yükleniyor
Üretici Beyanı
Ürün ve/veya hizmetleriniz nelerdir?
Kırsal alanda yaşayan kadınlar olarak, kendimiz, çocuklarımız ve ailelerimiz için daha iyi bir hayat kurmak fikri ile yola çıktık. Kendimizi geliştirmek, refahımızı artırmak, çocuklarımıza daha güzel bir ortam yaratmak hepimizin ortak arzusuydu. Ravandalı Kadınlar Derneği’mizi, 2 yıllık örgütlenme çalışmalarının ürünü olarak Aralık 2014’te kurduk. Derneğimiz, kırsal alanda yaşayan biz kadınların emeklerinin değerlendirilmesi, sosyal yönden güçlendirilmesi ve çevre konularında çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede pek çok faaliyet yapmaktayız. Zeytinyağı sabunundan, nar ekşisine, el işi ürünlerden pekmeze kadar pek çok ürünü geliri doğrudan üyelerimize kalacak biçimde üretmekte ve pazarlamaktayız. Ayrıca bazı Dernek üyesi kadınların başladığı Yumurta Tavukçuluğu da ekonomik gelir getiren bir başka faaliyettir. Ürünlerimiz: Sebze Kuruları ve Sebzeler Turşu ve Ekşiler Reçeller ve Pekmezler Meyveler ve Kuruyemişler Baharatlar Zeytin ve Zeytinyağları
Üretim veya hizmet yeriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Kilis’in aktif tek kadın derneği olan Derneğimiz, aynı zamanda GAP illerinin kırsal bölgelerinde kadınların kurduğu ender örgütlerden biri olma özelliği taşıyor. Derneğimizin, biri kullanılmayan bir okulun tadilatıyla olmak üzere, 2 binası bulunmaktadır. Dernek binası Musabeyli ilçesi Aşağıkalecik köyündedir. Üretim Ravanda havzası köylerindeki kadınlar tarafından ve paketleme işlemleri ise dernek tarafından dernek binasında yapılmaktadır.
İşletmenizin ortak ve çalışanları hakkında bilgi verir misiniz? Kaç kişilik bir işletmesiniz?
Derneğimizin 30 üyesi var.
Ürün veya hizmetimizin kendisi çevresel açıdan bir fark yaratmayı hedefliyor.
Kendimizi doğamızın emanetçisi olarak görüyoruz. Yaşadığımız çevreyi korumak ve güzelleştirmek için de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Daha sağlıklı bir çevrede yaşamak için temizlik faaliyetleri, çevre düzenlemeleri, fidan ve çiçek dikimi gibi birçok faaliyet yapıyoruz.
Üretim / hizmet mekanımız kısmen veya tamamen doğa dostu
Dernek binamız köy ortamında doğal koşullarda bulunmaktadır. Kısmen doğa dostu olan binamızda tamamen doğa dostu olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Kullandığımız hammadde, malzemeler (dolayısı ile tedarikçilerimiz de) kısmen veya tamamen doğa dostu
Köylerimizde yetiştirdiğimiz tamamen doğal ürünleri, sağlıklı beslenmeyi seven müşterilerle buluşturuyoruz. Bağdan, bahçeden, ağaçtan topladığımız ürünlerimizin paketlemesini de atölyelerimizde tamamlayıp son ürün haline getiriyoruz.
Üretim / hizmet sürecimiz doğa dostu ögeler barındırıyor
Tamamen doğal ürünler kullanıyoruz ve üretim sürecinde de doğa dostu politikalar izliyoruz.
Paketlememiz kısmen veya tamamen doğa dostu
Dernek üyesi kadınlar tarafından dikilen bez çantalarımızı kullanıyoruz.
Çevresel açıdan bir fark yaratmıyor olabiliriz. Güçlü olan sosyal yanımız.
Tamamen doğal ürünlerin üretimi ve satışını yaparak doğaya ve insanlığa büyük bir katkı sunuyoruz; ancak enerji ve atık yönetimi konusunda yeni projeler de geliştirerek bu yönümüzü güçlendirmek için de uğraşıyoruz.
Ürün veya hizmetimizin kendisi sosyal olarak bir fark yaratmayı hedefliyor
Derneğimizin bir amacı, köylerimizde yaşayan tüm kadın ve çocuklara yönelik sosyal faaliyetler gerçekleştirmektir.
Çalışma ortamımız / koşullarımız nispeten iyi ve adil.
Dernek üyesi kadınlar olarak, iyi ve adil bir çalışma ortamı yaratmak en büyük önceliklerimizden biridir. Sabun atölyesinde gerekli önlemler alınarak belirli bir üretim süreci içinde çalışıyoruz. Ürünlerin yetiştirilmesi, toplanması ve paketlenmesi süreçlerinde ise görev paylaşımını esas alıyoruz. Çalışma saatlerimizi esnek olarak düzenliyoruz.
Kurum içi çalışanlarımızı yapılandıran / güçlendiren uygulamalarımız var
Dernek üyesi kadınlar olarak dayanışma içinde çalışmalarımızı yürütürken, üyelerimizi ve köylerdeki tüm üretici kadınları güçlendirecek çalışmalar, eğitimler, teknik geziler ve atölyeler de düzenliyoruz.
Yönetim ilkelerimiz paylaşımcı ve yatay
Yönetim kurulu karar alma süreçlerine mutlaka dernek genel kurulunu da dahil ediyor ve bilgi paylaşarak fikir alıyor.
Kadını güçlendiren bir yapımız var
Tamamen kadınların kurduğu ve kadın odaklı bir dernek olarak, süreç içerisinde kadınların karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini ve özel ve kamusal alandaki görünürlüğünü arttırma hedefimiz geçen yılların ardından başarıya ulaştı.
Kırılgan veya dezavantajlı grupları güçlendiren bir yapımız var
Kadınlar, çocuklar ve engelli kadınlardan oluşan bir yapımız var. Dayanışma ve güçlenmeyi birlikte büyütüyoruz.