Gökhan Tufan
Gökhan Tufan
Tohum
Tohum
0 Damla
2020 yılında türetici oldu.
Gökhan Tufan
İyilikler
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için desteğini bekliyoruz.