendi üretimleriniz haricinde ürün veya hizmet satmayı planlıyorsanız, bunları nereden temin edeceksiniz? Bu ürünler neler olacak?
Good4Trust dükkanda Evde Bilim deney setlerimizin satışını yapmayı planlıyoruz. Okul öncesinden-6. sınıf düzeyine toplam 6 düzeye yönelik olan setlerimiz iki ayrı dönem ve bir adet de yıllık olmak üzere her bir sınıf seviyesi için toplam üç farklı üründen oluşuyor. Toplamda 18 ayrı ürün özünde iki alt üründen oluşuyor: deney kutuları ve dijital portal. Deney malzemelerinin olduğu kutuların malzeme ve materyallerini kendi ofisimizde paketleyip evlere kargo ile göndereceğiz. Dijital portala da erişim bilgileri de kutunun içinde yer alan kullanıcı adı ve şifre ile yapılabiliyor. Böylece satın alanın her bir ürün eve gelen kargo içeriği ve kargodaki bilgilerle tamamlanıyor.
Birlikte çalıştığınız üreticiler varsa onlarla kurduğunuz ilişkiyi detaylandırabilir misiniz?
Evde Bilim deney setleri, okullarda uygulanan Eğlenceli Bilim Programları, çeşitli STK ve Belediye iş birliğiyle geliştirdiğimiz tüm programlar için 1.000’in üzerinde deney içeriği geliştirdik. Bu malzemelerin bir bölümünün doğrudan teminini ya da bizim ürettiğimiz materyallerin hammaddelerini düşündüğümüzde yıllık ortalama 1.125 kalem malzeme temini yapıyoruz. Birçok malzemeyi kendimiz üretsek de, bu malzemelerin hammaddesi için de farklı üreticilerle ayrıca çalışmalar yapıyoruz. Malzemelerin çoğunluğunu İzmir’den temin etmeye özen gösterirken, çeşitli malzemeleri Türkiye’deki farklı illerden hatta yurt dışından bile temin etmek durumunda kalıyoruz. Genel olarak tüm malzemelerimizi de doğrudan satın alma yöntemi ile temin ediyoruz.
Kullandığınız hammaddeleri nerelerden tedarik ediyorsunuz? Bu hammaddeler ekolojik ve sosyal açıdan adil, duyarlı bir biçimde üretiliyor mu?
Tüm malzemelerimizi öncelikle İzmir ilinden tedarik etmeyi önemsiyoruz. Tek seferli tedarikler yerine çoklu ve uzun dönemli tedarikler yapmaya özen gösteriyoruz. Hammaddeler ile diğer malzeme ve materyalleri satın alınırken, ekolojik olarak en az etkiye sahip olanları tercih etmeye gayret göstersek de, tedarikte bulunduğumuz tüm kurum ve üreticileri doğrudan takip edemiyoruz. Evde Bilim setlerimizi ve okullara yaptığımız gönderileri kargolamak hayatımızın bir gerçeği. Bu bağlamda da malzemeleri tek seferli ve mümkün olduğunca küçük boyutlu kutularda göndermeye özen gösteriyoruz.
Üretim veya hizmet yeriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Üretimlerimizi İzmir’deki ofisimizde gerçekleştiriyoruz. Deney setlerimizin kutularının paketlenmesini, portalımızdaki videoların çekimlerini ofisimizde gerçekleştiriyoruz. Dijital içeriklerimizin üretimini ise Türkiye’nin farklı illerindeki uzmanlarımızla eş zamanlı yürütüyoruz.
Ürettiğiniz ürünlere ilişikin herhangi bir sertifikanız varsa belirtir misiniz?
Eğlenceli Bilim’in ağırlıklı çalışma alanları B2B kanalı ile okullarla yürütülmektedir. Bu çalışmalarda tedarikçilerimizin ilgili alanlardaki sertifikasyonlarını inceliyor ve ürünlerimizi bu sertifikasyonlara göre yapılandırıyoruz. Kasım 2020 itibariyle başlattığımız ve B2C kanalımızdaki Evde Bilim deney setleri ile yakın zamanda çıkarmayı planladığımız tematik deney setlerimiz için sertifikasyon başvuru süreçleri devam etmektedir.
Ürün kategorileriniz nelerdir?
Eğitim
Yönetim ilkelerimiz paylaşımcı ve yatay
Eğlenceli Bilim olarak tüm çalışmalarımızda ortak karar alma mekanizmasını yürütüyoruz. Çok yönlü çalışmalar yürüten bir kurum olduğumuz için iş bölümlerimiz elbette var. Bu süreçler için koordinasyonu sağlayan ekipler oluşturduk. Ekip içinde herkesin eş düzeyde, paylaşımcı yetki ve sorumlulukları olmasını önemsiyoruz. Ekiplerin birbirinden haberdar olması ve diğer ekiplerin birbirilerini beslemesi adına düzenli toplantılar yapıyoruz. Böylece tüm ekibin birbirinden haberdar olmasını ve süreç geliştirmeye katkı sunmasını sağlıyoruz. Geniş yapıda alınan kararları da tabii ki tüm ekip beraber alıyoruz!
Kadını güçlendiren bir yapımız var
Ekibimizdeki tüm görevlerde kadınların olmasını önemsiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini hem kadın hem de erkek eşitliği olarak gördüğümüzden ekipteki cinsiyet dengesini gözetiyoruz.
Kırılgan veya dezavantajlı grupları güçlendiren bir yapımız var
Proje bazlı ya da belirli dönemli çalışmalarımızda ekibimizi katılacak arkadaşlarımızın kırılgan ve dezavantajlı gruplardan olmasına özellikle özen gösteriyoruz. Uzun süreli çalışma arkadaşlarına ihtiyaç duyduğumuzda da geçmişte beraber çalıştığımız bu arkadaşlarımıza öncelik tanıyoruz.
Gelirimizin belli oranıyla sosyal projeleri destekliyoruz
Sosyal girişim olarak gelirimizi yönlendirdiğimiz ana alanlardan biri de sosyal projelerin desteklenmesidir. Bu projelere sadece gelirimizle değil, insan kaynaklarımızla da destek olmayı önemsiyoruz. Türkiye’deki eğitim alanında çalışan STK’ların birçoğuyla proje bazlı gelirimiz üzerinden desteklemek adına da projeler yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz.
Sosyal sorumluluk projelerimiz var
Sosyal girişim olarak büyük önem atfettiğimiz çalışmalardan biri de kurum olarak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek. Kurumsal olarak STK’ların kısa süreli etkinliklerine kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında ücretsiz destek sağlıyoruz. Uzun dönemli, geniş çaplı ve sponsorlu sosyal sorumluluk projelerinde ise proje içerik tasarımı ve uygulama maliyetlerini kendimiz karşılıyoruz.
Adil bir ücretlendirme ve sosyal haklar (özel sigorta, çalışan destek sandığı, tatiller, izinler, esnek zaman uygulaması vs) ilkemiz var
Ücretlendirme politikamızda yıllık gelirimizi gözetiyor ve gelirimizden elde ettiğimiz karın belirli bir oranını yıllık olarak çalışanlarımızla paylaşıyoruz. Tüm çalışanlarımızı sosyal hakları var. Özel ihtiyaçlara yönelik süreçlerde çalışanlarımızın tatil günlerine dahil etmiyoruz. Çalışma zamanlamalarını da iş akışı ve ekip içi yoğunluğa göre değiştirme hakkını ekip arkadaşlarımızın inisiyatifine bırakıyoruz.
Üretim veya hizmetlerinizde ekolojik ve sosyal açılardan daha duyarlı olmaya yönelik planlarınız varsa anlatır mısınız?
Deney malzeme ve materyallerinin temini ile kendi ürettiğimiz ürünlerin hammaddelerinin temininde doğaya duyarlı ürünler üreten firmalarla çalışmaya gayret ediyoruz. Yüksek hacimli ürün tedarik ettiğimiz kurumların bu standartları yerine getirip getirmediğini tespit etmekte zorlanıyoruz. Sizinle de toplantıda belirttiğimiz gibi Good4Trust üyeliği vesilesiyle doğaya daha duyarlı, adil üreticilerle daha çok çalışma fırsatı yakalayacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte Good4Trust ekibindeki üreticilerle işbirliğinde çalışmalar yapmak isteriz.
Kaç kişilik bir işletmesiniz? Ortaklar, çalışanlar?
Eğlenceli Bilim üç ortağı, 10 tam zamanlı çalışanı ve 6 kısmi zamanlı ve düzenli çalışanı olan bir sosyal girişimdir. Ancak yaz dönemleri gibi malzeme hazırlığının yoğun olduğu dönemlerde bu ekibe ek olarak 15-20 kişilik part-time istihdam yaratıyoruz.
Sırala
Varsayılan
Çok satanlar
Fiyata göre azalan
Fiyata göre artan
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için desteğini bekliyoruz.