yükleniyor
Üretici Beyanı
Ürün ve/veya hizmetleriniz nelerdir?
Sivil toplum kuruluşu olan Yuva Derneği; çevre, yoksulluk ve eğitim alanlarında faaliyet gösteriyor. Ekolojik Okuryazarlık Eğitiminin ücretsiz yaygınlaştırılması için kaynaklarımızdan biri de bez çanta ve defterlerimizin satışı. Yuva Derneği için hazırlattığımız ve derneği yansıtan bir görselden hazırlattığımız çanta ve defterlerimizi alarak faaliyetlerimize destek olmak isteyen bireyseller için bir kanal sağlamak istiyoruz.
Üretim veya hizmet yeriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Tasarımın örnek baskısı ve bastırımı FABL şirketi tarafından yapıldı.
İşletmenizin ortak ve çalışanları hakkında bilgi verir misiniz? Kaç kişilik bir işletmesiniz?
Kaynağının çoğunluğunu proje fonları ile sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olduğumuz için çalışan sayısı projelerin bitmesi/ başlaması doğrultusunda sürekli değişiklik gösteriyor. Tüm sahalar ile mevcut durumda yaklaşık 100 kişiyiz.
Ürün veya hizmetimizin kendisi çevresel açıdan bir fark yaratmayı hedefliyor.
Ürün satışından elde edeceğimiz gelir öncelikle YUVA' nın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak. Kullanıcılar bez çanta kullanımı ile naylon poşet kullanımının azalmasına katkıda bulunacak.
Üretim / hizmet mekanımız kısmen veya tamamen doğa dostu
Derneğimizde ekolojik yaşama katkı sağlayan uygulamalar yürütüyoruz. Tüm temizlik malzemelerimiz doğa dostu (Turmepa..vb), mutfağımızda cam ürünleri temizleyerek sürekli kullanıyoruz. Geri dönüşüm kutularımız var. İçme suyu tüketimi için arıtma su kullanmaya başladık...vb
Kullandığımız hammadde, malzemeler (dolayısı ile tedarikçilerimiz de) kısmen veya tamamen doğa dostu
Bir üstteki kutuda kısaca yazdım. Aynı zamanda yıllık planlama yaparak toplu sipariş verme, böylelikle hem lojistik karbon izinin azalmasını sağlamaya hem de gider yönetimi yapmaya çalışıyoruz.
Yukarıdakilerden farklı bir konuda çevresel olarak fark yaratıyoruz
Ekolojik Okuryazarlık eğitimimizi ücretsiz vermeye devam edebileceğiz.
Kar amacı gütmeyen bir işletmeyiz
Bir sivil toplum kuruluşuyuz. Kaynağı ağırlıklı proje fonlarından sağlıyoruz.
Çalışma ortamımız / koşullarımız nispeten iyi ve adil.
Bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışana saygı duyan ve açık iletişim sağlayan bir ortamımız var.
Adil bir ücretlendirme ve sosyal haklar (özel sigorta, çalışan destek sandığı, tatiller, izinler, esnek zaman uygulaması vs) ilkelerimiz var.
Ücretler proje başvuruları esnasında belirleniyor.
Kurum içi çalışanlarımızı yapılandıran / güçlendiren uygulamalarımız var
Kapasite geliştirme eğitimlerimiz var.
Yönetim ilkelerimiz paylaşımcı ve yatay
Her ay tüm İstanbul çalışanları bir araya gelerek gündemi belirliyor, önerilerini sunuyor ve tüm görüşler belirtildikten sonra karar alınıyor.
Kadını güçlendiren bir yapımız var
Çoğumuz kadın çalışan:-)
Kırılgan veya dezavantajlı grupları güçlendiren bir yapımız var
Faaliyetlerimiz hep güçlendirme üzerine.-)
Ek Bilgi 6
Faaliyet Raporumuz: https://yuva.org.tr/rapor/Yuva_FR2017.pdf Bağımsız Denetim Raporumuz: https://yuva.org.tr/rapor/2017_bagimsiz_denetim_raporu.pdf Ekolojik Okuryazarlık video linki: https://www.youtube.com/watch?v=wEQ4xIfhhkQ