yükleniyor
Üretici Hakkında

Güneşköy Kooperatifi, 21 Eylül 2000 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Güneşköy’ün Kırıkkale’nin, Yahşihan ilçesine bağlı olan Hisarköy’de 75 dekar arazisi bulunur ve üyelerle birlikte gönüllülerinin destekleriyle çalışmalarını sürdürür. Güneşköy Avrupa Ekoköyler Ağı (GEN-Europe) üyesidir. Kar amacı gütmez. Kırsal kesimde doğa ile uyumlu,sürdürülebilir yaşam deneyimleri geliştirmeyi ve bunları paylaşmayı hedefler:

Güneşköy’ün çalışma alanları:

Ekolojik tarım yapar ve yaygınlaştırır; yerli tohum kullanır,paylaşılmasını sağlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması için çalışır.  Doğa ile uyumlu, ekolojik mimari tasarımlar yapar ve bunları uygular. Ekolojik ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine çabalar. Bozulan doğal yapıların tekrar tesis edilmesi ve dengenin yeniden kurulması için çalışır. Geri kazanım sistemleri geliştirerek kaynakların verimli kullanımını hedefler.

GİDYO– Gençler İklime Dayanıklı Yaşamı Oluşturuyor

Güneşköy Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin (Güneşköy) Anadolu Meraları, MA Eğitim Tasarım Danışmanlık desteğinde yürüttüğü Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (GEF) Küçük Destek Programı (SGP)çerçevesinde desteklenen ‘’Gençler İklime Dayanıklı Yaşamı Oluşturuyor’’ projesi, gençlerin kırsalda var olan fırsatları görmelerini sağlayarak iklim değişikliğine dayanıklı bir yaşamı oluşturmalarını hedefleyen 15 aylık bir projedir. Projenin nihai hedefi, şehirde ve kırsalda sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularına ilgi duyan gençlerin deneyimlerini artırmalarına katkı sağlayarak, kır-kent arasında bağlantı kurabilecek bir sivil inisiyatif yapısının oluşturulmasını sağlamaktır.

Proje Hakkında

Neden

İklim krizine karşı özellikle genç nüfusun çevreye karşı artan bilinçleri göz ardı edilemez  boyutlarda olsa dahi bu ilgilerini genellikle meslek tercihlerine yansıtamamakta ve edindikleri duyarlılığı profesyonel hayatlarında kullanamamaktadırlar.

Hedef


Projenin nihai hedefi, şehirde ve kırsalda sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularına ilgi duyan gençlerin deneyimlerini arttırmalarına katkı sağlamak, bir yandan da kır-kent arasında bağlantıları kuvvetlendirebilecek yeni bir sivil insiyatif yapısının oluşturulmasını sağlamaktır.

Nasıl

Tüm Güneşköy bileşenleri olarak inanıyoruz ki, deneyimlemek öğrenmenin en etkili yoludur. Projeye gönülden bağlı olacak gençlerin katılımı sağlayarak sürdürülebilir bir grubun oluşturulması ve bu ekibin Güneşköy’ün pratiklerini deneyimlerken bir yandan da civar köylerle iletişim kurmasını sağlamak.

 


Doğa Dostu
İnsan Dostu
Hizmet Kalitesi
Ürün Kalitesi
Hesaplılık
Güvenilirlik
Genel Değerlendirme