yükleniyor
Üretici Beyanı
Ürün ve/veya hizmetleriniz nelerdir?
Dar gelirli kadınlar tarafından üretilen, el sanatları ve tasarımı buluşturan ürünler.
Üretim veya hizmet yeriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Dar gelirli kadınlara sürdürülebilir gelir sağlamaya yönelik projeler yürüten insiyatifimizde iki proje var. Bunlardan ilki Somalı madenci eşleriyle yaptığımız Soma Artisans projesi. Soma'da kooperatif kuruldu ve kadınlar atölyede üretim yapıyor. Bir diğer proje ise Palmyra Design, göçmen kadınlarla yapılan bu projede de Zeytin Ağacı Derneği ev sahipliğinde üretim yapıldı.
İşletmenizin ortak ve çalışanları hakkında bilgi verir misiniz? Kaç kişilik bir işletmesiniz?
3030 Yönetim Danışmanlık'ta iki kişi proje yönetiminde sorumlu. 3030'un kurucusu Karaca Erdem ve proje asistanı Buket Özdemir. 3030 Yönetim Danışmanlık olarak AnArt (Anatolian Artisans) ve TPAF (The Poverty Alleviation) ile birlikte Designers United Initiative'i kurduk. Designers United dünyanın çeşitli yerlerinde projeler yapan ve fakirliği önleyerek sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden sistemler kuran bir yapıdır. DUI, dar gelirli kadınlara yönelik projeler yürütür. Designers United, yaptığı projelerle kadınların toplumsal yaşama eşit katılımını sağlamaya çalışarak, kadınlar için eğitim faaliyetleri de geliştiren bir insiyatiftir . İnisiyatif yerli ve yabancı NGO'lardan ve tasarımcılardan, proje destekçilerinden ve bireylerden oluşur.
Kullandığımız hammadde, malzemeler (dolayısı ile tedarikçilerimiz de) kısmen veya tamamen doğa dostu
El emeği üretilen ürünlerimizin malzemelerinin pamuklu ve organik olmasına özen gösteriyoruz.
Çevresel açıdan bir fark yaratmıyor olabiliriz. Güçlü olan sosyal yanımız.
Ürün malzemelerimiz ve ortamımız doğa dostu ancak sosyal yanımızı daha çok öne çıkartmayı tercih ediyoruz.
Kadını güçlendiren bir yapımız var
Designers United Initiative'ın kuruluş amacı dar gelirli kadınlara sürdürülebilir gelir sağlamak. DUI bunun için kadınlara ekonomik iş modelleri kuruyor. Kurulan iş modelinin devamını sağlamak ve kadınları güçlendirmek amacıyla da proje boyunca belirli aralıklarla alanında yetkili kişilerle seminerleri eğitimler düzenliyor. Böylece kadınların toplumsal yaşama eşit katılımını sağlamayı hedefliyoruz.
Kırılgan veya dezavantajlı grupları güçlendiren bir yapımız var
DUI projelerinde öncelikli olarak kadınları güçlendirmeyi hedeflemekle birlikte çocukları da kapsayan projeler geliştirir. Örneğin Palmyra Design projesinde kadınlar için düzenlenen tüm faaliyetlerin içinde çocuklar için de gönüllü bakım ve eğitim de organize edilmektedir.
Gelirimizi belli oranda sosyal projelere veriyoruz
Biz 3030 olarak dahil olduğumuz projelerden kar sağlamıyoruz. Projelerde üretilen ürünlerin satışıyla elde edilen gelirlerin tamamı kadınlara gitmektedir.
Sosyal sorumluluk projelerimiz var
DUI'nin yürütmekte olduğu iki projesi bulunmaktadır. İlki Soma Artisans; Soma'da 2014 yılında yaşanan maden faciası sonrasında madenci ailelerine sürdürülebilir gelir sağlamak amacıyla Anatolian Artisans tarafından başlatılmış bir projedir. Anatolian Artisans ABD'de kurulmuş, Washington D.C. merkezli bir sivil toplum kuruluşudur. Amacı Türkiye'de düşük gelirli el sanatçılarına sürdürülebilir gelir sağlayacak projeler geliştirmektir. Soma'da yaşanan facia sonrası işlerini kaybetmiş madencilerin eşleri için başlatılan proje Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Soma Şubesi'nin işbirliği ile hayata geçirilmiştir. Anadolu'daki geleneksel sanatların tanıtımını yapmasının yanında; düşük gelirli el sanatçılarına ekonomik destek sağlamak adına ürün geliştirme, mikro işletme idaresi eğitimi ve pazarlama alanlarında destek sunan Anatolian Artisans, projeye fon sağlayan Turkish Philantrophy Fund (TPF) ve The Poverty Alleviation Fund (TPAF)'in katkılarıyla Soma projesini hayata geçirmiştir. Alınan fonlar ile Soma'da kadınların çalışabilmesi için atölye kurulmuş, kurulan bu atölyede Somalı kadınlar, uluslararası tasarımcılar ile el sanatları ve tasarımı bir araya getiren ürünler ortaya çıkarmışlardır. İkinci proje Palmyra Design; mülteci kadınların ailelerine düzenli olarak katkıda bulanabilmesini amaçlıyor. Bunun yanı sıra yerli ve yabancı tasarımcıların katılımıyla gerçekleştirilen atölye süreçlerinin ardından iş yönetimi, satış-pazarlama alanında da çeşitli eğitimler ve seminerlerle kadınların bu yöndeki bilgilerinin güçlendirilmesi ve kurulan iş modelinin devamlılığının sağlanması hedefleniyor. AnArt ve TPAF Suriyeli mülteci kadınlar için de sürdürülebilir gelir elde etmelerini sağlayacak bir model olan Palmyra Design projesini Small Projects İstanbul'un ev sahipliğinde başlatmışlardır. SPI aracılığı ile ulaşılan 25 mülteci kadınla, SPI toplum merkezinde atölye çalışmaları yürütülüyor, eğitimler veriliyor ve seminerler düzenleniyor. Palmyra Design Projesi ile elde edilen gelirler sayesinde kadınlar, çocukları için iyi bir gelecek inşasına yardımcı oluyor ve onları bu yolculuklarında desteklemeye çalışıyorlar.