Çarşı / Üreticiler / KAMER VAKFI
KAMER VAKFI
DİYARBAKIR / Türkiye
Adil Üretici
Adil Üretici
Kadın Üretici
Kadın Üretici
Tüm Ürünler (26 ürün)
Siyah Jüt Çanta
200,00 TL
Naturel Jüt Çanta
200,00 TL
Hakkında

KAMER VAKFI

Bir kadın çalışması başlatma fikri 1994 yılında ortaya çıktı ve hazırlıklar yapılmaya başlandı.

KAMER 01.08.1997 tarihinde Limited Şirket olarak açıldı. Çalışmaların büyümesi ve yaygınlaşması sonucunda 2005 yılında KAMER Vakfı kuruldu. 

KAMER Vakfı halen Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun 23 ilinde örgütlüdür.

Edindiği deneyimleri Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 21 ilde paylaşmış, kadınları güçlendirmek için kadınların ve kadın kuruluşlarının sayısının artmasına destek olmuştur. 

 

Vizyon (Rol)

Her türlü ayrımcılık, şiddet ve yapısal hiyerarşiden uzak; özgürce gelişebilen, bağımsız bireylerden oluşan, paylaşım ve dayanışmaya dayalı, katılımcı bir toplum.

 

 Misyon (Görev)

Cinsiyetçi değerlerin biçimlendirdiği kültür ve geleneklerin kadın ve çocuklara zarar veren uygulamalarını tespit etmek, alternatiflerini geliştirmek ve uygulanabilir olmalarını sağlamak.

 

İlkelerimiz

-İnsan haklarından ve “kadının insan haklarından” yana taraf olmak

-Tüm siyasi yapılanmalardan, sivil toplum örgütlerinden, kişi, kurum ve kuruluşlardan bağımsız olmak

-Her türlü ayrımcılığı reddetmek

-Her türlü şiddeti reddetmek

-Bilgi ve deneyimleri değersizleştirmeden yapısal hiyerarşiyi reddetmek

-Paylaşım ve dayanışmadan yana olmak

-Evrensel düşünüp yerel çalışmak

 

Yürüttüğümüz Çalışmalarımız

1.Kadının İnsan Hakları için Farkındalık Çalışmaları

2.Acil Destek Programı

3.Kadın Girişimciliği Çalışmaları

4.Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi Çalışmaları

5.Sığınmacı Kadın ve Çocuklara Destek Çalışmaları

 

1.Farkındalık Yaratma Çalışmalarımız

Kadınların ve erkeklerin geleneksel kurallar çerçevesinde sürüp giden statülerini fark etmelerini, sorgulamalarını, değiştirmek için direnç ve yöntem geliştirmelerini sağlamak üzere çeşitli yöntemlerle yürütülen çalışmalardır. Bu yöntemler;

1- Farkındalık Grupları

2- Salon Toplantıları

3- Ev Ziyaretleri

 

2.Acil Destek Programı

-Yaşadıkları şiddeti fark edip kurtulmak için destek isteyen kadınların ilk ve acil ihtiyaçlarına cevap vermek. Talep ettikleri psikolojik, hukuksal desteklere ulaşmalarını sağlamak. 

-Namus adına işlenecek bir cinayetin muhtemel kurbanlarına destek olmak. Namus adına işlenecek muhtemel bir cinayetin kurbanı olacak kadınların başvurularında;

-Her bir kadının hikâyesi ve doğal çevresi ile ilgili özellikler değerlendirilerek öldürülme tehlikesi yaşayan kadınlara destek olunup, yaşamları güvence altına alınır.

-Öte yandan sorun ile ilgili duyarlılık yaratılmaya ve kalıcı yöntemler geliştirilmeye çalışılır.

 

3.Kadın Girişimciliği

Grup çalışmalarına katılarak ya da Acil Destek Hattı servislerinden destek alarak geleneksel statülerini fark edip sorgulamış, değiştirmek için çaba harcayan kadınların, üreterek, çalışarak güçlenmelerine katkı sağlamak. 

 

 

4.Erken Çocukluk Dönemi Eğitimleri

“Dünyayı Kadınlar ve Çocuklar Değiştirecek” adıyla yürütülen çalışmalar ile erken çocukluk dönemi için şiddetsiz, cins ayrımcılığı içermeyen, ayrımsız, katılımcılığı, yaparak yaşayarak öğrenmeyi teşvik eden alternatif bir eğitim metodu geliştirilmeye uygulanabilir olması sağlanmaya çalışılmaktadır. 

 

5.Sığınmacı Kadın ve Çocuklara Destek 

Ülkemize sığınan herkesin bizim sahip olduğumuz hak ve fırsatlara sahip olması gerektiği bilinciyle hareket ederek sığınmacı kadın ve çocuklar için hem ayrı programlar yapılmakta hem de yürütülen tüm çalışmalara dahil olmaları sağlanmaktadır. 

Hem insani yardım için aracılık edilmekte hem de sahip oldukları hakları kullanabilmeleri için çaba harcanmaktadır. 

 

Çalışırken fark ettiklerimiz;

-Kadın hakları insan haklarıdır.

-Cinsiyetçilik ve kadına karşı şiddet, dünyanın ya da Türkiye’nin doğusuna, bir etnik kimliğe ya da bir inanç grubuna ait bir sorun değildir. Farklı şekillerde de olsa dünyanın her yerinde kadınlar ayrımcılık ve şiddet yaşarlar.

-Bazı bölgelerdeki kadınlar, savaş, göç, yoksulluk gibi sebeplerle şiddeti daha ağır ve fazla sayıda yaşayabilmektedir.

-Şiddet kadınların kaderi ya da anneden kıza geçen bir miras değildir.

-Şiddet herhangi bir etnik gruba, inanç grubuna ya da bir ülkeye ait bir sorun değildir. 

-Şiddet aile içini ilgilendiren ve aile içinde çözülmesi gereken bir sorun değildir. 

-Şiddet sadece yoksul veya eğitimsiz kadınların sorunu da değildir.

-Şiddet toplumsal bir sorun olup toplumun bütün bileşenlerinin elbirliği ile baş edilebilecek bir sorundur. 

-Binlerce yıldır yaşanmakta olan şiddet konusunda farkındalık yaşamalı ve yaşatmalıyız.

-Bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak çoğalabilirsek şiddet ile baş edebiliriz.

 

Damlaydık, okyanus olduk!

Canan Çiçeklitaş
KAMER VAKFI
Değerlendirme
Doğa Dostu
İnsan Dostu
Hizmet Kalitesi
Ürün Kalitesi
Hesaplılık
Güvenilirlik
Genel Değerlendirme
iletişim
Kurum Ünvanı
KAMER- Kadın Merkezi Eğitim Üretim Danışma ve Dayanışma Vakfı İktisadi İşletmesi
Yetkili Kişi
Canan Çiçeklitaş
Beyan
Ürün ve/veya hizmetleriniz nelerdir?
File Çanta( halat iplerden yapılmış Plajda,pazarda,gezmede her yerde kullanılabilecek çanta) Makrome Çanta( ana maddesi kağıt çok amaçlı çanta) Grup çalışmalarına katılarak ya da Acil Destek Hattı servislerinden destek alarak geleneksel statülerini fark edip sorgulamış, değiştirmek için çaba harcayan kadınların, üreterek, çalışarak güçlenmelerine katkı sağlamak hedeflenmektedir. Makrome çanta ve file üretiyoruz.Doğal ürünlerden oluşan ipliklerden ürünler yapıyoruz.
Üretim veya hizmet yeriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Biz geri dönüşüme önem veriyoruz.Doğal ürünlerden oluşan ipliklerden ürün yapıyoruz. Her türlü ayrımcılık, şiddet ve yapısal hiyerarşiden uzak; özgürce gelişebilen, bağımsız bireylerden oluşan, paylaşım ve dayanışmaya dayalı, katılımcı bir toplum için "Cinsiyetçi sistemin şekillendirdiği kültür ve geleneklerin kadın ve çocuklara zarar veren uygulamalarını tespit etmek, alternatiflerini geliştirip, uygulanabilir olmalarını sağlamaktır." Hedefler -Toplumun tüm kesimlerinde, toplumsal cinsiyet rolleri ve bu roller sonucunda yaşanan şiddet ve ayrımcılık konusunda farkındalık ve duyarlılık yaratmak, -Kadınların şiddeti tanımasını ve korunmasını sağlamak. Yaşadığı şiddet konusunda destek arayan kadınlara talep ettikleri destekleri sağlamak. -Erken çocukluk dönemi eğitimine dikkat çekmek, geleneksel eğitim yöntemlerine alternatif yaklaşımlar geliştirmek ve uygulamak. -Alanda yapılan tespitler üzerinden uygulamalardaki aksaklıkları tespit etmek, yetkililerle işbirliği içinde yasalardan ve uygulamalardan kaynaklanan aksaklıklara çözüm üretmek. Ülkemize sığınan herkesin bizim sahip olduğumuz hak ve fırsatlara sahip olması gerektiği bilinciyle hareket edilerek sığınmacı kadın ve çocuklar için hem ayrı programlar yapılmakta hem de yürütülen tüm çalışmalara dahil olmaları sağlanmaktadır
İşletmenizin ortak ve çalışanları hakkında bilgi verir misiniz? Kaç kişilik bir işletmesiniz?
Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki 23 ilde ve ilçelerinde kadına yönelik şiddetle mücadele alanındaki çalışmalarımız sürdürülmektedir. Ortalama 150 kişiyiz
Çalışma ortamımız / koşullarımız nispeten iyi ve adil.
Kadınlara hitap ediyoruz
Adil bir ücretlendirme ve sosyal haklar (özel sigorta, çalışan destek sandığı, tatiller, izinler, esnek zaman uygulaması vs) ilkelerimiz var.
22 yıllık Vakıf geçmişimiz var sigortasız elaman çalıştırmıyoruz
Kurum içi çalışanlarımızı yapılandıran / güçlendiren uygulamalarımız var
Kadının biliçlenmesi ve güçlenmesi için çalışıyoruz.
Kadını güçlendiren bir yapımız var
Kadının insan hakları çalışmaları: Kadınların ve erkeklerin geleneksel kurallar çerçevesinde sürüp giden statülerini fark etmelerini, sorgulamalarını, değiştirmek için direnç ve yöntem geliştirmelerini sağlamak üzere çeşitli yöntemlerle yürütülen çalışmalardır
Kırılgan veya dezavantajlı grupları güçlendiren bir yapımız var
Grup çalışmalarına katılarak ya da Acil Destek Hattı servislerinden destek alarak geleneksel statülerini fark edip sorgulamış, değiştirmek için çaba harcayan kadınların, üreterek, çalışarak güçlenmelerine katkı sağlamak hedeflenmektedir.
Ürün veya hizmetimizin kendisi çevresel açıdan bir fark yaratmayı hedefliyor.
Satışa sunulan ürünler, kadın merkezlerimizin atölyelerinde, kadınlar tarafından, elde üretilmektedir ve satışlardan elde edilen gelir, KAMER vakfı tarafından yaşadığı şiddeti fark eden ve bununla başa çıkmaya uğraşan kadınların ihtiyaçlarının karşılanması için ve mevcut ve gelecek projelere kaynak sağlamak için kullanılmaktadır
Üretim / hizmet mekanımız kısmen veya tamamen doğa dostu
Ürünlerimiz çevre dostu ürünlerdir. Doğal malzemeler ve atıklar kullanılarak üretilmişlerdi
Kullandığımız hammadde, malzemeler (dolayısı ile tedarikçilerimiz de) kısmen veya tamamen doğa dostu
Ürünlerimizde doğal malzemeler ve geri dönüşümlü/ atık malzemeler kullanıyoruz
Üretim / hizmet sürecimiz doğa dostu ögeler barındırıyor
Ürünlerimiz kadınlar tarafından elde ve doğal malzemeler kullanılarak üretiliyor
Çevresel açıdan bir fark yaratmıyor olabiliriz. Güçlü olan sosyal yanımız.
kadınlar için sürekli bir pazar, ekonomik hayata katılım için bir başlangıç noktası ve pazara yönelik ürünler geliştirmek için bir eğitim ve iletişim alanı olmayı hedefliyor.Geri dönüşüm için bez torbalar dikiliyor.
Ürün veya hizmetimizin kendisi sosyal olarak bir fark yaratmayı hedefliyor
Grup çalışmalarına katılarak ya da Acil Destek Hattı servislerinden destek alarak geleneksel statülerini fark edip sorgulamış, değiştirmek için çaba harcayan kadınların, üreterek, çalışarak güçlenmelerine katkı sağlamak hedeflenmektedir
Kar amacı gütmeyen bir işletmeyiz
kadınlar için sürekli bir pazar, ekonomik hayata katılım için bir başlangıç noktası ve pazara yönelik ürünler geliştirmek için bir eğitim ve iletişim alanı olmayı hedefliyor. Aynı zamanda ikinci el satışı da yapılan elde edilen gelir, kadın kooperatifleri tarafından yoksul mahallelerde işletilen kadın ve çocuk merkezlerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve mevcut ve gelecek projelere kaynak olarak kadınlara geri dönüyor.
Sırala
Varsayılan
Çok satanlar
Fiyata göre azalan
Fiyata göre artan
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için desteğini bekliyoruz.