Çarşı / Üreticiler / Opus Noesis
Opus Noesis
İSTANBUL / Türkiye
Niyetli Üretici
Niyetli Üretici
Tüm Ürünler (2 ürün)
Çocuklarla Felsefe Atölyesi
Dükkan Geçici Olarak Satışa Kapalı
Eleştirel Düşünme Ve Mantık Hataları
Dükkan Geçici Olarak Satışa Kapalı
Hakkında

Opus Noesis, adını, Latince “iş” anlamına gelen “opus” ile Grekçe “noesis”ten, “aklın, sezginin ötesine geçen kavrayışının ürünü”nden, almakta. Kısaltması olan “ON”, Grekçe “olmak” fiili, Türkçe “tamlık”, “tamamlanmışlık” anlamlarında kullanılmakta.

 

Yaşamın hızla aktığı, evrildiği, küresel rekabetin çığ gibi her alanı etkisine aldığı günümüzde yerinde, zamanında ama en önemlisi uygun çözümlere duyulan ihtiyaç artmakta.

 

Eğitim ve Danışmanlık alanlarında alternatif içerikler üretip toplumsallaştırmak amacıyla kurulan Opus Noesis, yeni iş üretme, örgütlenme biçimlerine göre yapılanmış, ihtiyaç özelinde profesyonel çalışma grubu ve/veya grupları oluşturabilen, esnek yaklaşımlarla hareket eden; tanıla(ma), ihtiyaç belirleme, ihtiyaca yönelik, yapıya uygun ve sürdürülebilir çözümler üreten kolektivizme inanan paylaşımcı, dayanışmacı bir kurumsal kimliğe sahiptir.

 

Opus Noesis, iş süreçlerinde temel değer ve ilke olarak “mahremiyet”, “açıklık”, “katılımcılık”, “yatay eksenli örgütlenme”, “hesap verebilirlik” "saydamlık" ilkelerini alır ve referansı her tekil olay özelinde etik yaklaşımdır.

Metin Bayrak
Opus Noesis
Değerlendirme
Doğa Dostu
İnsan Dostu
Hizmet Kalitesi
Ürün Kalitesi
Hesaplılık
Güvenilirlik
Genel Değerlendirme
iletişim
Kurum Ünvanı
Opus Noesis Danışmanlık Ticaret Ltd.
Yetkili Kişi
Metin Bayrak
Beyan
Hangisi Sizi Daha İyi Tanımlar?
Şirket
İşletmenizi/Sizi daha iyi tanıyabilir miyiz?
Opus Noesis, adını, Latince “iş” anlamına gelen “opus” ile Grekçe “noesis”ten, “aklın, sezginin ötesine geçen kavrayışının ürünü”nden, almakta. Kısaltması olan “ON”, Grekçe “olmak” fiili, Türkçe “tamlık”, “tamamlanmışlık” anlamlarında kullanılmakta. Yaşamın hızla aktığı, evrildiği, küresel rekabetin çığ gibi her alanı etkisine aldığı günümüzde yerinde, zamanında ama en önemlisi uygun çözümlere duyulan ihtiyaç artmakta. ​ Eğitim ve Danışmanlık alanlarında alternatif içerikler üretip toplumsallaştırmak amacıyla kurulan Opus Noesis, yeni iş üretme, örgütlenme biçimlerine göre yapılanmış, ihtiyaç özelinde profesyonel çalışma grubu ve/veya grupları oluşturabilen, esnek yaklaşımlarla hareket eden; tanıla(ma), ihtiyaç belirleme, ihtiyaca yönelik, yapıya uygun ve sürdürülebilir çözümler üreten kolektivizme inanan paylaşımcı, dayanışmacı bir kurumsal kimliğe sahiptir. ​ Opus Noesis, iş süreçlerinde temel değer ve ilke olarak “mahremiyet”, “açıklık”, “katılımcılık”, “yatay eksenli örgütlenme”, “hesap verebilirlik” "saydamlık" ilkelerini alır ve referansı her tekil olay özelinde etik yaklaşımdır.
Yarattığınız değişimi, ekolojik ve/veya sosyal faydayı bizimle paylaşabilir misiniz?
Birkaç maddede toplanabilir: a. Uygulamalı felsefe alanında 360 derece hizmet üreten ilk ve tek kurumuz. 2014’ten bu yana konumlandığı yerde/n hayata dokunan işler üretmeye gayret ediyoruz. b. Eğitime, ticarileşen, ticarileştikçe metaşan insan kavrayışını anaakım yaklaşımları sorunsallaştırarak bakıyor; insanın kendiyle, toplumla ve doğayla kurduğu ilişkiyi “insanmerkezcilik”in dışında konumlandırıyoruz. c. Şimdiye değin onlarca organizasyonda kamusal sorumluluklarımız nedeniyle gönüllü olarak katkıda bulunduk; öğrencilerle, gençlerle, annelerle, çocuklarla etkinlikler düzenledik. d. Adına Opus 19 dediğimiz göreli derinliği olan alanında uzman kişileri ilgililerle buluşturan ücretsiz onlarca konferans organize ettik. e. Her türlü hizmetimizi “erişilebilir” kılmak adına aşağıdaki “Burs Notu”nu paylaşıyoruz. “Etkinliğe katılmak istiyor ama ekonomik koşullarınız buna izin vermiyor ise kurumumuzun böylesi durumlar için katılımcılarımıza sağladığı çeşitli “çözümler” yani “burs” olanakları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.” f. Kurumumuz hizmet üretim, paylaşım, iletişim süreçlerinde derin demokrasiyi uygulayarak, yönetişimi ilke edinerek varlığını sürdürmekte.
Hangi alanda faaliyet yürütüyorsunuz?
Eğitim, danışmanlık, yayıncılık
Ürün ve/veya hizmetleriniz nelerdir?
Eğitimler, atölyeler, danışmanlıklar, proje yazım ve yönetimi, yayıncılık
Good4Trust dükkanda kendi üretimleriniz haricinde ürün veya hizmet satmayı planlıyorsanız, bunları nereden temin edeceksiniz? Bu ürünler neler olacak?
Henüz değil.
Birlikte çalıştığınız üreticiler varsa onlarla kurduğunuz ilişkiyi detaylandırabilir misiniz?
Yok.
Kullandığınız hammaddeleri nerelerden tedarik ediyorsunuz? Bu hammaddeler ekolojik ve sosyal açıdan adil, duyarlı bir biçimde üretiliyor mu?
Hizmet üretiyoruz.
Üretim veya hizmet yeriniz hakkında bilgi verir misiniz?
İstanbul, çevrimiçi.
Ürettiğiniz ürünlere ilişikin herhangi bir sertifikanız varsa belirtir misiniz?
Gerekmiyor.
Paketlememiz doğa dostu
ambalaj kullanmıyor, hediye paketi yapmıyoruz.
Yukarıdakilerden farklı bir konuda ekolojik olarak fark yaratıyoruz
İletişimimizi dijitalize ettik; eğitimlerimizde dijital araçları kullanarak kırtasiye malzemelerine ihtiyaç duymuyoruz. Kurum içinde ve dışında ekli dosya gönderimini minimalize ettik; imkan varsa sürücü üzerinde/n bulut ortamında yer alan dosyaların bağlantılarını paylaşıyoruz.
Ekolojik açıdan bir fark yaratmıyor olabiliriz. Güçlü yanımızın sosyal yanımız.
Hizmet üretimi yapıyoruz. Sosyal anlamda yukarıda paylaştığımız noktalarda yoğunlaşıp daha çok dolaşıma girmesi için çabalıyoruz.
Yönetim ilkelerimiz paylaşımcı ve yatay
Kurumumuz hizmet üretim, paylaşım, iletişim süreçlerinde derin demokrasiyi uygulayarak, yönetişimi ilke edinerek varlığını sürdürmekte.
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek ve diğer tüm alanlardaki ayrımcılıkları engellemek için faaliyet yürütüyoruz
Her türlü etkinliğimizde kadınları önceliyoruz. Eğer bir kadından hizmet alabiliyorsak önceliyoruz.
Kadını güçlendiren bir yapımız var
Kadınlara, annelere yönelik esenliklerini (iyi olma hali) güçlendirici organizasyonlara gönüllü olarak destek oluyoruz.
Kırılgan veya dezavantajlı grupları güçlendiren bir yapımız var
Etkinliklerimizi ve/veya hizmetlerimizi imkanı olmayanlar için "burslu" statüde erişilebilir kılıyoruz.
Sosyal sorumluluk projelerimiz var
Hizmet sunumumuzu "sosyal sorumluluk" olarak görüyoruz.
Adil bir ücretlendirme ve sosyal haklar (özel sigorta, çalışan destek sandığı, tatiller, izinler, esnek zaman uygulaması vs) ilkemiz var
Her ne olursa olsun kurum içindeki işlerimizde "rıza temelli" hareket ediyoruz. Esneklik temel ilkemiz.
Üretim veya hizmetlerinizde ekolojik ve sosyal açılardan daha duyarlı olmaya yönelik planlarınız varsa anlatır mısınız?
Henüz görece dar bir ekibiz, yayıncılıkla (Opus Kitaplığı) genişlemeyi murad ediyoruz. Gekliştirdiğimiz kurum kültürünü geniş kitlelere aktarmak.
Kaç kişilik bir işletmesiniz? Ortaklar, çalışanlar?
Tek ortaklı bir Ltd. olan Opus Noesis, dört kişilik çekirdek, 12 kişilik çeper olmak üzere 17 kişinin birlikte ürettiği, paylaştığı bir kurumdur.
Kategoriler
Sırala
Varsayılan
Çok satanlar
Fiyata göre azalan
Fiyata göre artan
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için desteğini bekliyoruz.