yükleniyor
Üretici Beyanı
Ürün ve/veya hizmetleriniz nelerdir?
Kot, moda talebi gereği tekstilde en fazla emek isteyen ve en fazla çevreye ve insana zarar verme potansiyeli olan üründür. Ancak bu ürün bile hafif moda algısı değiştirilerek sağlıklı bir şekilde üretilebilir. Bunun için de cesaretli ve yaratıcı bir şekilde kararlı olarak bunu yapma iradesini göstermek gerekir. Biz Temiz Moda Hareketinin ilk markası Bego Jeans olarak "temiz kotlar" üretiyoruz. Pamuktan son tüketiciye ulaşana kadar bir ürünü organik olarak kimyasala bulaşmadan, işçi sağlığı iş güvenliğini birincil öncelik kabul ederek adil bir şekilde üretiyoruz.
Üretim veya hizmet yeriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Şirketimizin yeri Esenler Giyimkent'tedir. Giyimkent kooperatif olarak yapılmış ancak lokasyondan dolayı tekstilcileri çekememiştir. Orada işletmeyi kurarak tekstilcilere yerin uygun olduğunu da göstermeye çalıştık. Ürünün hepsi bizde olmuyor. Adil ürün üreten bir tedarik zinciri kurduk ve bu ürün orada üretiliyor. Tedarik zincirimiz Kayseriden başlayarak Sakarya istanbula kadar uzanan bir zincirden oluşuyor. Bütün ürünü geri dönüşümlü üretiyoruz.
İşletmenizin ortak ve çalışanları hakkında bilgi verir misiniz? Kaç kişilik bir işletmesiniz?
İşletmemiz sosyal fayda öncelikli kurulmuştur. Henüz birinci adımındayız. İkinci adımında bütün üretimi kendi bünyesinde yapacak şekilde bir tesis kurmayı planlıyor.
Ürün veya hizmetimizin kendisi çevresel açıdan bir fark yaratmayı hedefliyor.
Ürünümüzün bütün materyalı geri dönüştürülebilecek şekilde üretiliyor. Su tekitiminden atık kontrolune kadar takibini yaparak çevreye maksimum fayda sağlıyoruz.
Üretim / hizmet mekanımız kısmen veya tamamen doğa dostu
Tedarik zincirimizdeki fabrikaların filtreleme sistemini kullanarak doğaya fayda sağladığından emin oluyoruz.
Kullandığımız hammadde, malzemeler (dolayısı ile tedarikçilerimiz de) kısmen veya tamamen doğa dostu
Kullandığımız hammadeler zararsız ve geri dönüşümlüdür.
Akılcı su kullanımı uygulamalarımız var
Normal üretimden %60 Daha az su tüketiyoruz
Üretim / hizmet sürecimiz doğa dostu ögeler barındırıyor
Kumaş ve boyalarımız organiktir. Kotumuzdaki düğme dahil yüzde yüz pirinçten üretiliyor ve kanserojen madde içermiyor.
Paketlememiz kısmen veya tamamen doğa dostu
Paketleme malzemelerin dönüşümlü olması kriterimizdir.
Atık yönetimimiz kısmen veya tamamen doğa dostu
Atığı sıfırlıyoruz. Kesimhaneden dahil artan bütün kot parçalarını geri dönüştürüyoruz. Kotlarımızda kullanım süresi sonrasında geri dönüşütürülecek.
Ürünün kullanım sonrası bertarafı (değerlendirilmesi) kısmen veya tamamen doğa dostu
Geri alıp tekrar dönüşütüreceğiz
Ürün veya hizmetimizin kendisi sosyal olarak bir fark yaratmayı hedefliyor
Bir temiz kot üreterek diğer markalara bunun mümkün olduğunu gösterip ilham olmaya çalışıoruz.
Kar amacı gütmeyen bir işletmeyiz
Sosyal fayda öncelikli bir şirketiz. Ancak kar etmeden de örnek bir model oluşturamayız.
Çalışma ortamımız / koşullarımız nispeten iyi ve adil.
İşçi sağlığı iş güvenliği birinci önceliğimiz ve yaptığımız bütün ürünleri hakkını vererek adil bir şekilde üretiyoruz.
Adil bir ücretlendirme ve sosyal haklar (özel sigorta, çalışan destek sandığı, tatiller, izinler, esnek zaman uygulaması vs) ilkelerimiz var.
Bütün sosyal haklar ve yaşam ücreti prensibimizdir.
Kadını güçlendiren bir yapımız var
Tesisimizde sektöre kalifiye eleman yetiştirmek için önümüzdeki dönem kadınlara ücretsiz eğitim vereceğiz.
Kırılgan veya dezavantajlı grupları güçlendiren bir yapımız var
Tekstil işçileri bir bütün olarak kırılgan bir tabakadır.